Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WM: Autoprezentacja - uwarunkowania, style, atrakcyjność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-AUSA Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: WM: Autoprezentacja - uwarunkowania, style, atrakcyjność
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Wykłady monograficzne - Psychologia
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a502d0bfa2b8f4e9ba3d9e7e6b2218069%40thread.tacv2/conversations?groupId=565b3dbb-836b-4155-972c-8c292abfac1a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_W08

PS_K03

PS_K07

Skrócony opis:

Kurs obejmuje prezentację podstawowych teorii autoprezentacji, rodzajów autoprezentacji oraz badań dotyczących różnic indywidualnych, a także efektywności wybranych rodzajów autoprezentacji. Omawia autoprezentację w sytuacji pracy i randki, podejmuje tematykę autoprezentacji dzieci.

Pełny opis:

1.Główne koncepcje autoprezentacji: E. E.Jonesa i B. Schlenkera

2. Obronne i asertywne taktyki autoprezentacyjne

3. Zjawisko internalizacji autoprezentacji

4. Automatyczne i kontrolowane zachowania autoprezentacyjne

5. Zachowania autoprezentacyjne kobiet i mężczyzn

6.Rola lęku społecznego i samooceny w autoprezentacji

7. Rola samoświadomości i sposobu konstruowania Ja w autoprezentacji

8.Efektywność ingracjacji i samopromocji: uwarunkowania i różnice płciowe

9.Autoprezentacja samoutrudnieniowa

10.Autoprezentacja osób z zaburzeniami psychicznymi

11. Autoprezentacja w sytuacji zakłopotania

12. Rola urody i autoprezentacji w kreowaniu atrakcyjności interpersonalnej w związkach intymnych oraz koleżeńskich

13. Autoprezentacja w sytuacji pracy

14. Autoprezentacja w sytuacji randki

15. Autoprezentacja dzieci w wieku przedszkolnym

Literatura:

Stojanowska, E. Autoprezentacja dzieci i dorosłych. Temperamentalne, tożsamościowe oraz środowiskowe uwarunkowania. Wydawnictwo UKSW, Warszawa, 2010.

Stojanowska, E. Możliwości i ograniczenia w kreowaniu własnej atrakcyjności interpersonalnej. Wydawnictwo APS, Warszawa, 2002.

Szmajke, A. (1999).Autoprezentacja. Maski, pozy, miny. Wydawnictwo Ursa Consulting, Olsztyn.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

1. Zna podstawowe teorie autoprezentacji

2. Potrafi zidentyfikować podstawowe taktyki autoprezentacyjne

3. Potrafi opisać różnice indywidualne w zakresie autoprezentacji

4.Zna badania dotyczące autoprezentacji

w różnych sytuacjach życiowych

4. Zna badania dotyczące efektywności autoprezentacji

Umiejętności

1. czyta ze zrozumieniem artykuły na temat autoprezentacji

2. identyfikuje zachowania autoprezentacyjne w swoim otoczeniu

3. dostrzega dobre i złe strony autoprezentacji

4. potrafi zaprojektować badania dotyczące autoprezentacji

Kompetencje

1. potrafi prezentować się w atrakcyjny sposób

2. rozumie własne zachowania autoprezentacyjne

3. jest krytyczny wobec zachowań innych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny stacjonarny lub na platformie Moodle - test.

Oceny

2 – nie zna podstawowych teorii oraz taktyk autoprezentacyjnych

3 – zna niektóre teorie i taktyki autoprezentacyjne, nie zna badań dotyczących efektywności autoprezentacji

4 – zna teorie, taktyki autoprezentacji oraz część badań dotyczących różnic indywidualnych oraz efektywności autoprezentacji

5 – zna teorie autoprezentacji, rodzaje autoprezentacji i czołowe badania; rozumie metodologię badań oraz ich ograniczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Prowadzący grup: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Prowadzący grup: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a502d0bfa2b8f4e9ba3d9e7e6b2218069%40thread.tacv2/conversations?groupId=565b3dbb-836b-4155-972c-8c292abfac1a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs obejmuje prezentację podstawowych teorii autoprezentacji, rodzajów autoprezentacji oraz badań dotyczących różnic indywidualnych, a także efektywności wybranych rodzajów autoprezentacji. Omawia autoprezentację w sytuacji pracy i randki, podejmuje tematykę autoprezentacji dzieci.

