Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konsumpcja i produkcja zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (cel12)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-ZR-ZK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konsumpcja i produkcja zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (cel12)
Jednostka: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w wybrane zagadnienia zrównoważonej konsumpcji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju

2. Zrównoważona konsumpcja - 6 godzin

3. Społeczna odpowiedzialność biznesu - 6 godzin

Literatura:

1. Haynes Kathryn, Murray Alan, Jesse Dillard (eds.), Corporate Social Responsibility. A Research Handbook, Routledge 2012 – parts I, III and IV

2. Mugova Shame, Paul R. Sachs (ed.), Opportunities and Pitfalls of Corporate Social Responsibility - The Marange Diamond Mines Case Study, Springer 2019.

3. Spitzer Helene, Martinuzzi Andre, Methods and Tools for Corporate Impact Assessment of the. Millennium Development Goals (MDGs) and Sustainable Development, https://www.sd-network.eu/pdf/case%20studies/ESDN%20Case%20Study_No%2014_final.pdf

3. Anna Żelazna-Blicharz, Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja, http://bc.pollub.pl/Content/6042/PDF/spoleczna.pdf

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. studenci zdobywają wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju

2. Studenci uczą się czym jest zrównoważona konsumpcja i produkcja

3. studenci uczą się czym jest CSR

umiejętności

1. studenci umieją rozpoznać i ocenić czy dana kampania reklamowa promuje procesy i produkty wyprodukowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

2. studenci umieją ocenić działania CSR-owe organizacji

kompetencje społeczne

1. studenci umieją kierować się zasadami zrównoważonego rozwoju w wyborach konsumenckich

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na podstawie wykonania karty oceny projektu CSR lub zrównoważonej konsumpcji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Dzwonkowska
Prowadzący grup: Dominika Dzwonkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w wybrane zagadnienia zrównoważonej konsumpcji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju

2. Zrównoważona konsumpcja - 6 godzin

3. Społeczna odpowiedzialność biznesu - 6 godzin

Literatura:

1. Haynes Kathryn, Murray Alan, Jesse Dillard (eds.), Corporate Social Responsibility. A Research Handbook, Routledge 2012 – parts I, III and IV

2. Mugova Shame, Paul R. Sachs (ed.), Opportunities and Pitfalls of Corporate Social Responsibility - The Marange Diamond Mines Case Study, Springer 2019.

3. Spitzer Helene, Martinuzzi Andre, Methods and Tools for Corporate Impact Assessment of the. Millennium Development Goals (MDGs) and Sustainable Development, https://www.sd-network.eu/pdf/case%20studies/ESDN%20Case%20Study_No%2014_final.pdf

3. Anna Żelazna-Blicharz, Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja, http://bc.pollub.pl/Content/6042/PDF/spoleczna.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)