Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WM: Antynomie zarządzania zasobami ludzkimi (HR)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-AZZ Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: WM: Antynomie zarządzania zasobami ludzkimi (HR)
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W11

PS_K03

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: Rozszerzenie wiedzy z psychologii zarządzania zasobami ludzkimi i nabycie umiejętności w zakresie posługiwania się literaturą przedmiotu związanego z wykorzystaniem zasobów w organizacji. Omówienie trzech aspektów zarządzania. Aspekt roli jednostki w organizacji, związanej z wnoszeniem osobowych zasobów i oczekiwań. Aspekt grupowy dotyczy relacji międzyludzkich w organizacji oraz stylów zarządzania organizacją. Aspekt systemowy zwraca uwagę na relację z czynnikami pozaorganizacyjnymi wpływającymi na efektywność funkcjonowania własnej organizacji i zmuszającymi do jej permanentnej restrukturyzacji. Zapoznanie studentów z wielopoziomowymi skutkami restrukturyzacji organizacji.

Wymagania wstępne: wiedza z psychologii społecznej,i osobowości i stresu.

Pełny opis:

1. ORGANIZACJA JAKO UKŁAD TRANSAKCJI INTERPERSONALNYCH

1.1. Charakterystyka zachowania prganizacyjnego

1.1.1. Teorie konfliktu ról organizacyjnych

1.1.2. Teoria obszarów organizacji M. Leitera generujących zachowania

organizacyjne

1.1.3. Wielowymiarowy model dopoasowania suplementarnego i

komplementarnego: jednostka – organizacja Amy L. Kristof

1.2. Badanie zachowań organizacyjnych

2. STRUKTURA ORGANIZACJI

2.1. Uniwersalny model struktury organizacji

2.2. Funkcjonalne modele struktury organizacji

3. JEDNOSTKOWE ZASOBY LUDZKIE W ORGANIZACJI

3.1. Czynniki biograficzno-profesjonalne jako zasób organizacyjny

3.2. Czynniki psychologiczne jako zasób organizacyjny

3.3. Miejsce kierownika w strukturze organizacyjnek

4. WŁAŚCIWOŚCI GRUPY ZADANIOWEJ JAKO ZASOBY ORGANIZACYJNE

5. SYSTEMOWE ZASOBY ORGANIZACJI

5.1. Kultura organizacyjna

5.2. Polityka organizacyjna wykorzystania zasobów ludzkich

6. STRES ORGANIZACYJNY

6.1. Przyczyny stresu organizacyjnego

6.2. Skutki stresu organizacyjnego

Literatura:

Jan F. Terelak (2011). "Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesnośc". Część II. Warszawa: Wyd. UKSW.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Opanowanie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu.

Wiedza:

EK 1; student zna podstawową terminologię z psychologii zarządzania,

EK 2; student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z psychologii zarządzania,

EK 3; student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii zarządzania.

Umiejętności:

EK 4; student potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu psychologii zarządzania,

EK 5; student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia naukowe z zakresu psychologii zarządzania,

EK 6; student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu psychologii zarządzania.

Kompetencje:

EK 7; student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii zarządzania,

EK 8; student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

przygotowanie referatu: 15 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 45 godz.

suma godzin: 150 [150/30(25)=5]

liczba ECTS: 5

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: Wykład i prezentacje

Metoda oceniania: Praca pisemna / egzamin. Obecność podczas wykładów obowiązkowa. Szczegóły podane w konkretnych grupach zajęciowych w określonych cyklach dydaktycznych.

