Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informatyka 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-INFO1 Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka 1
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku Ochrony Środowiska
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_U03

OB1_K03

OB1_K04

OB1_K05


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:Podstawowy

Cele przedmiotu: Dostarczenie wiedzy dotyczącej zarówno zasady działania i budowy współczesnych komputerów, jak i odpowiednich narzędzi związanych z oprogramowaniem m. in.: edytory tekstów, bazy danych, arkusze kalkulacyjne, języki programowania, oprogramowanie służące do symulacji i modelowania, programy do obróbki obrazu i dźwięku czy też oprogramowanie edukacyjne.

Efekt kształcenia: Zajęcia mają umożliwić studentom zapoznanie się z podstawami technologii informacyjnej i jej zastosowaniami. Istotne jest przy tym nabycie umiejętności korzystania z informacji i posługiwania się technologią informacyjną - wykorzystywanie tej technologii jako pomocy, środka lub narzędzia do poszerzania i wzbogacania procesu uczenia się i nauczania. Zwraca się jednocześnie uwagę na zrozumienie możliwości i ograniczeń wynikających ze stosowania technologii informacyjnej.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z informatyki

Pełny opis:

Założenia:

Technologia informacyjna wywiera coraz silniejszy wpływ na funkcjonowanie społeczeństw, dostarcza pomocy w intelektualnej działalności człowieka. Edukacja, jak każdy obszar aktywności człowieka powinna uwzględniać warunki, w których się odbywa, w tym również techniczne warunki życia społeczeństwa.

Technologia informacyjna - wzbogaca sposoby i wspomaga możliwości zdobywania wiedzy; ułatwia rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji; usprawnia proces uczenia się oraz integruje doświadczenia i różne dziedziny wiedzy; wspomaga rozwiązywanie zadań związanych ze złożonością zjawisk oraz umożliwia ich całościowe postrzeganie; wspomaga pracę twórczą; jest technologią służącą do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji pochodzących z różnych źródeł; usprawnia organizację pracy i ułatwia posługiwanie się wieloma technikami i narzędziami pracy; ułatwia projektowanie działań; podlegając stałemu rozwojowi wyrabia potrzebę ciągłego uczenia się; dostarcza środków do skutecznego komunikowania się; ułatwia pracę w zespole (lokalnie i globalnie).

Metody oceny: Obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w zajęciach, realizacja projektów (zadań) do samodzielnego wykonania, zaliczenie końcowe.

Literatura:

Wybrana przez studenta literatura dotycząca:

1. Budowy i zasad działania komputera

2. Systemu operacyjnego (Windows)

3. Pakietu Office

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna budowę i zasadę działania komputera, zna własności, funkcje i zasady działania systemu operacyjnego. Operuje edytorem tekstu (MS Word), arkuszem kalkulacyjnym (MS Excel).

Umiejętności: Student sprawnie posługuje się systemem operacyjnym. Tworzy i edytuje dokumenty tekstowe, potrafi wykorzystywać mechanizmy obliczeniowe arkusza kalkulacyjnego.

Kompetencje: student jest odpowiedzialny za infrastrukturę komputerową której używa w czasie wykonywania zadań praktycznych. Potrafi pracować w grupie. Nawiązuje aktywną współpracę z pozostałymi uczestnikami zajęć realizując wspólne projekty, w których pełni różne role.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

suma godzin: 60 [60/30 = 2 ECTS]

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności). Zaliczenie końcowe składa się z 3 głównych zadań, każde zadanie składać będzie się z kilku podzadań.

Ocena końcowa uzależniona będzie od stopnia wykonania zadań.

0-50% ocena niedostateczna

51-60% dostateczna

61-80% dobra

81% i więcej ocena bardzo dobra

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Cwiczenia 2, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kasperczyk
Prowadzący grup: Tomasz Kasperczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Cwiczenia 2, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kasperczyk
Prowadzący grup: Tomasz Kasperczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Cwiczenia 2, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kowalski
Prowadzący grup: Łukasz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Cwiczenia 2, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kowalski
Prowadzący grup: Łukasz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.