Pełny opis:

1.Główne koncepcje autoprezentacji: E. E.Jonesa i B. Schlenkera

2. Obronne i asertywne taktyki autoprezentacyjne

3. Zjawisko internalizacji autoprezentacji

4. Automatyczne i kontrolowane zachowania autoprezentacyjne

5. Zachowania autoprezentacyjne kobiet i mężczyzn

6.Rola lęku społecznego i samooceny w autoprezentacji

7. Rola samoświadomości i sposobu konstruowania Ja w autoprezentacji

8.Efektywność ingracjacji i samopromocji: uwarunkowania i różnice płciowe

9.Autoprezentacja samoutrudnieniowa

10.Autoprezentacja osób z zaburzeniami psychicznymi

11. Autoprezentacja w sytuacji zakłopotania

12. Rola urody i autoprezentacji w kreowaniu atrakcyjności interpersonalnej w związkach intymnych oraz koleżeńskich

13. Autoprezentacja w sytuacji pracy

14. Autoprezentacja w sytuacji randki

15. Autoprezentacja dzieci w wieku przedszkolnym

Literatura:

Stojanowska, E. Autoprezentacja dzieci i dorosłych. Temperamentalne, tożsamościowe oraz środowiskowe uwarunkowania. Wydawnictwo UKSW, Warszawa, 2010.

Stojanowska, E. Możliwości i ograniczenia w kreowaniu własnej atrakcyjności interpersonalnej. Wydawnictwo APS, Warszawa, 2002.

Szmajke, A. (1999).Autoprezentacja. Maski, pozy, miny. Wydawnictwo Ursa Consulting, Olsztyn.

Wymagania wstępne:

ukończony kurs z psychologii społecznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Prowadzący grup: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs obejmuje prezentację podstawowych teorii autoprezentacji, rodzajów autoprezentacji oraz badań dotyczących różnic indywidualnych, a także efektywności wybranych rodzajów autoprezentacji. Omawia autoprezentację w sytuacji pracy i randki, podejmuje tematykę autoprezentacji dzieci.

Pełny opis:

1.Główne koncepcje autoprezentacji: E. E.Jonesa i B. Schlenkera

2. Obronne i asertywne taktyki autoprezentacyjne

3. Zjawisko internalizacji autoprezentacji

4. Automatyczne i kontrolowane zachowania autoprezentacyjne

5. Zachowania autoprezentacyjne kobiet i mężczyzn

6.Rola lęku społecznego i samooceny w autoprezentacji

7. Rola samoświadomości i sposobu konstruowania Ja w autoprezentacji

8.Efektywność ingracjacji i samopromocji: uwarunkowania i różnice płciowe

9.Autoprezentacja samoutrudnieniowa

10.Autoprezentacja osób z zaburzeniami psychicznymi

11. Autoprezentacja w sytuacji zakłopotania

12. Rola urody i autoprezentacji w kreowaniu atrakcyjności interpersonalnej w związkach intymnych oraz koleżeńskich

13. Autoprezentacja w sytuacji pracy

14. Autoprezentacja w sytuacji randki

15. Autoprezentacja dzieci w wieku przedszkolnym

Literatura:

Stojanowska, E. Autoprezentacja dzieci i dorosłych. Temperamentalne, tożsamościowe oraz środowiskowe uwarunkowania. Wydawnictwo UKSW, Warszawa, 2010.

Stojanowska, E. Możliwości i ograniczenia w kreowaniu własnej atrakcyjności interpersonalnej. Wydawnictwo APS, Warszawa, 2002.

Szmajke, A. (1999).Autoprezentacja. Maski, pozy, miny. Wydawnictwo Ursa Consulting, Olsztyn.

Wymagania wstępne:

ukończony kurs z psychologii społecznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Prowadzący grup: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.