Kryteria oceny:

Ocena bardzo dobra: student bardzo dobrze zna podstawową terminologię z psychologii zarządzania; student ma w sposób bardzo dobry uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z psychologii zarządzania; student posiada szeroką wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii zarządzania. student bardzo dobrze potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu psychologii zarządzania,student bardzo dobrze formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia filozoficzne z zakresu psychologii zarządzania, student bardzo dobrze znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu psychologii zarządzania. student bardzo dobrze potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii zarządzania. student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

Ocena dobra: student dobrze zna podstawową terminologię z psychologii zarządzania; student ma w sposób dobry uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z psychologii zarządzania; student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii zarządzania. student dobrze potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu psychologii zarządzania,student dobrze formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia filozoficzne z zakresu psychologii zarządzania, student dobrze znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu psychologii zarządzania. student dobrze potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii zarządzania. student angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

Ocena dostateczna: student zna podstawową terminologię z psychologii zarządzania; student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z psychologii zarządzania; student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii zarządzania. student potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu psychologii zarządzania,student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia filozoficzne z zakresu psychologii zarządzania, student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu psychologii zarządzania. student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii zarządzania. student angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

Ocena niedostateczna: student nie zna podstawowej terminologię z psychologii zarządzania; student nie ma uporządkowanej znajomości podstawowych zagadnień z psychologii zarządzania; student nie posiada wiedzy na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii zarządzania. student nie potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu psychologii zarządzania,student nie formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia filozoficzne z zakresu psychologii zarządzania, student nie znajduje i nie wykorzystuje źródeł informacji z zakresu psychologii zarządzania. student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii zarządzania. student nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, nie formułując własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwagi krytyczne.

Praktyki zawodowe:

N/d

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Terelak
Prowadzący grup: Jan Terelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: Rozszerzenie wiedzy z psychologii zarządzania zasobami ludzkimi i nabycie umiejętności w zakresie posługiwania się literaturą przedmiotu związanego z wykorzystaniem zasobów w organizacji. Omówienie trzech aspektów zarządzania. Aspekt roli jednostki w organizacji, związanej z wnoszeniem osobowych zasobów i oczekiwań. Aspekt grupowy dotyczy relacji międzyludzkich w organizacji oraz stylów zarządzania organizacją. Aspekt systemowy zwraca uwagę na relację z czynnikami pozaorganizacyjnymi wpływającymi na efektywność funkcjonowania własnej organizacji i zmuszającymi do jej permanentnej restrukturyzacji. Zapoznanie studentów z wielopoziomowymi skutkami restrukturyzacji organizacji.

Wymagania wstępne: wiedza z psychologii społecznej,i osobowości i stresu.

Pełny opis:

WPROWADZENIE W TEMATYKĘ WYKŁADU

1. ORGANIZACJA JAKO UKŁAD TRANSAKCJI INTERPERSONALNYCH

1.1. Charakterystyka zachowania prganizacyjnego

1.1.1. Teorie konfliktu ról organizacyjnych

1.1.2. Teoria obszarów organizacji M. Leitera generujących zachowania organizacyjne

1.1.3. Wielowymiarowy model dopoasowania suplementarnego i komplementarnego: jednostka – organizacja Amy L. Kristof

1.2. Badanie zachowań organizacyjnych

2. STRUKTURA ORGANIZACJI

2.1. Uniwersalny model struktury organizacji

2.2. Funkcjonalne modele struktury organizacji

3. JEDNOSTKOWE ZASOBY LUDZKIE W ORGANIZACJI

3.1. Czynniki biograficzno-profesjonalne jako zasób organizacyjny

3.2. Czynniki psychologiczne jako zasób organizacyjny

3.3. Miejsce kierownika w strukturze organizacyjnek

4. WŁAŚCIWOŚCI GRUPY ZADANIOWEJ JAKO ZASOBY ORGANIZACYJNE

5. SYSTEMOWE ZASOBY ORGANIZACJI

5.1. Kultura organizacyjna

5.2. Polityka organizacyjna wykorzystania zasobów ludzkich

6. STRES ORGANIZACYJNY

6.1. Przyczyny stresu organizacyjnego

6.2. Skutki stresu organizacyjnego

Literatura:

Jan F. Terelak (2011). "Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesnośc". Część II. Warszawa: Wyd. UKSW.

Wymagania wstępne:

N/d

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.