Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Animal Behaviour

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-SUAB
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Animal Behaviour
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Zajęcia w językach obcych w Instytucie Ekologii i Bioetyki
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U02

OB2_U05

OB2_U09

OB2_U10

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Olejniczak
Prowadzący grup: Paweł Boniecki, Izabella Olejniczak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afe837159cc034439880aa476da09da82%40thread.tacv2/conversations?groupId=d4a34f6a-bdf0-40f1-9f24-5bd284cf89a2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zachowanie zwierząt jest jedną z dyscyplin biologicznych intensywnie rozwijającą się w ostatnim dziesięcioleciu. Badacze skupiają się na takich zagadnieniach jak: zachowania łowieckie, rozrodcze czy altruistyczne.

Celem zajęć jest:

1) zapoznanie studentów ze złożonością zachowań zwierząt

2) wyjaśnienie, w jaki sposób zachowanie zwierząt wpływa na zdolność przetrwania zwierząt

3) pokazanie możliwości wykorzystania wiedzy o zachowaniach zwierząt w ochronie przyrody

Podczas zajęć studenci będą obserwować zachowania wybranych gatunków bezkręgowców

Niewątpliwie kurs dotyczący zachowań zwierząt zainspiruje studentów do humanitarnego podejścia do zwierząt.

Pełny opis:

Zajęcia w ogrodzie zoologicznym (zajęcia półdzienne):

1. Zachowanie dzikich zwierząt w nienaturalnym środowisku

2. Zachowanie dzikich zwierząt w nienaturalnym środowisku c.d.

3. Zachowanie dzikich zwierząt w nienaturalnym środowisku c.d.

Zajęcia na wystawie psów rasowych (zajęcia półdzienne)

4 Zachowanie psów , w obecności nieznanych psów i ludzi

5. Zachowanie psów , w obecności nieznanych psów i ludzi c.d.

6. Zachowanie psów , w obecności nieznanych psów i ludzi c.d.

Zajęcia w parku miejskim (zajęcia półdzienne):

7. Zachowanie dzikich zwierząt przystosowanych do życia w mieście.

8. Zachowanie dzikich zwierząt przystosowanych do życia w mieście. c.d.

9.Zachowanie dzikich zwierząt przystosowanych do życia w mieście. c.d.

Zajęcia laboratoryne (zajęcia półdzienne):

10. Zachowania rozrodcze: wybór partnera, system rozrodczy. Opieka rodzicielska: opieka rodzicielska u bezkręgowców, opieka rodzicielska u kręgowców, zależność rodzic-potomek, konkurencja wśród młodych, pasożytnictwo gniazdowe. Jak znaleźć optymalne siedlisko? Jakie są korzyści terytorializmu? Dlaczego zwierzęta migrują? c.d.

11. Zachowania rozrodcze: wybór partnera, system rozrodczy. Opieka rodzicielska: opieka rodzicielska u bezkręgowców, opieka rodzicielska u kręgowców, zależność rodzic-potomek, konkurencja wśród młodych, pasożytnictwo gniazdowe. Jak znaleźć optymalne siedlisko? Jakie są korzyści terytorializmu? Dlaczego zwierzęta migrują? c.d.

12. Zachowania rozrodcze: wybór partnera, system rozrodczy. Opieka rodzicielska: opieka rodzicielska u bezkręgowców, opieka rodzicielska u kręgowców, zależność rodzic-potomek, konkurencja wśród młodych, pasożytnictwo gniazdowe. Jak znaleźć optymalne siedlisko? Jakie są korzyści terytorializmu? Dlaczego zwierzęta migrują? c.d.

Zajęcia laboratoryne (zajęcia półdzienne):

13.Jak komunikują się zwierzęta? Jak uczą się zwierzęta?

14. Jak komunikują się zwierzęta? Jak uczą się zwierzęta?

Zajęcia laboratoryne (zajęcia półdzienne):

15. Zachowania społeczne: owady społeczne: zachowania altruistyczne u owadów społecznych, zachowania altruistyczne u kręgowców. Nowe zagadnienia zachowania zwierząt: behawioryści kontra etolodzy, „Umwelt”. Prezentacja wybranego zagadnienia

Literatura:

John Alcock 2013 Animal Behavior – an evolutionary approach. Sinauer Associates, Inc. Publishers, Sunderland, Massachusetts, USA. 522 pp.

Nick J. Royle, Per T. Smiseth, Mathias Kölliker 2012 The evolution of parental care. Oxford University Press. 356 pp.

