Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium przedmiotowe z psychologii klinicznej i osobowości 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-ORKO2 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe z psychologii klinicznej i osobowości 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Obowiązkowy poprzednik:

Seminarium przedmiotowe z psychologii klinicznej i osobowości 1 WF-PS-N-ORKO1

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_U03

PS_U06

PS_K07

Skrócony opis:

Cele: Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów o etapach pracy badawczej i przygotowanie ich do pisania tekstów naukowych.

Wymagania wstępne: Zainteresowanie tematyką zaburzeń osobowości, teorii przywiązania i systemami neuroafektywnymi, rzetelność w podejściu do poszukiwania literatury przedmiotu, przeprowadzania badań i przygotowywania prac pisemnych.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z zasadami postępowania badawczego oraz przygotowywania empirycznych tekstów naukowych.

Z każdym z omawianych podczas zajęć zagadnień studenci zapoznają się w praktyce. W małych zespołach będą prowadzić badania dotyczące neuroafektywnej struktury osobowości i teorii przywiązania.

Literatura:

Podstawowa:

Anastasi, A., Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia testów Psychologicznych PTP.

Bedyńska, S., Capryańska, M. (2013). Statystyczny drogowskaz. Część 1 - Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa/l: Wydawnictwo Akademickie Sedno, SWPS.

Brzeziński, J. (2007). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Panksepp J, Biven L. (2012), Archeology of Mind, London/New York: W.W. Norton and Company Ltd.

Dodatkowa:

uzależniona od wybranego tematu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. Student wymienia i charakteryzuje etapy procesu badawczego

2. Student zna zasady przeprowadzania procesu badawczego

3. Student zna zasady pisania doniesień naukowych

4. Student potrafi opisać najczęstsze błędy metodologiczne popełniane przez badaczy.

Umiejętności:

1. Student potrafi wykorzystać zdobyte informacje o etapach i zasadach przeprowadzania procesu badawczego w planowaniu własnych badań.

2. Potrafi posługiwać się i dobierać różne metody i testy psychologiczne pozwalające na diagnozę zachowań człowieka, różnic indywidualnych i osobowości.

3. Potrafi zastosować odpowiednie metody analizy statystycznej do interpretacji danych empirycznych posługując się pakietem statystycznym SPSS.

4. Potrafi wyszukiwać i odpowiednio wykorzystać źródła bibliograficzne.

Kompetencje:

1. Student jest wrażliwy na ryzyko błędów metodologicznych, jakie mogą pojawić się już na etapie planowania i przeprowadzania badań

2. Student wykazuje odpowiedzialność i rzetelność naukową.

3. Student jest wrażliwy na zagadnienia etyczne związane z prowadzeniem badań.

Metody i kryteria oceniania:

uczestnictwo w zajęciach, praca pisemna,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium przedmiotowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zaleski, Cezary Żechowski
Prowadzący grup: Cezary Żechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Cele: Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów o etapach pracy badawczej i przygotowanie ich do pisania tekstów naukowych.

Wymagania wstępne: Zainteresowanie tematyką zaburzeń osobowości, teorii przywiązania i systemami neuroafektywnymi, rzetelność w podejściu do poszukiwania literatury przedmiotu, przeprowadzania badań i przygotowywania prac pisemnych.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z zasadami postępowania badawczego oraz przygotowywania empirycznych tekstów naukowych.

Z każdym z omawianych podczas zajęć zagadnień studenci zapoznają się w praktyce. W małych zespołach będą prowadzić badania dotyczące funkcjonowania poznawczego i społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku wczesnoszkolnym (tematy otrzymają od prowadzącej zajęcia). Na ich podstawie sporządzą pisemną pracę semestralną.

Literatura:

Anastasi, A., Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia testów Psychologicznych PTP.

Bedyńska, S., Capryańska, M. (2013). Statystyczny drogowskaz. Część 1 - Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa/l: Wydawnictwo Akademickie Sedno, SWPS.

Brzeziński, J. (2007). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Panksepp J, Biven L. (2012), Archeology of Mind, London/New York: W.W. Norton and Company Ltd.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium przedmiotowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Klinkosz
Prowadzący grup: Waldemar Klinkosz
Strona przedmiotu: http://9vqdsuv
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele: Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów o etapach pracy badawczej i przygotowanie ich do pisania tekstów naukowych.

Wymagania wstępne: Zainteresowanie tematyką zaburzeń osobowości, teorii przywiązania i systemami neuroafektywnymi, rzetelność w podejściu do poszukiwania literatury przedmiotu, przeprowadzania badań i przygotowywania prac pisemnych.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z zasadami postępowania badawczego oraz przygotowywania empirycznych tekstów naukowych.

Z każdym z omawianych podczas zajęć zagadnień studenci zapoznają się w praktyce. W małych zespołach będą prowadzić badania dotyczące funkcjonowania poznawczego i społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku wczesnoszkolnym (tematy otrzymają od prowadzącej zajęcia). Na ich podstawie sporządzą pisemną pracę semestralną.

Literatura:

Anastasi, A., Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia testów Psychologicznych PTP.

Bedyńska, S., Capryańska, M. (2013). Statystyczny drogowskaz. Część 1 - Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa/l: Wydawnictwo Akademickie Sedno, SWPS.

Brzeziński, J. (2007). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Panksepp J, Biven L. (2012), Archeology of Mind, London/New York: W.W. Norton and Company Ltd.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.