Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neuropsychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-NEUR Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Neuropsychologia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty dla IV roku, Sekcja psychologia kliniczna i osobowości
Przedmioty dla IV roku, Sekcja psychologia ogólna i psychodiagnostyka
Przedmioty dla IV roku, Sekcja psychologia pracy i stresu
Przedmioty dla IV roku, Sekcja psychologia rozwojowa i wychowawcza
Przedmioty dla IV roku, Sekcja psychologia sądowa i penitencjarna
Przedmioty dla IV roku, Sekcja psychologia zdrowia i niepełnosprawności
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W07

Skrócony opis:

Dzisiejsza diagnoza neuropsychologiczna służy nie tylko dokładnemu opisowi stanu klinicznego pacjenta, pomaga ocenić proces zdrowienia, ale przede wszystkim ma na celu opracowanie najskuteczniejszych metod rehabilitacji. Działania te wymagają poznania współczesnego stanu wiedzy na temat organizacji funkcji psychicznych w mózgu człowieka, deficytów powstałych na skutek jego uszkodzenia oraz mechanizmów plastyczności mózgowej. Podczas wykładów omówione zostaną wybrane zaburzenia i choroby mózgu oraz ich neuropsychologiczne konsekwencje. Studenci zapoznają się także ze współczesnymi metodami obrazowania funkcji i struktury mózgu. Studenci poznają wzajemne zależności między wiedzą neuropsychologiczną a praktyką kliniczną. Lepsze rozumienie trudności jakie napotyka pacjent oparte jest na wiedzy o związkach między mózgiem a zachowaniem

Pełny opis:

Treści wykładów:

Neuropsychologia jako odrębna dyscyplina teoretyczna i empiryczna.

2) Przesłanki neuropsychologicznego postępowania klinicznego

- Standardowy model organizacji funkcjonalnej mózgu

- Ośrodkowy układ nerwowy

- Kora mózgowa

3) Zróżnicowanie funkcjonalne płatów mózgowych mózgu człowieka

- płaty potyliczne - zróżnicowanie i rola

- płat ciemieniowy - zróżnicowanie funkcjonalne

- płaty skroniowe - zróżnicowanie i funkcje

- płaty czołowe - organizacja funkcjonalna

4) Czynniki modyfikujące standardowy model organizacji funkcjonalnej mózgu

5) Czynniki patogenne zdarzeniowe

6) Zaburzenia krążenia mózgowego - stany patologiczne

7) Czynniki patogenne działające przewlekle -procesy rozrostowe

8) Choroby neurodegeneracyjne

9) Neuropsychologiczne następstwa dysfunkcji mózgu:

- procesy poznawcze

- procesy wykonawcze

- procesy emocjonalne

10) Organizacja mózgowa pamięci

11) Diagnoza neuropsychologiczna

12)Fizjologiczny i patologiczny proces starzenia mózgu; charakterystyka wybranych chorób otępiennych.

13)Diagnoza otępienia

14)) Uszkodzenia mózgu na tle alkoholowym

15) Współczesne metody terapeutyczne pacjentów z uszkodzeniami mózgu, interfejs człowiek-komputer.

Literatura:

1. Domańska, Ł., Borkowska, A.R. (2008). Podstawy neuropsychologii klinicznej, UMCS

2. Grabowska, A., Jaśkowski, P., Seniów, J. (2008). Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych i ich zaburzeń z perspektywy neuropsychologii i neuronauki. W: Strelau, J., Doliński, D. (red.), Psychologia, Podręcznik akademicki. Gdańsk, GWP

3. Pąchalska, M. (2012). Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu, t.1 i t.2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

4. Walsh, K W. (2008) Neuropsychologia kliniczna, GWP

5. Walsh, K W ( 2001) Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia; (student):

• zna podstawowe pojęcia z zakresu neuropsychologii klinicznej

• posiada wiedzę na temat budowy i funkcji struktur mózgowych oraz związku pomiędzy funkcjonowaniem mózgu i zachowaniem

• ma wiedzę na temat współczesnych metod badawczych wykorzystywanych w neuropsychologii klinicznej; w szczególności zna podstawy technik neuroobrazowych (np. EEG, (f)MRI, CT) i potrafi ocenić ich przydatność w diagnostyce neuropsychologicznej

• posiada wiedzę na temat neuropsychologicznych konsekwencji urazów mózgu i chorób zwyrodnieniowych mózgu

• posiada wiedzę z zakresu narzędzi diagnozy neuropsychologicznej, zna przesłanki neuropsychologicznego postępowania klinicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązuje egzamin końcowy w formie testu (zaliczenie od 60 %)

Egzamin pisemny, udział w zajęciach.

