Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Corporate Social Responsibility

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-SUCSR Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Corporate Social Responsibility
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Sustainability Studies - Philosophical Aspects of Sustainability
Zajęcia w językach obcych w Instytucie Ekologii i Bioetyki
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09


Wymagania wstępne:

English at B2 level

Skrócony opis:

The course presents selected important issues that are part of CSR, mainly CSR reporting, CSR concepts, and standards (ISO 20121, ISO 26000, AA 100). Students will also learn about the connection of CSR with environmental protection (AGENDA 2030, Dow Jones Sustainability Index), cause-related marketing, and the role of stakeholders in shaping CSR policy in an organization.

Pełny opis:

1. Introduction to CSR - history and theoretical background; concepts, definitions, models.

2. CSR reporting (GRI, social reporting)

4. Standards for CSR (ISO 20121, ISO 26000, AA 100)

5. CSR and sustainability, the theoretical framework (AGENDA 2030, Dow Jones Sustainability Index), and case study.

6. The impact of CSR on shaping the image of the organization and its reputation

Cause-Related Marketing

7. CSR and stakeholders.

8. Research project presentation

Literatura:

Obligatory reading:

1. Camilleri Mark Anthony, Social Responsibility and Environmental Management. An Introduction to Theory and Practice with Case Studies, Springer 2017

2. Jonsdottir, A.B., Jonasson, H.I., Ingason, H.T., Gunnarsdottir, A.H. (2021). From Social Responsibility to Sustainability: Are Excellence Awarded Companies in Iceland Socially Responsible?. In: Cuevas, R., Bodea, CN., Torres-Lima, P. (eds) Research on Project, Programme and Portfolio Management. Lecture Notes in Management and Industrial Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-60139-3_16

3. Minelgaite, I., Guðmundsdóttir, S., Guðmundsdóttir, Á.E., Stangej, O. (2018). Navigating Leadership in the Fishing Industry: The Case of Iceland. In: Demystifying Leadership in Iceland. Contributions to Management Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-96044-9_14

4. Szewczuk M., Jeśli powstanie kopalnia piasku, ciężarówki będą jeździć po krajowej jedynce co kilka minut, https://icelandnews.is/wiadomosci/z-kraju/jesli-powstanie-kopalnia-piasku-ciezarowki-beda-jezdzic-po-krajowej-jedynce-co-kilka-minut?fbclid=IwAR3k7AHf8YnvDFBxdld6qzQaSY7Xupaj2-9wUJjtIrV6FgY37tEFzmVdDPw

5. Iceland beats target of redistributing 1 million meals and commits to double it, https://sustainability.iceland.co.uk/news/iceland-beats-target-of-redistributing-1-million-meals-and-commits-to-double-it/

6. Iceland, a world leader in clean energy, supports Africa's push for geothermal power, https://www.unep.org/news-and-stories/story/iceland-world-leader-clean-energy-supports-africas-push-geothermal-power

Optional reading:

1. Mugova Shame, Paul R. Sachs (ed.), Opportunities and Pitfalls of Corporate Social Responsibility - The Marange Diamond Mines Case Study, Springer 2019.

2. Spitzer Helene, Martinuzzi Andre, Methods and Tools for Corporate Impact Assessment of the. Millennium Development Goals (MDGs) and Sustainable Development, https://www.sd-network.eu/pdf/case%20studies/ESDN%20Case%20Study_No%2014_final.pdf

3. Mallin Christine A. (ed.), Corporate Social Responsibility A Case Study Approach, Edward Elgar 2009.

4. Green Paper: Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2001/EN/1-2001-366-EN-1-0.Pdf

5. Idowu S.O., Capaldi N., Zu L., Gupta A.D. (eds) Encyclopedia of Corporate Social Responsibility. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8_100010

6. Turker Duygu, Managing Social Responsibility. Functional Strategies, Decisions and Practices, Springer 2018.

7. Idowu Samuel O., Sitnikov Catalina, Moratis Lars (eds.), ISO 26000 - A Standardized View on Corporate Social Responsibility, Springer 2018.

8. Rubianes Daniela Soledad Miranda, MA Thesis on Corporate Social Responsibility in Iceland. Benefits and Challenges, School of Engineering and Natural Sciences University of Iceland Reykjavik, February 2016

9. Agudelo Mauricio, PhD dissertation on Strategic Corporate Social Responsibility in the Energy Sector. A Study of the Impact of SCSR on Energy Companies, Faculty of Business Administration School of Social Sciences, University of Iceland Fall, 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Knowledge:

- student has general knowledge of CSR, he/she knows scientific theories relevant to this discipline, their development, and practical application.

- student has in-depth knowledge of implementing CSR policy in the organization, standards (ISO 20121, ISO 26000, AA 100), reporting, monitoring, connection to MDG 2030.

Skills:

- student is able to correctly formulate and solve complex and unusual problems relevant to the CSR strategy in the organization.

- student is able to use the theory of CSR to identify, diagnose and solve problems related to social responsibility

Competences:

- student is ready to work as a team member and make a significant contribution to implementing CSR strategy in the organization.

Metody i kryteria oceniania:

activity during classes = 20 % of the final grade; research project on analysis of CSR in selected company during a time span of 5 years = 80 % of the final grade.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Dzwonkowska
Prowadzący grup: Dominika Dzwonkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

The course presents selected important issues that are part of CSR, mainly CSR reporting, CSR concepts, and standards (ISO 20121, ISO 26000, AA 100). Students will also learn about the connection of CSR with environmental protection (AGENDA 2030, Dow Jones Sustainability Index), cause-related marketing, and the role of stakeholders in shaping CSR policy in an organization.

