Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia z psychoterapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-CPT Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia z psychoterapii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty dla IV roku, Sekcja psychologia kliniczna i osobowości
Przedmioty dla IV roku, Sekcja psychologia zdrowia i niepełnosprawności
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W13

PS_U11

PS_K06

Skrócony opis:

Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia z zakresu psychoterapii (kontakt, wgląd, zmiana, utrwalanie zmiany). Praktyczne poznanie niektórych metod i technik stosowanych w podstawowych kierunkach psychoterapii indywidualnej i grupowej.

Pełny opis:

1.Psychoterapia a poradnictwo.

2.Niespecyficzne czynniki leczące.

3.Pojęcie relacji terapeutycznej.

4.Kontrakt terapeutyczny.

5.Ustalenie celów terapii.

6.Interakcja psychoterapeutyczna.

7.Budowanie hipotez terapeutycznych.

8.Interwencje terapeutyczne.

9.Dialog terapeutyczny.

10.Techniki pozawerbalne.

11.Metody podejmowania decyzji.

12.Rysunek w terapii.

13.Praca z pacjentem w ujęciu poznawczo-behawioralnym.

14.Praca z pacjentem w ujęciu psychoanalitycznym i humanistycznym.

15.Podsumowanie.

Literatura:

Aleksandrowicz J. W. : Psychoterapia medyczna. PZWL: 1996.

Barbaro B. (red.): Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. UJ. Kraków: 1999.

Grzesiuk L. (red.) : Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki, specyficzne problemy. PWN: Warszawa 1995.

Kokoszka A., Drozdowski P. (red.): Wprowadzenie do psychoterapii. AM. Kraków. 1993.

Vinogradov S., Yalom I. D. : Psychoterapia grupowa. IPZ: Warszawa. 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza : Student wie czym zajmuje się psychoterapia, dysponuje wiedzą na temat podstawowych zagadnień z jej zakresu, zna główne jej nurty, zasady nawiązania relacji terapeutycznej oraz podstawowe metody i techniki terapeutyczne z różnych kierunków psychologicznych.

Umiejętności : Student rozumie zasady nawiązania kontaktu z drugą osobą, umie przeprowadzić wywiad terapeutyczny, interpretować informacje werbalne i pozawerbalne, stworzyć ramowy plan terapii, potrafi zaproponować techniki i metody terapeutyczne odpowiednie dla danej formy dysfunkcji.

Kompetencje : Student wykazuje otwartość i wrażliwość na drugą osobę, zachowuje ostrożność, odpowiedzialność i krytycyzm w formułowaniu swoich ocen, wykazuje kreatywność w poszukiwaniu metod pomocy, jest zorientowany na pracę w zespole.

ECTS :

Udział w ćwiczeniach – 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń – 10 godz.

Przygotowanie prezentacji – 5 godz.

Konsultacje – 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 10 godz.

Suma godzin – 60 [60 : 30 (25) = 2]

Liczba ECTS – 2

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza :

(2) : Student nie wie czym zajmuje się psychoterapia, nie zna zasad jej stosowania, nie rozumie znaczenia kryzysu w życiu człowieka.

(3) : Student pobieżnie orientuje się w psychoterapii, dysponuje niewielką wiedzą na temat podstawowych zagadnień z jej zakresu, m.in. zasad nawiązania relacji terapeutycznej i podstawowych metod i technik terapeutycznych.

(4) : Student posiada poprawną wiedzę na temat psychoterapii, zna modele pracy terapeutycznej w przypadku wybranych zaburzeń, ale nie zawsze rozumie znaczenia kryzysów w życiu człowieka.

(5) : Student doskonale orientuje się w dyscyplinie jaką jest psychoterapia, zna zasady nawiązania relacji terapeutycznej oraz podstawowe metody i techniki terapeutyczne, rozumie znaczenie kryzysów w życiu człowieka, posiada wiedzę na temat zapobiegania tym zjawiskom.

