Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Facing the challenge of sustainable societal development

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-FCS-ER Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Facing the challenge of sustainable societal development
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

The aim of the course is to develop students' competence in the identifying unsustainability in the society, as well as in developing a plan for solving a community project / issue, assessing diverse perspectives and involvement of social partners, as well as assessing their competence in promoting a sustainable change.

Pełny opis:

1. The concept of sustainability. Contemporary crises (ecological, social, demographic, global economic, civilization, human spirituality) and its causes.

2. The emergence of the idea of sustainable development and the development of it over time. Typical approaches and contexts for explaining sustainable development.

3. Conceptual basis and topicality of sustainable development in promotion of sustainable societal development.

4. Sustainabilitystrategy and international regulatory framework

5. Sustainable development goals and sub-goals, their relevance to the world, country and community and community’s development

6. Psychologist's sustainability competencies

7. Mechanisms for activating the involvement of social partners in implementing a sustainable strategy at national and regional level.

8. Relationship dynamics in social partnership networks: network theories, interconnection, openness and decentralized access

Literatura:

Internet resources:

1.A Sustainability Planning Guide for Healthy Communities. http://www.cdc.gov/healthycommunitiesprogram/pdf/sustainability_guide.pdf

2.Creating Your Sustainability Plan http://strengtheningnonprofits.org/resources/e-earning/online/sustainability/Print.aspx

3.Firth, R., & Smith, M. (Eds.). (2017). Education for Sustainable Development: What was achieved in the DESD. NY: Routledge.

4. Global Education Manual. (2015). Bucharesti: A.R.T. Fusion Association.

Hicks, D. (2012). Sustainable Schools, Sustainable Futures: A Resource for Teachers.

WWF-UK

5.Ling, C. et al., (2009). A Template for Integrated Community Sustainability Planning. Environmental Management 44:228–242

http://www.growourregion.ca/images/file/Sustainability_planning/fulltext.pdf

6.Ling, C. et al., (2009). A Template for Integrated Community Sustainability Planning. Environmental Management, 44, 228–242

http://www.growourregion.ca/images/file/Sustainability_planning/fulltext.pdf

7.OECD (2001). Corporate social responsibility. Partners in Progress. Organization for Economic Cooperation and Development. http://www.oecd.org/cfe/leed/corporatesocialresponsibilitypartnersforprogress.htm

8.Planning for Sustainability was developed by The Natural Step Canada. http://www.thenaturalstep.org/en/canada/how-can-we-achieve-long-term-sustainability-and-resiliency-for-our-community

9.UNESCO. (2010). Climate Change Education for Sustainable Development. Paris:

10.UNESCO Publishing. Retrieved from:

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001901/190101E.pdf

11.UNESCO. (2014). Global Citizenship Education Preparing Learners for the Challenges

of the 21st Century. Paris: UNESCO. Retrieved from:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227729

12.UNESCO. (2016). Global Citizens for Sustainable Development. A Teacher’s Guide.

13.Paris: UNESCO. Retrieved from: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246888

14.UNESCO (2017). Education for Sustainable Development Goals. Learning Objectives. Paris: UNESCO Publishing. Retrieved from

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf

15.Welp, M., de la Vega-Leinert, A., Stoll-Kleemann, S., & Jaeger, C. C. (2006).

Theoretical approaches for science-based stakeholder dialogues. Global Environmental Change, 16(2), 115–200.

16.Willard, M. (2006). Creating an Effective Plan for Your Sustainability Effort. http://www.greenbiz.com/blog/2006/11/28/creating-effective-plan-your-sustainability-efforts .http://www.sustainableschools.nsw.edu.au/Default.aspx?tabid=571

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Participants of the course will gain knowledge and competent understanding of:

1. Aspects of unsustainability in the development of society;

2.Conceptual basis and topicality of sustainable development for a sustainable development of society.

3. Sustainable development goals and their relevance to global, national and

community development.

4. Evaluate your competence for a successful problem solving for sustainability in society.

5. Acquire problem-solving tools for the implementation of a sustainable strategy by involving the social partners.

They will acquire a competence to analyze, synthesize, evaluate and interpret:

1. their role in addressing sustainable challenges;

2. to use the system approach how to involve the social partners in solving problem situations in their professional practice, become aware of theoretical approaches and current European policy issues and perspectives.

They will gain competence to apply knowledge:

1. By modeling problem situations in the context of sustainable societal change by analytically describing societal problems in the society and their possible scientifically sound solutions with the involvement of social partners;

2. Discussing and scientifically arguing on social issues in the society by using critical thinking techniques and strategies;

3. Addressing potential future situations for the implementation of sustainable strategies in society.

Metody i kryteria oceniania:

Participants will identify and compare the characteristics of sustainability and unsustainability in societal development;

Identify and describe diverse approaches to developing a sustainable development plan * for a solution of wicked societal issues on their choice, by offering approaches to a sustainable solution to the problem of their choice. They will be aware of and critically evaluate the factors that hinder and hinder the implementation of sustainable development.

They will model a detailed plan for the implementation of the sustainable plan for dealing with one of unsustainable issues, by involving the social partners and a systemic approach to the implementation of the strategy;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dzintra Ilisko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.