Pełny opis:

1. Introduction to CSR - history and theoretical background; concepts, definitions, models.

2. CSR reporting (GRI, social reporting)

4. Standards for CSR (ISO 20121, ISO 26000, AA 100)

5. CSR and sustainability, the theoretical framework (AGENDA 2030, Dow Jones Sustainability Index), and case study.

6. The impact of CSR on shaping the image of the organization and its reputation

Cause-Related Marketing

7. CSR and stakeholders.

8. Research project presentation

Literatura:

1. Mugova Shame, Paul R. Sachs (ed.), Opportunities and Pitfalls of Corporate Social Responsibility - The Marange Diamond Mines Case Study, Springer 2019.

2. Spitzer Helene, Martinuzzi Andre, Methods and Tools for Corporate Impact Assessment of the. Millennium Development Goals (MDGs) and Sustainable Development, https://www.sd-network.eu/pdf/case%20studies/ESDN%20Case%20Study_No%2014_final.pdf

3. Mallin Christine A. (ed.), Corporate Social Responsibility A Case Study Approach, Edward Elgar 2009.

4. Idowu S.O., Capaldi N., Zu L., Gupta A.D. (eds) Encyclopedia of Corporate Social Responsibility. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8_100010

Wymagania wstępne:

English at B2 level

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Dzwonkowska
Prowadzący grup: Dominika Dzwonkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS = class participation

3. ECTS = research project

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

The course presents selected important issues that are part of CSR, mainly CSR reporting, CSR concepts, and standards (ISO 20121, ISO 26000, AA 100). Students will also learn about the connection of CSR with environmental protection (AGENDA 2030, Dow Jones Sustainability Index), cause-related marketing, and the role of stakeholders in shaping CSR policy in an organization.

Pełny opis:

1. Introduction to CSR - history and theoretical background; concepts, definitions, models.

2. CSR reporting (GRI, social reporting)

4. Standards for CSR (ISO 20121, ISO 26000, AA 100)

5. CSR and sustainability, the theoretical framework (AGENDA 2030, Dow Jones Sustainability Index), and case study.

6. The impact of CSR on shaping the image of the organization and its reputation

Cause-Related Marketing

7. CSR and stakeholders.

8. Research project presentation

Literatura:

Obligatory reading:

1. Camilleri Mark Anthony, Social Responsibility and Environmental Management. An Introduction to Theory and Practice with Case Studies, Springer 2017

2. Jonsdottir, A.B., Jonasson, H.I., Ingason, H.T., Gunnarsdottir, A.H. (2021). From Social Responsibility to Sustainability: Are Excellence Awarded Companies in Iceland Socially Responsible?. In: Cuevas, R., Bodea, CN., Torres-Lima, P. (eds) Research on Project, Programme and Portfolio Management. Lecture Notes in Management and Industrial Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-60139-3_16

3. Minelgaite, I., Guðmundsdóttir, S., Guðmundsdóttir, Á.E., Stangej, O. (2018). Navigating Leadership in the Fishing Industry: The Case of Iceland. In: Demystifying Leadership in Iceland. Contributions to Management Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-96044-9_14

4. Szewczuk M., Jeśli powstanie kopalnia piasku, ciężarówki będą jeździć po krajowej jedynce co kilka minut, https://icelandnews.is/wiadomosci/z-kraju/jesli-powstanie-kopalnia-piasku-ciezarowki-beda-jezdzic-po-krajowej-jedynce-co-kilka-minut?fbclid=IwAR3k7AHf8YnvDFBxdld6qzQaSY7Xupaj2-9wUJjtIrV6FgY37tEFzmVdDPw

5. Iceland beats target of redistributing 1 million meals and commits to double it, https://sustainability.iceland.co.uk/news/iceland-beats-target-of-redistributing-1-million-meals-and-commits-to-double-it/

6. Iceland, a world leader in clean energy, supports Africa's push for geothermal power, https://www.unep.org/news-and-stories/story/iceland-world-leader-clean-energy-supports-africas-push-geothermal-power

Optional reading:

1. Mugova Shame, Paul R. Sachs (ed.), Opportunities and Pitfalls of Corporate Social Responsibility - The Marange Diamond Mines Case Study, Springer 2019.

2. Spitzer Helene, Martinuzzi Andre, Methods and Tools for Corporate Impact Assessment of the. Millennium Development Goals (MDGs) and Sustainable Development, https://www.sd-network.eu/pdf/case%20studies/ESDN%20Case%20Study_No%2014_final.pdf

3. Mallin Christine A. (ed.), Corporate Social Responsibility A Case Study Approach, Edward Elgar 2009.

4. Green Paper: Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2001/EN/1-2001-366-EN-1-0.Pdf

5. Idowu S.O., Capaldi N., Zu L., Gupta A.D. (eds) Encyclopedia of Corporate Social Responsibility. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8_100010

6. Turker Duygu, Managing Social Responsibility. Functional Strategies, Decisions and Practices, Springer 2018.

7. Idowu Samuel O., Sitnikov Catalina, Moratis Lars (eds.), ISO 26000 - A Standardized View on Corporate Social Responsibility, Springer 2018.

8. Rubianes Daniela Soledad Miranda, MA Thesis on Corporate Social Responsibility in Iceland. Benefits and Challenges, School of Engineering and Natural Sciences University of Iceland Reykjavik, February 2016

9. Agudelo Mauricio, PhD dissertation on Strategic Corporate Social Responsibility in the Energy Sector. A Study of the Impact of SCSR on Energy Companies, Faculty of Business Administration School of Social Sciences, University of Iceland Fall, 2017

Wymagania wstępne:

English at B2 level

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.