Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aspekty praktyczne i kierunki kształcenia podyplomowego w zawodzie psychologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-APZP Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aspekty praktyczne i kierunki kształcenia podyplomowego w zawodzie psychologa
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_K03

Skrócony opis:

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi aspektami Ustawy o zawodzie psychologa, z możliwościami dalszego kształcenia podyplomowego

Zapoznanie słuchaczy z historia odbywania szkoleń specjalizacyjnych a współczesnymi zasadami realizacji szkolenia specjalizacyjnego w psychologii klinicznej .

Zapoznanie słuchaczy z zasadami tajemnicy zawodowej psychologa i zasadami jej uchylania, zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego i jej konsekwencjami dla praktyki psychologa klinicznego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne

1. Wybrane regulacje prawne dotyczące Ustawy o ochronnie zdrowia psychicznego

2. Wybrane aspekty ustawy o zawodzie psychologa – problemy z jej stosowaniem

3. Zakres odpowiedzialności prawnej za działania wykonywane przez psychologa klinicznego

4. Tajemnica zawodowa psychologa i warunki jej uchylania

5.Wybrane aspekty ustawy o zawodzie psychologa – problemy z jej stosowaniem

kto jest psychologiem?

- zakres czynności będących w kompetencji psychologa

- podstawowe zasady wykonywania zawodu psychologa

- obszary dodatkowych kompetencji

- a czym polega zawód psychologa wedle ustawy?

- prawo wykonywania zawodu psychologa

Literatura:

• Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. 2001, nr 73 poz. 763 ze zm.)

• Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994, nr 111 poz. 535, ze zm.)

- Ustawa z dnia 24 lutego 2017 o uzyskiwaniu tytułu specjalisty mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student wie jakie są możliwości dalszego kształcenia podyplomowego dla psychologów. Wady i zalety

Student zna podstawowe zasady wykonywania zawodu psychologa

Poznanie możliwości kształcenia podyplomowego powoli studentowi na świadomy wybór dalszej drogi kształcenia zarówno w zawodzie psychologa klinicznego jak i psychoterapeuty.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny dział w zajęciach.

Egzamin ustny z treści poruszanych na zajęciach

Ocena 2 ( ndst)- student nie potrafi odpowiedzieć na pytania

Ocena 3 ( dst) student w ograniczonym stopniu potrafi odpowiedzieć na pytania

Ocena 4 ( db) student ma średnio uporządkowaną wiedzę

Ocena 5 ( bdb)- student ma w pełni uporządkowaną wiedzę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Prowadzący grup: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.