Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kim jestem, czyli psychologiczne ujęcia kształtowania się tożsamości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-M-KST Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Kim jestem, czyli psychologiczne ujęcia kształtowania się tożsamości
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Konwersatoria nadobowiązkowe - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W03

PS_W04

PS_U09

PS_K02

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą znaczenia i wykorzystywania pojęcia tożsamości w psychologii. W czasie zajęć studenci będą mieli możliwość zapoznania się z różnymi perspektywami definiowania i badania tożsamości, a także metodami wykorzystywanymi w badaniach oraz konstruktami psychologicznymi szczególnie istotnymi dla kształtowania się tożsamości. Integralną częścią zajęć jest przygotowanie bardzo podstawowego projektu badań uwzględniającego tożsamość w ujęciu psychologicznym.

Wymagania wstępne: zainteresowanie tematem zajęć, chęć i gotowość do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i zaprojektowania badań związanych z tematyką poruszaną na zajęciach

Literatura:

Cieciuch, J., & Topolewska, E. (2017). Circumplex of identity formation modes: A proposal for the integration of identity constructs developed in the Erikson–Marcia tradition. Self and Identity, 16(1), 37–61. https://doi.org/10.1080/15298868.2016.1216008

Descombes, V. (2012/2013). Rozterki tożsamości. Warszawa: Kurhaus.

Erikson, E. H. (1968). Identity, youth and crisis. New York: W. W. Norton & Company.

Łukaszewski, W., Doliński, D., Fila-Jankowska, A., Maruszewski, T., Niedźwieńska, A., Oleś, P., Szkudlarek, T. (2012). Tożsamość. Trudne pytanie kim jestem. Spokot: Smak Słowa.

McLean, K., & Syed, M. (Eds.). (2015). The Oxford handbook of identity development. Oxford: Oxford University Press.

Schwartz, S. J., Luyckx, K., & Vignoles, V. L. (Eds.). (2011). Handbook of Identity Theory and Research. New York: Springer. https://doi.org/10.1177/0894318411409427

Literatura dodatkowa będzie podawana na zajęciach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godzin

Przygotowanie projektu, prezentacji oraz praca własna: 30 godzin

Suma godzin: 60

Liczba ECTS: 60 godzin/30 (25) =2

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- aktywność podczas zajęć, w tym przygotowanie krótkiej prezentacji

- obecność na zajęciach (dopuszczalne 3 nieobecności)

- zaprojektowanie badań wykorzystujących poznane metody badawcze lub pojęcia

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Weryfikacja poszczególnych efektów kształcenia będzie miała miejsce w trakcie zajęć dydaktycznych (umiejętność uczestnictwa w dyskusji, znajomość poszczególnych pojęć i metod, wypracowane kompetencje) oraz na podstawie przygotowanego projektu badań (wykorzystanie poznanych pojęć i badań, zastosowanie wymaganych kompetencji, stawianie problemów badawczych).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Topolewska-Siedzik
Prowadzący grup: Ewa Topolewska-Siedzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.