Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium: Wybrane problemy seksuologii klinicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-KWPSK
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium: Wybrane problemy seksuologii klinicznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_K03

Skrócony opis:

Zajęcia skupiają się na podstawowych elementach pracy klinicznej z dysfunkcjami i zaburzeniami seksualnymi.Jednocześnie poruszają podstawy zaburzeń seksualnych w przebiegu zaburzeń psychicznych oraz chorób somatycznych z uwzględnieniem kwestii etycznych, społecznych oraz moralnych.

Pełny opis:

Tematyka poszczególnych zajęć:

-Kobiecość, męskość, seksualność. Moja kobiecość, moja męskość, moja seksualność.

-Seksuologiczne badanie podmiotowe. Trening seksuologicznego badania podmiotowego.

-Dysfunkcje seksualne. Studium przypadku – analiza.

-Zaburzenia identyfikacji płciowej. Studium przypadku – analiza.

-Perwersje. Studium przypadku – analiza.

-Sprawca przemocy seksualnej. Studium przypadku – analiza.

-Diagnoza i leczenie dysfunkcji seksualnych w różnych podejściach terapeutycznych.

- Dysfunkcje i zaburzenia seksualne w podejściu psychodynamicznym oraz poznawczo-behawioralnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mędrzycki
Prowadzący grup: Krzysztof Mędrzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia skupiają się na podstawowych elementach pracy klinicznej z dysfunkcjami i zaburzeniami seksualnymi.Jednocześnie poruszają podstawy zaburzeń seksualnych w przebiegu zaburzeń psychicznych oraz chorób somatycznych z uwzględnieniem kwestii etycznych, społecznych oraz moralnych.

Pełny opis:

Tematyka poszczególnych zajęć:

-Kobiecość, męskość, seksualność. Moja kobiecość, moja męskość, moja seksualność.

-Seksuologiczne badanie podmiotowe. Trening seksuologicznego badania podmiotowego.

-Dysfunkcje seksualne. Studium przypadku – analiza.

-Zaburzenia identyfikacji płciowej. Studium przypadku – analiza.

-Perwersje. Studium przypadku – analiza.

-Sprawca przemocy seksualnej. Studium przypadku – analiza.

-Diagnoza i leczenie dysfunkcji seksualnych w różnych podejściach terapeutycznych.

- Dysfunkcje i zaburzenia seksualne w podejściu psychodynamicznym oraz poznawczo-behawioralnym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)