Umiejętności :

(2) : Student nie potrafi nawiązać kontaktu z drugą osobą, nie umie przeprowadzić wywiadu terapeutycznego, ani stworzyć ramowego planu terapii.

(3) : Student słabo nawiązuje kontakt z drugą osobą, umie przeprowadzić wywiad terapeutyczny, ale nie do końca potrafi ocenić jego wartość, ma trudności z zaproponowaniem ramowego planu terapii.

(4) : Student poprawnie nawiązuje kontakt z drugą osobą, umie przeprowadzić wywiad terapeutyczny i docenia jego wartość, potrafi zaproponować niektóre techniki i metody terapeutyczne.

(5) : Student doskonale potrafi nawiązać kontakt z drugą osobą, umie przeprowadzić wywiad terapeutyczny i docenić jego wartość, stara się interpretować informacje werbalne i pozawerbalne, potrafi zaproponować właściwe techniki i metody terapeutyczne, szukać odniesień terapeutycznych wśród sytuacji rzeczywistych i fikcyjnych.

Kompetencje :

Oceniany jest stopień otwartości i wrażliwości na osobę pacjenta, ostrożności, odpowiedzialność i krytycyzmu w formułowaniu ocen oraz kreatywności w poszukiwaniu metod pomocy, a także zaangażowania w pracę zespołu.

Praktyki zawodowe:

nie przewidziano

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Ślaski
Prowadzący grup: Sławomir Ślaski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia z zakresu psychoterapii (kontakt, wgląd, zmiana, utrwalanie zmiany). Praktyczne poznanie niektórych metod i technik stosowanych w podstawowych kierunkach psychoterapii indywidualnej i grupowej.

Pełny opis:

1.Psychoterapia a poradnictwo.

2.Niespecyficzne czynniki leczące.

3.Pojęcie relacji terapeutycznej.

4.Kontrakt terapeutyczny.

5.Ustalenie celów terapii.

6.Interakcja psychoterapeutyczna.

7.Budowanie hipotez terapeutycznych.

8.Interwencje terapeutyczne.

9.Dialog terapeutyczny.

10.Techniki pozawerbalne.

11.Metody podejmowania decyzji.

12.Rysunek w terapii.

13.Praca z pacjentem w ujęciu poznawczo-behawioralnym.

14.Praca z pacjentem w ujęciu psychoanalitycznym i humanistycznym.

15.Podsumowanie.

Literatura:

Aleksandrowicz J. W. : Psychoterapia medyczna. PZWL: 1996.

Barbaro B. (red.): Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. UJ. Kraków: 1999.

Grzesiuk L. (red.) : Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki, specyficzne problemy. PWN: Warszawa 1995.

Kokoszka A., Drozdowski P. (red.): Wprowadzenie do psychoterapii. AM. Kraków. 1993.

Vinogradov S., Yalom I. D. : Psychoterapia grupowa. IPZ: Warszawa. 2007.

Wymagania wstępne:

znajomość psychologii osobowości i klinicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Ślaski
Prowadzący grup: Sławomir Ślaski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia z zakresu psychoterapii (kontakt, wgląd, zmiana, utrwalanie zmiany). Praktyczne poznanie niektórych metod i technik stosowanych w podstawowych kierunkach psychoterapii indywidualnej i grupowej.

Pełny opis:

1.Psychoterapia a poradnictwo.

2.Niespecyficzne czynniki leczące.

3.Pojęcie relacji terapeutycznej.

4.Kontrakt terapeutyczny.

5.Ustalenie celów terapii.

6.Interakcja psychoterapeutyczna.

7.Budowanie hipotez terapeutycznych.

8.Interwencje terapeutyczne.

9.Dialog terapeutyczny.

10.Techniki pozawerbalne.

11.Metody podejmowania decyzji.

12.Rysunek w terapii.

13.Praca z pacjentem w ujęciu poznawczo-behawioralnym.

14.Praca z pacjentem w ujęciu psychoanalitycznym i humanistycznym.

