Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Environment, Ethics and Technology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-SANDLER2-ER
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Environment, Ethics and Technology
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09


Skrócony opis:

This course studies issues at the intersection of the environmental and technology. Among the topics to be covered include the use of biotechnology in conservation, the role of technology in climate change mitigation, geoengineering, and agricultural technologies (including bioengineering and synthetic meat production). In addition to studying these issues, the course will cover different critical perspectives on technology and its uses. Students will be encouraged to think critically about the role that technology ought to play in addressing environmental challenges.

Pełny opis:

- Technology and climate change. Technology has the capacity to contribute enormously to mitigating climate change. This section of the course will consider how to critically evaluate different mitigation strategies. This section will also look at the possibility of deploying geoengineering in response to climate change, including solar radiation management and carbon capture and storage. Students will be encouraged to critically evaluate geoengineering proposals.

- Technology and agriculture. Technology has repeatedly transformed food production and delivery systems. This course will examine emerging agricultural technologies – such as genetically modified organisms and synthetic meat production – and discuss whether or not they should be supported.

- Technology and conservation. Conservation biologists and ecosystem managers are increasingly interested in deploying biotechnology in conservation efforts. This section of the course will study and evaluate proposed applications, including cloning, deextinction, and gene drives.

- Philosophy of technology. Throughout the course students will be exposed to different theories and critical perspectives in the philosophy of technology that can be applied to help analyze and evaluate environmental technologies and their applications.

Literatura:

”Technology and Ethics,” Ronald Sandler, in R. Sandler, ed., Ethics and Emerging Technologies (Palgrave, 2014).

"Solving the Climate Problem,” Stephen Pacala and Robert Socolow, https://cmi.princeton.edu/sites/default/files/wedges/pdfs/climate_problem.pdf

"Beyond Business as Usual," Philip Cafaro, https://overpopulation-project.com/wp-content/uploads/2018/08/cafaro-beyond-business-as-usual.pdf

“Ethics and Genetically Modified Food,” Gary Comstock, reprinted in R. Sandler, ed., Ethics and Emerging Technologies (Palgrave, 2014).

“Women and the Gendered Politics of Food,” Vandana Shiva, reprinted in R. Sandler, ed., Ethics and Emerging Technologies (Palgrave, 2014).

“The Ethics of Agricultural Animal Biotechnology,” Streiffer and Basl, in R. Sandler, ed., Ethics and Emerging Technologies (Palgrave, 2014).

“Artificial Meat,” Thompson, in R. Sandler, ed., Ethics and Emerging Technologies (Palgrave, 2014).

“How Far Should We Go to Bring Back Lost Species?”, Various Authors,

http://www.humansandnature.org/how-far-should-we-go-to-bring-back-lost-species

“Re-coding for Conservation,” Alison Hawkes, http://baynature.org/article/re-coding-conservation/

“’Gene Drive’ Technology will let us Edit Life in New Ways, But Should we Use it?”, Gregory Kaebnick and Jenifer Kuzma, http://www.humansandnature.org/gene-drive-technology-should-we-use-it

“The Geoengineering Option: A Last Resort Against Global Warming?” David Victor et.al., https://www.jstor.org/stable/20699494?seq=1#metadata_info_tab_contents

“Is ‘Arming the Future’ with Geoengineering Really the Lesser Evil? Some Doubts about the Ethics of Intentionally Manipulating the Climate System,” Gardiner, http://depts.washington.edu/uwch/docs/GJConf08-09-GardinerGeoengineeringDRAFT.pdf

“Ethics and Intentional Climate Change,” Dale Jamieson, http://wiki.umt.edu/odccss/images/1/1f/Jamison.pdf

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Students will think critically about the role that technology ought to play in addressing environmental challenges.

Metody i kryteria oceniania:

Methods of knowledge verification

- Exam

- Short Essasy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)