Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WM: Człowiek w sytuacjach ekstremalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-CWSE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WM: Człowiek w sytuacjach ekstremalnych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02; PS_W03; PS_W08; PS_U13; PS_K03; PS_K07

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest opis i determinanty funkcjonowania jednostek i zespołów w różnych sytuacjach ekstremalnych

Pełny opis:

Zajęcia przybliżą studentom uwarunkowania zachowania się ludzi w różnych sytuacjach definiowanych jako trudne i niebezpieczne, zagrażających samopoczuciu, zdrowiu, życiu, z którymi ludzie spotykają się w codziennym funkcjonowaniu oraz w sytuacjach zawodowych czy też nieplanowanych, ect.

Literatura:

Borecka-Biernat D., Kwestionariusz radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecz- nych, „Przegląd Psychologiczny” 2003, nr 1(46), s. 9–36.

Borecka-Biernat D., Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach spo- łecznych. Psychospołeczne uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Wro- cławskiego, Wrocław 2006.

Bednarski L, Zachowania suicydalne człowieka i ich kryminalistyczna ocena, red.). R. Bibik i A. Urbanka (w:) Człowiek w sytuacji (bez)nadziei – konteksty teoretyczne i praktyczne,

Endler N.S., Parker J.D.A., The multidimensional assessment of coping: a critical evaluation, „Journal of Personality and Social Psychology” 1990, nr 58, s. 844–854.

Heszen-Niejodek I., Styl radzenia sobie ze stresem: fakty i kontrowersje, „Czasopi- smo Psychologiczne” 1997, nr 1(3), s. 7–22.

James, R.K., Gilliland, B.E - Strategie interwencji kryzysowej - Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. . – 2008

Karaszewska H., Sileca-Marek E, Sytuacje trudne w perspektywie jednostkowej i społecznej, Wyd. UAM, Poznań 2016,

Lipczyński A., - Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych - Difin. – 2007

Łukaszewski W., Koncepcje sytuacji trudnych: krok naprzód, czy krok wstecz? , Czasopismo Psychologiczne, DOI: 10.14691/CPPJ.21.1.33

Matuk K. , Niejednoznaczny sens słowa „beznadzieja”, red.). R. Bibik i A. Urbanka (w:) Człowiek w sytuacji (bez)nadziei – konteksty teoretyczne i praktyczne,

Niekra M, Człowiek wobec sytuacji ekstremalnych, „Acta Humana” 4 (1/2013)

Popiołek, K., Bańka, A., (red.) - Kryzysy, katastrofy, kataklizmy (seria monografii) - Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.. – 2007,

Wasilewski P, Karasek M. , Funkcjonowanie żołnierza na polu walki – zarys studium psychologicznego, DOI: 10.5604/01.3001.0002.3212,

Wilsz J., Zachowania jednostki w sytuacjach zagrożenia w kontekście doznawanych emocji, http://dx.doi.org/10.16926/tiib.2018.06.33

Woźna-Płusa E., Człowiek w sytuacji beznadziei. Z doświadczeń́ kuratora sądowego, ( red.). R. Bibik i A. Urbanka (w:) Człowiek w sytuacji (bez)nadziei – konteksty teoretyczne i praktyczne,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zapozna się z różnymi sytuacjami ekstremalnymi oraz determinantami funkcjonowania, kosztami psychologicznymi i sposobami efektywnego radzenia sobie .

Metody i kryteria oceniania:

Semestralna praca kontrolna na wybrany przez studenta temat

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest opis i determinanty funkcjonowania jednostek i zespołów w różnych sytuacjach ekstremalnych

Pełny opis:

Zajęcia przybliżą studentom uwarunkowania zachowania się ludzi w różnych sytuacjach definiowanych jako trudne i niebezpieczne, zagrażających samopoczuciu, zdrowiu, życiu, z którymi ludzie spotykają się w codziennym funkcjonowaniu oraz w sytuacjach zawodowych czy też nieplanowanych, ect.

Literatura:

Borecka-Biernat D., Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach spo- łecznych. Psychospołeczne uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Wro- cławskiego, Wrocław 2006.

Bednarski L, Zachowania suicydalne człowieka i ich kryminalistyczna ocena, red.). R. Bibik i A. Urbanka (w:) Człowiek w sytuacji (bez)nadziei – konteksty teoretyczne i praktyczne,

Endler N.S., Parker J.D.A., The multidimensional assessment of coping: a critical evaluation, „Journal of Personality and Social Psychology” 1990, nr 58, s. 844–854.

Heszen-Niejodek I., Styl radzenia sobie ze stresem: fakty i kontrowersje, „Czasopi- smo Psychologiczne” 1997, nr 1(3), s. 7–22.

James, R.K., Gilliland, B.E - Strategie interwencji kryzysowej - Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. . – 2008

Karaszewska H., Sileca-Marek E, Sytuacje trudne w perspektywie jednostkowej i społecznej, Wyd. UAM, Poznań 2016,

Lipczyński A., - Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych - Difin. – 2007

Łukaszewski W., Koncepcje sytuacji trudnych: krok naprzód, czy krok wstecz? , Czasopismo Psychologiczne, DOI: 10.14691/CPPJ.21.1.33

Matuk K. , Niejednoznaczny sens słowa „beznadzieja”, red.). R. Bibik i A. Urbanka (w:) Człowiek w sytuacji (bez)nadziei – konteksty teoretyczne i praktyczne,

Niekra M, Człowiek wobec sytuacji ekstremalnych, „Acta Humana” 4 (1/2013)

Popiołek, K., Bańka, A., (red.) - Kryzysy, katastrofy, kataklizmy (seria monografii) - Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.. – 2007,

Wasilewski P, Karasek M. , Funkcjonowanie żołnierza na polu walki – zarys studium psychologicznego, DOI: 10.5604/01.3001.0002.3212,

Wilsz J., Zachowania jednostki w sytuacjach zagrożenia w kontekście doznawanych emocji, http://dx.doi.org/10.16926/tiib.2018.06.33

Woźna-Płusa E., Człowiek w sytuacji beznadziei. Z doświadczeń́ kuratora sądowego, ( red.). R. Bibik i A. Urbanka (w:) Człowiek w sytuacji (bez)nadziei – konteksty teoretyczne i praktyczne,

Wymagania wstępne:

Udział w VII Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Człowiek w sytuacjach ekstremalnych" w dn. 16.12.2021 r.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.