Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia myśli psychologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-HMP Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia myśli psychologicznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku psychologii
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W01

PS_W02

PS_W05

Skrócony opis:

Spektrum tematycznym wykładów realizowanych w ramach tego przedmiotu, a zatem i podstawowym ich celem jest wprowadzenie studentów w podstawowe pojęcia, pytania i problemy klasycznej myśli psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej historycznych i filozoficznych korzeni oraz kulturowego i biograficznego kontekstu powstania oraz logiki zmiany paradygmatów, w ramach których była/jest rozwijana.

Pełny opis:

Spektrum tematycznym wykładów realizowanych w ramach tego przedmiotu, a zatem i podstawowym ich celem jest wprowadzenie studentów w podstawowe pojęcia, pytania i problemy klasycznej myśli psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej historycznych i filozoficznych korzeni oraz kulturowego i biograficznego kontekstu powstania oraz logiki zmiany paradygmatów, w ramach których była/jest rozwijana.

Cele:

Dostarczenie wiedzy na temat tła filozoficzno-historycznego i kulturowego kształtowania się przedmiotu psychologii

Dostarczenie wiedzy o strukturze procesu poznania w psychologii

Dyskusja kwestii specyfiki i tożsamości psychologii jako nauki

Uświadomienie różnorodności metod badawczych i stylów myślowych w ramach psychologii

Zapoznanie z wielkimi pytaniami oraz problemami, z którymi mierzyła i mierzy się psychologia

Zrozumienie założeń nurtów psychologicznych oraz podstawowych koncepcji psychologicznych człowieka

Literatura:

Łukaszewski, W. (2003). Wielkie pytania psychologii, rozdz. 3,4,5,8,9. Gdańsk: GWP.

McBurney, D. H. (2002). Myśleć jak psycholog. Gdańsk: GWP.

Pankalla, A. (2011). Mitocentryczna psychologia kulturowa E. Boescha, rozdz. 1. WNUAM: Poznań.

Pankalla, A. (2014). Kultura psychologów. Wprowadzenie do psychologii historyczno-kulturowej. Wydawnictwo Altermed: Katowice.

Pankalla, A, Kośnik, K. (2018). Indygeniczna psychologia Słowian. Wprowadzenie do realnej nauki o duszy. Universitas: Kraków.

Rzepa, T. i Dobroczyński, B. (2009). Historia polskiej myśli psychologicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa.

Stachowski, R. (2004). Historia współczesnej myśli psychologicznej. Od Wundta do czasów współczesnych. Warszawa. Wydawnictwo Scholar.

Stachowski, R. i Dobroczyński, B. (2008). Historia psychologii – od Wundta do czasów najnowszych (s. 73–136). W: Strelau, J. i D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia jakie nabędzie student po zaliczeniu przedmiotu w zakresie:

wiedzy: znajomość historii myśli psychologicznej, czyli głównych kierunków, nurtów i postaci psychologii naukowej oraz rozwoju jej przedmiotu zainteresowań i metod

umiejętności: rozumienie proweniencji i przemian stylów myślowych w trakcie rozwoju psychologii

kompetencji społecznych: uwrażliwienie na kwestie tożsamości psychologii jako nauki i specyfiki profesji psychologa

W wyniku kursu student:

Podejmuje refleksję nad przedmiotem i metodami oraz procesem poznania (w) psychologii

Wskazuje korzenie i główne założenia podstawowych nurtów psychologicznych

Potrafi wskazać kontekst historyczno-kulturowy genezy i rozwoju koncepcji psychologicznych

Deszyfruje i analizuje podstawowe metafory człowieka w psychologii

Rozumie główne pytania i problemy współczesnej psychologii

Potrafi prowadzić dyskusję wokół statusu i tożsamości psychologii jako nauki

Zna dokonania polskiej psychologii na tle psychologii światowej i europejskiej

Metody i kryteria oceniania:

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Podstawą oceny studenta będzie test z wiedzy przeprowadzony na koniec semestru.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pankalla
Prowadzący grup: Andrzej Pankalla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Spektrum tematycznym wykładów realizowanych w ramach tego przedmiotu, a zatem i podstawowym ich celem jest wprowadzenie studentów w podstawowe pojęcia, pytania i problemy klasycznej myśli psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej historycznych i filozoficznych korzeni oraz kulturowego i biograficznego kontekstu powstania oraz logiki zmiany paradygmatów, w ramach których była/jest rozwijana.

