Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pisania pracy naukowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-MPPN
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pisania pracy naukowej
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku Ochrony Środowiska
Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku Ochrony Środowiska MONITORING
Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku Ochrony Środowiska ZARZĄDZANIE
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W02

OB1_U11

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje do pisana prac naukowych (na poziomie licencjatu i magisterium) z obszaru nauk przyrodniczych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK_1 Student zna zasady sporządzania przypisów, bibliografii, tabel, wykresów i spisu treści

EK_2 Student zna formalne wymogi przygotowania pracy dyplomowej

Umiejętności:

EK_3 Student sporządza przypisy, tabele, wykresy, spis bibliografii oraz spis treści

EK_4 Student dobiera literaturę polską i obcą adekwatną do pojętego problemu badawczego

Kompetencje:

EK_5 Student chętnie podejmuje się poszukiwania źródeł wiedzy przydatnych do przygotowania części teoretycznej i części metodologicznej pracy

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 15 godz.

przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

suma godzin: 60

liczba ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukacińska, Jacek Czartoszewski
Prowadzący grup: Monika Bukacińska, Jacek Czartoszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje do pisana prac naukowych (na poziomie licencjatu i magisterium) z obszaru nauk przyrodniczych.

Pełny opis:

Szczegółowe informacje znajdują się w opisie grup.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukacińska, Jacek Czartoszewski
Prowadzący grup: Monika Bukacińska, Jacek Czartoszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje do pisana prac naukowych (na poziomie licencjatu i magisterium) z obszaru nauk przyrodniczych.

Pełny opis:

Szczegółowe informacje znajdują się w opisie grup.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukacińska, Jacek Czartoszewski
Prowadzący grup: Monika Bukacińska, Jacek Czartoszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje do pisana prac naukowych (na poziomie licencjatu i magisterium) z obszaru nauk przyrodniczych.

Pełny opis:

Szczegółowe informacje znajdują się w opisie grup.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)