15.Podsumowanie.

Literatura:

Aleksandrowicz J. W. : Psychoterapia medyczna. PZWL: 1996.

Barbaro B. (red.): Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. UJ. Kraków: 1999.

Grzesiuk L. (red.) : Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki, specyficzne problemy. PWN: Warszawa 1995.

Kokoszka A., Drozdowski P. (red.): Wprowadzenie do psychoterapii. AM. Kraków. 1993.

Vinogradov S., Yalom I. D. : Psychoterapia grupowa. IPZ: Warszawa. 2007.

Wymagania wstępne:

znajomość psychologii osobowości i klinicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Ślaski
Prowadzący grup: Sławomir Ślaski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia z zakresu psychoterapii (kontakt, wgląd, zmiana, utrwalanie zmiany). Praktyczne poznanie niektórych metod i technik stosowanych w podstawowych kierunkach psychoterapii indywidualnej i grupowej.

Pełny opis:

1.Psychoterapia a poradnictwo.

2.Niespecyficzne czynniki leczące.

3.Pojęcie relacji terapeutycznej.

4.Kontrakt terapeutyczny.

5.Ustalenie celów terapii.

6.Interakcja psychoterapeutyczna.

7.Budowanie hipotez terapeutycznych.

8.Interwencje terapeutyczne.

9.Dialog terapeutyczny.

10.Techniki pozawerbalne.

11.Metody podejmowania decyzji.

12.Rysunek w terapii.

13.Praca z pacjentem w ujęciu poznawczo-behawioralnym.

14.Praca z pacjentem w ujęciu psychoanalitycznym i humanistycznym.

15.Podsumowanie.

Literatura:

Aleksandrowicz J. W. : Psychoterapia medyczna. PZWL: 1996.

Barbaro B. (red.): Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. UJ. Kraków: 1999.

Grzesiuk L. (red.) : Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki, specyficzne problemy. PWN: Warszawa 1995.

Kokoszka A., Drozdowski P. (red.): Wprowadzenie do psychoterapii. AM. Kraków. 1993.

Vinogradov S., Yalom I. D. : Psychoterapia grupowa. IPZ: Warszawa. 2007.

Wymagania wstępne:

znajomość psychologii osobowości i klinicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Ślaski
Prowadzący grup: Sławomir Ślaski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia z zakresu psychoterapii (kontakt, wgląd, zmiana, utrwalanie zmiany). Praktyczne poznanie niektórych metod i technik stosowanych w podstawowych kierunkach psychoterapii indywidualnej i grupowej.

Pełny opis:

1.Psychoterapia a poradnictwo.

2.Niespecyficzne czynniki leczące.

3.Pojęcie relacji terapeutycznej.

4.Kontrakt terapeutyczny.

5.Ustalenie celów terapii.

6.Interakcja psychoterapeutyczna.

7.Budowanie hipotez terapeutycznych.

8.Interwencje terapeutyczne.

9.Dialog terapeutyczny.

10.Techniki pozawerbalne.

11.Metody podejmowania decyzji.

12.Rysunek w terapii.

13.Praca z pacjentem w ujęciu poznawczo-behawioralnym.

14.Praca z pacjentem w ujęciu psychoanalitycznym i humanistycznym.

15.Podsumowanie.

Literatura:

Aleksandrowicz J. W. : Psychoterapia medyczna. PZWL: 1996.

Barbaro B. (red.): Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. UJ. Kraków: 1999.

Grzesiuk L. (red.) : Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki, specyficzne problemy. PWN: Warszawa 1995.

Kokoszka A., Drozdowski P. (red.): Wprowadzenie do psychoterapii. AM. Kraków. 1993.

Vinogradov S., Yalom I. D. : Psychoterapia grupowa. IPZ: Warszawa. 2007.

Wymagania wstępne:

znajomość psychologii osobowości i klinicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Ślaski
Prowadzący grup: Sławomir Ślaski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Ślaski
Prowadzący grup: Sławomir Ślaski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.