Ocena 2 ( ndst)- student nie potrafi odpowiedzieć na pytania zawarte w egzaminie pisemnym

Ocena 3 ( dst) student w ograniczonym stopniu potrafi odpowiedzieć na pytania - 60 % odpowiedzi poprawnych.

Ocena 4 ( db) student ma średnio uporządkowaną wiedzę z psychopatologii z elementami psychiatrii, potrafi udzielić 75% odpowiedzi poprawnych

Ocena 5 ( bdb)- student ma w pełni uporządkowaną wiedzę z psychopatologii, potrafi udzielić 90% odpowiedzi poprawnych na egzaminie pisemnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kűhn-Dymecka, Maria Kwiatkowska
Prowadzący grup: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Prowadzący grup: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Dzisiejsza diagnoza neuropsychologiczna służy nie tylko dokładnemu opisowi stanu klinicznego pacjenta, pomaga ocenić proces zdrowienia, ale przede wszystkim ma na celu opracowanie najskuteczniejszych metod rehabilitacji. Działania te wymagają poznania współczesnego stanu wiedzy na temat organizacji funkcji psychicznych w mózgu człowieka, deficytów powstałych na skutek jego uszkodzenia oraz mechanizmów plastyczności mózgowej. Podczas wykładów omówione zostaną wybrane zaburzenia i choroby mózgu oraz ich neuropsychologiczne konsekwencje. Studenci zapoznają się także ze współczesnymi metodami obrazowania funkcji i struktury mózgu. Lepsze rozumienie trudności jakie napotyka pacjent oparte jest na wiedzy o związkach między mózgiem a zachowaniem

Pełny opis:

Treści wykładów:

Neuropsychologia jako odrębna dyscyplina teoretyczna i empiryczna.

2) Przesłanki neuropsychologicznego postępowania klinicznego

- Standardowy model organizacji funkcjonalnej mózgu

- Ośrodkowy układ nerwowy

- Kora mózgowa

3) Zróżnicowanie funkcjonalne płatów mózgowych mózgu człowieka

- płaty potyliczne - zróżnicowanie i rola

- płat ciemieniowy - zróżnicowanie funkcjonalne

- płaty skroniowe - zróżnicowanie i funkcje

- płaty czołowe - organizacja funkcjonalna

4) Czynniki modyfikujące standardowy model organizacji funkcjonalnej mózgu

5) Czynniki patogenne zdarzeniowe

6) Zaburzenia krążenia mózgowego - stany patologiczne

7) Czynniki patogenne działające przewlekle -procesy rozrostowe

8) Choroby neurodegeneracyjne

9) Neuropsychologiczne następstwa dysfunkcji mózgu:

- procesy poznawcze

- procesy wykonawcze

- procesy emocjonalne

10) Organizacja mózgowa pamięci

11) Diagnoza neuropsychologiczna

12)Fizjologiczny i patologiczny proces starzenia mózgu; charakterystyka wybranych chorób otępiennych. Diagnoza otępienia

14)) Uszkodzenia mózgu na tle alkoholowym

15) Współczesne metody terapeutyczne pacjentów z uszkodzeniami mózgu, interfejs człowiek-komput

Literatura:

Domańska, Ł., Borkowska, A.R. (2008). Podstawy neuropsychologii klinicznej, UMCS

2. Grabowska, A., Jaśkowski, P., Seniów, J. (2008). Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych i ich zaburzeń z perspektywy neuropsychologii i neuronauki. W: Strelau, J., Doliński, D. (red.), Psychologia, Podręcznik akademicki. Gdańsk, GWP

3. Pąchalska, M. (2012). Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu, t.1 i t.2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

4. Walsh, V. (2008) Neuropsychologia kliniczna, GWP

5. Walsh, K W ( 2001) Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Łakuta
Prowadzący grup: Patryk Łakuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.