Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zachowania polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-KZP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zachowania polityczne
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Konwersatoria nadobowiązkowe - Psychologia
Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02


PS_W03


PS_W08


PS_K03


PS_K07

Skrócony opis:

Uwaga - zajęcia rozpoczynają się 7 marca!

Zachowania polityczne dotyczą jednostek, grup (np.związkowcy), a także„instytucji”(np.partie) w różnych procesach politycznych.

Zrozumieniu tych zachowań służy badanie m.in. ludzkich wartości, postaw, ideologii, kultury. To nie tylko zachowania wyborcze, nie tylko legitymizowane formy politycznego uczestnictwa (referenda), wpływu (polityka protestu), ale i te nielegitymizowane (terroryzm). To także badanie uwarunkowań zachowań na poziomie jednostki, jak i systemu politycznego (ordynacji, system prezydencki vs parlamentarny).

Pełny opis:

Uwaga - zajęcia rozpoczynają się 7 marca!

Zajęcia

1. Orientacje polityczne – lewica vs prawica

2. Ideologie

3. Głosowanie portfelowe, problemowe

4. Identyfikacja polityczna, wizerunki partii

5. Personalizacja polityki

6. Kultura polityczna, wartości

7. Podejmowanie decyzji wyborczej – perspektywa jednostki

8. Sondaże a wyniki wyborcze

9. Proces demokratyzacji

10. Ruchy społeczne, polityka protestu

11. Terroryzm

12. Marketing polityczny

13. Mechanizmy wpływu społecznego

14. Komunikacja polityczna

15. Nowe media w polityce

Literatura:

Converse, P.E. (1964). The nature of belief systems in mass publics. In D. E. Apter (Ed.), Ideology and discontent (s. 206-261). London, Free Press of Glenco

Cwalina, W., Falkowski, A. (2005). Marketing polityczny: Perspektywa Psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dalton, R.J., Klingemann H.-D. (2010). Zachowania polityczne. Warszawa: PWN

Edelman, M. (1964). The Symbolic Uses of Politcs. University of Illinois Press.

Heywood, A. (1997). Ideologie polityczne. Warszawa: PWN

Maliszewski, N.E. (2008).Jak zaprogramować wyborcę. Warszawa: Difin.

Markowski, R., Cześnik, M., Kotnarowski, M. (2015). Demokracja, gospodarka, polityka. Warszawa: Scholar

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W01 teorie naukowe z zakresu zachowań politycznych

W02 właściwości i kierunki rozwoju narzędzi w psychologii politycznej

W03 zaawansowaną metodologię badań stosowanych w zachowaniach politycznych

K03 Odpowiedzialnego pełnienia roli osoby zajmującej się psychologią polityczną, przy zachowaniu zasad etycznych, rozwijając dorobek zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Norbert Maliszewski
Prowadzący grup: Norbert Maliszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)