Pełny opis:

Spektrum tematycznym wykładów realizowanych w ramach tego przedmiotu, a zatem i podstawowym ich celem jest wprowadzenie studentów w podstawowe pojęcia, pytania i problemy klasycznej myśli psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej historycznych i filozoficznych korzeni oraz kulturowego i biograficznego kontekstu powstania oraz logiki zmiany paradygmatów, w ramach których była/jest rozwijana.

Cele:

Dostarczenie wiedzy na temat tła filozoficzno-historycznego i kulturowego kształtowania się przedmiotu psychologii

Dostarczenie wiedzy o strukturze procesu poznania w psychologii

Dyskusja kwestii specyfiki i tożsamości psychologii jako nauki

Uświadomienie różnorodności metod badawczych i stylów myślowych w ramach psychologii

Zapoznanie z wielkimi pytaniami oraz problemami, z którymi mierzyła i mierzy się psychologia

Zrozumienie założeń nurtów psychologicznych oraz podstawowych koncepcji psychologicznych człowieka

Literatura:

Łukaszewski, W. (2003). Wielkie pytania psychologii, rozdz. 3,4,5,8,9. Gdańsk: GWP.

McBurney, D. H. (2002). Myśleć jak psycholog. Gdańsk: GWP.

Pankalla, A. (2011). Mitocentryczna psychologia kulturowa E. Boescha, rozdz. 1. WNUAM: Poznań.

Pankalla, A. (2014). Kultura psychologów. Wprowadzenie do psychologii historyczno-kulturowej. Wydawnictwo Altermed: Katowice.

Pankalla, A, Kośnik, K. (2018). Indygeniczna psychologia Słowian. Wprowadzenie do realnej nauki o duszy. Universitas: Kraków.

Rzepa, T. i Dobroczyński, B. (2009). Historia polskiej myśli psychologicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa.

Stachowski, R. (2004). Historia współczesnej myśli psychologicznej. Od Wundta do czasów współczesnych. Warszawa. Wydawnictwo Scholar.

Stachowski, R. i Dobroczyński, B. (2008). Historia psychologii – od Wundta do czasów najnowszych (s. 73–136). W: Strelau, J. i D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk.

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pankalla
Prowadzący grup: Andrzej Pankalla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Spektrum tematycznym wykładów realizowanych w ramach tego przedmiotu, a zatem i podstawowym ich celem jest wprowadzenie studentów w podstawowe pojęcia, pytania i problemy klasycznej myśli psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej historycznych i filozoficznych korzeni oraz kulturowego i biograficznego kontekstu powstania oraz logiki zmiany paradygmatów, w ramach których była/jest rozwijana.

Pełny opis:

Spektrum tematycznym wykładów realizowanych w ramach tego przedmiotu, a zatem i podstawowym ich celem jest wprowadzenie studentów w podstawowe pojęcia, pytania i problemy klasycznej myśli psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej historycznych i filozoficznych korzeni oraz kulturowego i biograficznego kontekstu powstania oraz logiki zmiany paradygmatów, w ramach których była/jest rozwijana.

Cele:

Dostarczenie wiedzy na temat tła filozoficzno-historycznego i kulturowego kształtowania się przedmiotu psychologii

Dostarczenie wiedzy o strukturze procesu poznania w psychologii

Dyskusja kwestii specyfiki i tożsamości psychologii jako nauki

Uświadomienie różnorodności metod badawczych i stylów myślowych w ramach psychologii

Zapoznanie z wielkimi pytaniami oraz problemami, z którymi mierzyła i mierzy się psychologia

Zrozumienie założeń nurtów psychologicznych oraz podstawowych koncepcji psychologicznych człowieka

Literatura:

Łukaszewski, W. (2003). Wielkie pytania psychologii, rozdz. 3,4,5,8,9. Gdańsk: GWP.

