Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnology and Microbiology for Environmental Sustainability

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-AUGUSTMICRO-ER Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnology and Microbiology for Environmental Sustainability
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Przedmioty ERASMUS
Zajęcia w językach obcych w Instytucie Ekologii i Bioetyki
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09

Skrócony opis:

The course acquaints students with the possibilities of using microbiological and biotechnological tools in the field of protection and sustainable environment, mainly in the assessment of the state of the environment, in monitoring the quality of soil, water and air, and in bioremediation.

Pełny opis:

The course acquaints students with the possibilities of using microbiological and biotechnological tools in the field of protection and sustainable environment, mainly in the assessment of the state of the environment, in monitoring the quality of soil, water and air, and in bioremediation.

This course demonstrates a huge diversity of microorganisms and their roles in natural processes occurring in soils, water and air. Students will learn how microorganisms contribute to environmental quality. The course will get students theoretical knowledge how to perform microbial analysis of soil, water and air. The students get to know the basic methods and techniques for detection and quantification of microorganisms in different habitats and microbial activity.

Literatura:

1. Margesin R, Schinner F. (eds.). 2005. Manual of Soil Analysis. Monitoring and Assessing Soil Bioremediation. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

2. Maier R.M., Pepper I.L., Gerba C.P. 2009. Environmental Microbiology. 2nd edition. Academic Press.

3. Atlas R., Bartha R. 1998. Microbial ecology. Fundamentals and applications. Longman.

4. Alef K., Nannipieri P. 1995. Methods in Applied Soil Microbiology and Biochemistry.1st Edition. Academic Press.

5. Petre M. (ed.) 2013. Environmental Biotechnology - New Approaches and Prospective Applications. InTech.

6. Paul E.A. 2015. Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry, 4th Edition. Academic Press.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KNOWLEDGE:

1. student is able to describe the main groups of microorganisms and their role in the environment and biotechnology;

2. student has an elementary knowledge in basic areas of biotechnology and microbiology

3. student knows of basic vocabulary in the field microbiology and biotechnology

4. student is able to name and describe the basic methods of microbiological analysis of water, soil and air;

5. student knows safety rules in the microbiological laboratory;

SKILLS:

1. student is able to recognize and describe the morphological systems of bacteria and fungi

2. student applies basic techniques, appropriate for microbiology and biotechnology and is able to use basic laboratory equipment and perform basic laboratory activities such as pipetting, making dilutions, inoculations, etc.;

3. student performs simple measurements and analyses of biological samples and makes the observation at a basic level; is able to describe the results and draw conclusions from the conducted experiences;

COMPETENCE:

1. student demonstrates understanding of the phenomena and the physical and chemical processes in nature

2. student is able to work in a team;

3. student maintains security while working with microorganisms and is responsible for the equipment;

ECTS: 150/30 = 5 ECTS

attendance - 30 h

learning new specialised vocabulary (30h)

reports on exercises carried out (30 h)

activity on the Moodle platform (30h)

final test (30 h)

Metody i kryteria oceniania:

Lectures and exercises complement each other. Generally, exercises and lectures are held alternately, every other week, but depending on the nature of the exercises (e.g. time-consuming), they may be conducted for two or three consecutive weeks (then there is no lecture).

Assessment criteria:

- attendance - are allowed three unexcused absences. You are expected to attend every class. Because there is no extra time in the semester, missed labs cannot be made up.

- activity on the Moodle (e-learning) platform - solving quizzes and tasks. Quizzes and tasks placed on the e-learning platform must be systematically supplemented and solved.

- Final test (consisting of 30 test questions)- only students with all accepted Lab Reports will be admitted to the final test

- Final evaluation (average) includes an assessment of the final test and evaluation of the activity on the e-learning platform (tests and quizzes solved for min. 85% - 5 (very good), from 84% to 75% - 4 (good), from 74% to 50% - 3 (sufficient), less than 49% - 2 (unsufficient))

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram, Agnieszka Szymańska, Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram, Maciej Sierakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

This course introduces the students to how microbiological and biotechnological tools can be applied in the field of environmental protection and environmental sustainability, mainly in assessing the state of the environment, in monitoring of soil, water and air quality, and in bioremediation.

Pełny opis:

This course introduces the students to how microbiological and biotechnological tools can be applied in the field of environmental protection and environmental sustainability, mainly in assessing the state of the environment, in monitoring of soil, water and air quality, and in bioremediation.

This course demonstrates a huge diversity of microorganisms and their roles in natural processes occurring in soils, water and air. Students will learn how microorganisms contribute to environmental quality. The course will get students theoretical knowledge and also practical skills, how to perform microbial analysis of soil, water and air. The students will learn the basic methods and techniques for detection and quantification of microorganisms in different habitats and microbial activity.

Literatura:

1. Margesin R, Schinner F. (eds.). 2005. Manual of Soil Analysis. Monitoring and Assessing Soil Bioremediation. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

2. Maier R.M., Pepper I.L., Gerba C.P. 2009. Environmental Microbiology. 2nd edition. Academic Press.

3. Atlas R., Bartha R. 1998. Microbial ecology. Fundamentals and applications. Longman.

4. Alef K., Nannipieri P. 1995. Methods in Applied Soil Microbiology and Biochemistry.1st Edition. Academic Press.

5. Petre M. (ed.) 2013. Environmental Biotechnology - New Approaches and Prospective Applications. InTech.

6. Paul E.A. 2015. Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry, 4th Edition. Academic Press.

Wymagania wstępne:

The student should have a basic knowledge of microbiology, biochemistry and molecular biology.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram, Dominika Dzwonkowska, Agnieszka Szymańska, Adam Świeżyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGM2M2I4ZTAtMGRhOC00NDRmLTlmNjAtM2IyZGVjMTRjZWRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22512ef49f-7ea5-4fed-a704-aa0cf36a0a2b%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram, Dominika Dzwonkowska, Agnieszka Szymańska
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.