Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium: Percepcja wzrokowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-KPWZ Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium: Percepcja wzrokowa
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Konwersatoria nadobowiązkowe - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_K02

PS_K03

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w problematykę percepcji wzrokowej: cele i zasady percepcji wrokowej, główne pytania nauk o percepcji wzrokowej. Założenia podstawowych ujęć teoretycznych.

2. Problem wczesnego widzenia (early vision). Spostrzeganie przestrzeni, koloru i ruchu. Budowa szlaku wzrokowego.

3. Problem stałości percepcyjnej (perceptual constancy) i organizacji percepcyjnej (perceptual organisation); złudzenia wzrokowe. Zakres pola widzenia.

4. Problem rozpoznania obiektu: główne ujęcia teoretyczne (view-based vs part-based)

5. Uwaga wzrokowa: ujęcia historyczne i współczesne teorie uwagi. Wpływ teorii informacji.

6. Uwaga wzrokowa: procesy oddolne, mapa wyrazistości.

7. Uwaga wzrokowa: procesy odgórne, mapa priorytetów. Rola wyobraźni, kody wizualne.

8. Problem świadomości wzrokowej (visual awareness).

9. Wzrokowa pamięć robocza (visual working memory). Przegląd klasycznych i aktualnych paradygmatów badawczych.

10. Metody nauk o percepcji wzrokowej: metody psychofizyki, analiza zachowania, metody neuropsychologii i neurofizjologii, neuroobrazowanie funkcjonalne.

11. Metody eyetrackingowe. Zastosowanie nauk o percepcji wzrokowej.

12. Rekonstrukcja wybranych eksperymentów z psychologii percepcji wzrokowej, uwagi wzrokowej i pamięci roboczej.

13. Podsumowanie zajęć

Literatura:

Francuz, P. (2007). Obrazy w umyśle: Studia nad percepcją i wyobraźnią. Warszawa: Scholar.

Itti L., Rees G., Tsotsos, J.K. (2005). Neurobiology of Attention. Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-375731-9.X5000-9

Oberauer, K., Lewandowsky, S., Awh, E., Brown, G. D. A., Conway, A., Cowan, N., … Ward, G. (2018). Benchmarks for Models of Short-Term and Working Memory. Psychological Bulletin, 144(9), 885–958. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1037/bul0000153

Yantis, S. (Ed.). (2000). Key readings in cognition. Visual perception: Essential readings. New York, NY, US: Psychology Press.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student identyfikuje podstawowe koncepcje i paradygmaty badawcze z psychologii percepcji, psychologii uwagi wzrokowej oraz psychologii wzrokowej pamięci roboczej; potrafi opisać architekturę pojęć prezentowanej tematyki; potrafi wyszukać wartościowe merytorycznie źródła dotyczące prezentowanej tematyki; ma świadomość możliwości zastosowań nauk o percepcji wzrokowej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- Regularne czytanie wybranych fragmentów tekstu

- Obecność na zajęciach (dopuszczalne maks. 3 nieobecności)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Harasimczuk
Prowadzący grup: Justyna Harasimczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.