Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody obrazowania badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-MOB
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody obrazowania badań naukowych
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Konwersatoria monograficzne dla studiów I stopnia licencjackich
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W02

OB1_W09

OB1_U01

OB1_U09

OB1_K07

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: przedstawienie studentowi sposobu udokumentowania prowadzonych badań naukowych. Podczas zajęć student zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu fotografii tak aby mógł samodzielnie dokumentację fotograficzną.

Pełny opis:

Podstawowe funkcje aparatu fotograficznego – 2 godz.

Akcesoria fotograficzne – 2 godz.

Podstawowe parametry – czas, przesłona, ISO – 3 godz.

Dokumentacja wykonywana w terenie – 3 godz.

Dokumentacja wykonywana w laboratorium – 3 godz.

Zagadnienie etyki i przepisów prawnych przy dokumentacji fotograficznej – 2 godz.

Literatura:

Simon D., 2005, Fotografia cyfrowa. Biblia, Gliwice: Helion

King J.A., 2004, Fotografuj cyfrowo jak profesjonalista, Warszawa: RM

Kłosowski G., Kłosowski T., 2009, Fotografujemy ptaki, Warszawa: Multico

http://www.foto-kurier.pl/

http://digitalcamerapolska.pl/magazyn

https://www.swiatobrazu.pl/

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK_1 Student zna podstawy fotografii

EK_2 Student wie w jaki sposób należy ustawić aparat, aby wykonać dobre zdjęcie

Umiejętności:

EK_3 Student potrafi udokumentować prowadzone przez siebie badania naukowe

Kompetencje:

EK_4 Student wykazuje ostrożność w sporządzaniu dokumentacji fotograficznej

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

udział w zajęciach 15 godz.

samodzielne prowadzenie dokumentacji 20 godz.

przygotowanie egzaminu 15 godz.

suma godzin: 50

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach i aktywny w nich udział:

2. ocena z egzaminu

Ocena końcowa jest średnią oceny z obecności na zajęciach i oceny z egzaminu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Latawiec
Prowadzący grup: Michał Latawiec
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a43976a7a6ad749fba9d4e62950ef5ccd%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c9e8a39b-7505-447c-8598-5ae618e7d9d8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: przedstawienie studentowi sposobu udokumentowania prowadzonych badań naukowych. Podczas zajęć student zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu fotografii tak aby mógł samodzielnie dokumentację fotograficzną.

Pełny opis:

Podstawowe funkcje aparatu fotograficznego – 2 godz.

Akcesoria fotograficzne – 2 godz.

Podstawowe parametry – czas, przesłona, ISO – 3 godz.

Dokumentacja wykonywana w terenie – 3 godz.

Dokumentacja wykonywana w laboratorium – 3 godz.

Zagadnienie etyki i przepisów prawnych przy dokumentacji fotograficznej – 2 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Latawiec
Prowadzący grup: Michał Latawiec
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a43976a7a6ad749fba9d4e62950ef5ccd%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c9e8a39b-7505-447c-8598-5ae618e7d9d8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: przedstawienie studentowi sposobu udokumentowania prowadzonych badań naukowych. Podczas zajęć student zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu fotografii tak aby mógł samodzielnie dokumentację fotograficzną.

Pełny opis:

Podstawowe funkcje aparatu fotograficznego – 2 godz.

Akcesoria fotograficzne – 2 godz.

Podstawowe parametry – czas, przesłona, ISO – 3 godz.

Dokumentacja wykonywana w terenie – 3 godz.

Dokumentacja wykonywana w laboratorium – 3 godz.

Zagadnienie etyki i przepisów prawnych przy dokumentacji fotograficznej – 2 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Latawiec
Prowadzący grup: Michał Latawiec
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a43976a7a6ad749fba9d4e62950ef5ccd%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c9e8a39b-7505-447c-8598-5ae618e7d9d8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: przedstawienie studentowi sposobu udokumentowania prowadzonych badań naukowych. Podczas zajęć student zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu fotografii tak aby mógł samodzielnie dokumentację fotograficzną.

Pełny opis:

Podstawowe funkcje aparatu fotograficznego – 2 godz.

Akcesoria fotograficzne – 2 godz.

Podstawowe parametry – czas, przesłona, ISO – 3 godz.

Dokumentacja wykonywana w terenie – 3 godz.

Dokumentacja wykonywana w laboratorium – 3 godz.

Zagadnienie etyki i przepisów prawnych przy dokumentacji fotograficznej – 2 godz.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)