McBurney, D. H. (2002). Myśleć jak psycholog. Gdańsk: GWP.

Pankalla, A. (2011). Mitocentryczna psychologia kulturowa E. Boescha, rozdz. 1. WNUAM: Poznań.

Pankalla, A. (2014). Kultura psychologów. Wprowadzenie do psychologii historyczno-kulturowej. Wydawnictwo Altermed: Katowice.

Pankalla, A, Kośnik, K. (2018). Indygeniczna psychologia Słowian. Wprowadzenie do realnej nauki o duszy. Universitas: Kraków.

Rzepa, T. i Dobroczyński, B. (2009). Historia polskiej myśli psychologicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa.

Stachowski, R. (2004). Historia współczesnej myśli psychologicznej. Od Wundta do czasów współczesnych. Warszawa. Wydawnictwo Scholar.

Stachowski, R. i Dobroczyński, B. (2008). Historia psychologii – od Wundta do czasów najnowszych (s. 73–136). W: Strelau, J. i D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk.

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pankalla
Prowadzący grup: Andrzej Pankalla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Spektrum tematycznym wykładów realizowanych w ramach tego przedmiotu, a zatem i podstawowym ich celem jest wprowadzenie studentów w podstawowe pojęcia, pytania i problemy klasycznej myśli psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej historycznych i filozoficznych korzeni oraz kulturowego i biograficznego kontekstu powstania oraz logiki zmiany paradygmatów, w ramach których była/jest rozwijana.

Pełny opis:

Spektrum tematycznym wykładów realizowanych w ramach tego przedmiotu, a zatem i podstawowym ich celem jest wprowadzenie studentów w podstawowe pojęcia, pytania i problemy klasycznej myśli psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej historycznych i filozoficznych korzeni oraz kulturowego i biograficznego kontekstu powstania oraz logiki zmiany paradygmatów, w ramach których była/jest rozwijana.

Cele:

Dostarczenie wiedzy na temat tła filozoficzno-historycznego i kulturowego kształtowania się przedmiotu psychologii

Dostarczenie wiedzy o strukturze procesu poznania w psychologii

Dyskusja kwestii specyfiki i tożsamości psychologii jako nauki

Uświadomienie różnorodności metod badawczych i stylów myślowych w ramach psychologii

Zapoznanie z wielkimi pytaniami oraz problemami, z którymi mierzyła i mierzy się psychologia

Zrozumienie założeń nurtów psychologicznych oraz podstawowych koncepcji psychologicznych człowieka

Literatura:

Łukaszewski, W. (2003). Wielkie pytania psychologii, rozdz. 3,4,5,8,9. Gdańsk: GWP.

McBurney, D. H. (2002). Myśleć jak psycholog. Gdańsk: GWP.

Pankalla, A. (2011). Mitocentryczna psychologia kulturowa E. Boescha, rozdz. 1. WNUAM: Poznań.

Pankalla, A. (2014). Kultura psychologów. Wprowadzenie do psychologii historyczno-kulturowej. Wydawnictwo Altermed: Katowice.

Pankalla, A, Kośnik, K. (2018). Indygeniczna psychologia Słowian. Wprowadzenie do realnej nauki o duszy. Universitas: Kraków.

Rzepa, T. i Dobroczyński, B. (2009). Historia polskiej myśli psychologicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa.

Stachowski, R. (2004). Historia współczesnej myśli psychologicznej. Od Wundta do czasów współczesnych. Warszawa. Wydawnictwo Scholar.

Stachowski, R. i Dobroczyński, B. (2008). Historia psychologii – od Wundta do czasów najnowszych (s. 73–136). W: Strelau, J. i D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk.

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pankalla
Prowadzący grup: Andrzej Pankalla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.