Ponadto publikacje dotyczące danego zagadnienia

Wymagania wstępne:

Student potrafi:

1) planować i prowadzić doświadczenie

2) analizować wyniki

3) porównywać wyniki z literaturą

4) prezentować wyniki badań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Olejniczak
Prowadzący grup: Paweł Boniecki, Izabella Olejniczak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afe837159cc034439880aa476da09da82%40thread.tacv2/conversations?groupId=d4a34f6a-bdf0-40f1-9f24-5bd284cf89a2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zachowanie zwierząt jest jedną z dyscyplin biologicznych intensywnie rozwijającą się w ostatnim dziesięcioleciu. Badacze skupiają się na takich zagadnieniach jak: zachowania łowieckie, rozrodcze czy altruistyczne.

Celem zajęć jest:

1) zapoznanie studentów ze złożonością zachowań zwierząt

2) wyjaśnienie, w jaki sposób zachowanie zwierząt wpływa na zdolność przetrwania zwierząt

3) pokazanie możliwości wykorzystania wiedzy o zachowaniach zwierząt w ochronie przyrody

Podczas zajęć studenci będą obserwować zachowania wybranych gatunków bezkręgowców

Niewątpliwie kurs dotyczący zachowań zwierząt zainspiruje studentów do humanitarnego podejścia do zwierząt.

Pełny opis:

Zajęcia w ogrodzie zoologicznym (zajęcia półdzienne):

1. Zachowanie dzikich zwierząt w nienaturalnym środowisku

2. Zachowanie dzikich zwierząt w nienaturalnym środowisku c.d.

3. Zachowanie dzikich zwierząt w nienaturalnym środowisku c.d.

Zajęcia na wystawie psów rasowych (zajęcia półdzienne)

4 Zachowanie psów , w obecności nieznanych psów i ludzi

5. Zachowanie psów , w obecności nieznanych psów i ludzi c.d.

6. Zachowanie psów , w obecności nieznanych psów i ludzi c.d.

Zajęcia w parku miejskim (zajęcia półdzienne):

7. Zachowanie dzikich zwierząt przystosowanych do życia w mieście.

8. Zachowanie dzikich zwierząt przystosowanych do życia w mieście. c.d.

9.Zachowanie dzikich zwierząt przystosowanych do życia w mieście. c.d.

Zajęcia laboratoryne (zajęcia półdzienne):

10. Zachowania rozrodcze: wybór partnera, system rozrodczy. Opieka rodzicielska: opieka rodzicielska u bezkręgowców, opieka rodzicielska u kręgowców, zależność rodzic-potomek, konkurencja wśród młodych, pasożytnictwo gniazdowe. Jak znaleźć optymalne siedlisko? Jakie są korzyści terytorializmu? Dlaczego zwierzęta migrują? c.d.

11. Zachowania rozrodcze: wybór partnera, system rozrodczy. Opieka rodzicielska: opieka rodzicielska u bezkręgowców, opieka rodzicielska u kręgowców, zależność rodzic-potomek, konkurencja wśród młodych, pasożytnictwo gniazdowe. Jak znaleźć optymalne siedlisko? Jakie są korzyści terytorializmu? Dlaczego zwierzęta migrują? c.d.

12. Zachowania rozrodcze: wybór partnera, system rozrodczy. Opieka rodzicielska: opieka rodzicielska u bezkręgowców, opieka rodzicielska u kręgowców, zależność rodzic-potomek, konkurencja wśród młodych, pasożytnictwo gniazdowe. Jak znaleźć optymalne siedlisko? Jakie są korzyści terytorializmu? Dlaczego zwierzęta migrują? c.d.

Zajęcia laboratoryne (zajęcia półdzienne):

13.Jak komunikują się zwierzęta? Jak uczą się zwierzęta?

14. Jak komunikują się zwierzęta? Jak uczą się zwierzęta?

Zajęcia laboratoryne (zajęcia półdzienne):

15. Zachowania społeczne: owady społeczne: zachowania altruistyczne u owadów społecznych, zachowania altruistyczne u kręgowców. Nowe zagadnienia zachowania zwierząt: behawioryści kontra etolodzy, „Umwelt”. Prezentacja wybranego zagadnienia

Literatura:

John Alcock 2013 Animal Behavior – an evolutionary approach. Sinauer Associates, Inc. Publishers, Sunderland, Massachusetts, USA. 522 pp.

Nick J. Royle, Per T. Smiseth, Mathias Kölliker 2012 The evolution of parental care. Oxford University Press. 356 pp.

Ponadto publikacje dotyczące danego zagadnienia

Wymagania wstępne:

Student potrafi:

1) planować i prowadzić doświadczenie

2) analizować wyniki

3) porównywać wyniki z literaturą

4) prezentować wyniki badań

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)