Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczne aspekty psychoterapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PAPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczne aspekty psychoterapii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W11

PS_K03

Wymagania wstępne:

Wiedza z psychopatologii, psychologii klinicznej, podstawowa znajomość nurtów psychoterapeutycznych

Skrócony opis:

Przedstawienie studentom podstaw współczesnej naukowej wiedzy na temat zjawisk wpływających na przebieg psychoterapii jako metody leczenia. Celem jest poszerzenie zasobu wiadomości ukierunkowujących ich psychologiczne kształcenie na podstawowe zjawiska wpływające na przebieg procesu psychoterapii.

Pełny opis:

Zagadnienia programowe

I Przygotowanie do procesu psychoterapii

Psychoterapia jako metoda leczenia a pomoc psychologiczna ( podstawowe definicje, różnicowanie pojęć, diagnoza psychologiczna, a diagnoza wykorzystywana do procesu psychoterapii.

Motywacja do psychoterapii. Znaczenie setingu. Kontrakt terapeutyczny ( formy uzgodnień, kryteria) i jego znaczenie dla procesu leczenia

Podstawy kontaktu terapeutycznego ( profesjonalny, osobisty wymiar kontaktu z człowiekiem, zasady moralne, etyczne. Więź terapeutyczna. Pojęcie kontaktu terapeutycznego. Kontakt terapeutyczny jako fenomen spotkania. Kontakt psychologa, psychoterapeuty z człowiekiem chorym, w kryzysie, silnie zdekompensowanym, szukającym wsparcia.

II Podstawy przebiegu procesu psychoterapii.

Etapy procesu psychoterapii. Przygotowanie pacjenta do procesu terapii. Stosowanie interwencji terapeutycznych. Czas trwania procesu terapii i jego wyznaczniki. Osoba psychoterapeuty i etyka zawodowa. Przyczyny błedów

Procesy i zjawiska w przebiegu procesu psychoterapii ( charakterystyka dynamiki relacji terapeuta - pacjent) Podstawowe formy ustosunkowań pacjenta do psychoterapeuty. zjawisko przeniesienia i jego wpływ na na relację terapeutyczną, Podstawowe formy ustosunkowań psychoterapeuty do pacjenta i zjawisko przeciwprzeniesienia.

Charakterystyka zjawiska oporu pacjenta przed zmianą

Terapia grupowa. Zasady tworzenia grupy terapeutycznej Rozumienie

czynników leczących w terapii grupowej. Psychodrama Moreno jako metoda pracy w terapii grupowej

Literatura:

Czabała Cz ( 1997). Czynniki leczące w psychoterapii. PWN. Warszawa, ss 17-86, 134-239

Grzesiuk L. ( 2005). Psychoterapia . Teori. Podręcznik akademicki. Eneteia, Warszawa

Gabbart G. O. ( 2015), Psychiatria psychodynamiczna. Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego

Gabbart G., O. (2011), Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna. Kraków Wydawictwo Uniwersytetu Jagielońskiego

Caligor E., Kernberg O.,F., ClarkinJ., F ( 2019) Podręcznik psychoterapii Psychodynamicznej w patologii osobowości z wyższego poziomu

N. Mc Wiliams (2012), Opracowanie przypadku w psychoanalizie Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskeigo

N. MC Wiliams ( 2010) Diagnoza psychodynamiczna. GWP Gdańsk

N. Mc Wiliams ( 2011) Psychoterapia psychodynamiczna. GWP Gdańsk

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Obowiązuje materiał przedstawiony na wykładzie i lektury . Zaliczenie przedmiotu na podstawie wyników z egzaminu pisemnego. Zaliczenie przedmiotu -

ocena 2( ndst) - student nie posiada wiedzy z przedmiotu, nie uzyskał wyniku 51% poprawnych odpowiedzi

ocena 3 ( dst) 51% poprawnych odpowiedzi

ocena 4( db) student ma średnio uporządkowaną wiedzę. 70% poprawnych odpowiedzi

ocena 5 ( bdb) - student posiada kompletną wiedzę z zakresu psychoterapiii. 90% poprawnych odpowiedzi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Prowadzący grup: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedstawienie studentom podstaw współczesnej naukowej wiedzy na temat zjawisk wpływających na przebieg psychoterapii jako metody leczenia. Celem jest poszerzenie zasobu wiadomości ukierunkowujących ich psychologiczne kształcenie na podstawowe zjawiska wpływające na przebieg procesu psychoterapii.

Pełny opis:

Zagadnienia programowe

I Przygotowanie do procesu psychoterapii

Psychoterapia jako metoda leczenia a pomoc psychologiczna ( podstawowe definicje, różnicowanie pojęć, diagnoza psychologiczna, a diagnoza wykorzystywana do procesu psychoterapii.

Motywacja do psychoterapii. Znaczenie setingu. Kontrakt terapeutyczny ( formy uzgodnień, kryteria) i jego znaczenie dla procesu leczenia

Podstawy kontaktu terapeutycznego ( profesjonalny, osobisty wymiar kontaktu z człowiekiem, zasady moralne, etyczne. Więź terapeutyczna. Pojęcie kontaktu terapeutycznego. Kontakt terapeutyczny jako fenomen spotkania. Kontakt psychologa, psychoterapeuty z człowiekiem chorym, w kryzysie, silnie zdekompensowanym, szukającym wsparcia.

II Podstawy przebiegu procesu psychoterapii.

Etapy procesu psychoterapii. Przygotowanie pacjenta do procesu terapii. Stosowanie interwencji terapeutycznych. Czas trwania procesu terapii i jego wyznaczniki. Osoba psychoterapeuty i etyka zawodowa. Przyczyny błedów

Procesy i zjawiska w przebiegu procesu psychoterapii ( charakterystyka dynamiki relacji terapeuta - pacjent) Podstawowe formy ustosunkowań pacjenta do psychoterapeuty. zjawisko przeniesienia i jego wpływ na na relację terapeutyczną, Podstawowe formy ustosunkowań psychoterapeuty do pacjenta i zjawisko przeciwprzeniesienia.

Charakterystyka zjawiska oporu pacjenta przed zmianą

Terapia grupowa. Zasady tworzenia grupy terapeutycznej Rozumienie

czynników leczących w terapii grupowej. Psychodrama Moreno jako metoda pracy w terapii grupowej

Literatura:

Czabała Cz ( 1997). Czynniki leczące w psychoterapii. PWN. Warszawa, ss 17-86, 134-239

Grzesiuk L. ( 2005). Psychoterapia . Teori. Podręcznik akademicki. Eneteia, Warszawa

Gabbart G. O. ( 2015), Psychiatria psychodynamiczna. Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego

Gabbart G., O. (2011), Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna. Kraków Wydawictwo Uniwersytetu Jagielońskiego

Caligor E., Kernberg O.,F., ClarkinJ., F ( 2019) Podręcznik psychoterapii Psychodynamicznej w patologii osobowości z wyższego poziomu

N. Mc Wiliams (2012), Opracowanie przypadku w psychoanalizie Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskeigo

N. MC Wiliams ( 2010) Diagnoza psychodynamiczna. GWP Gdańsk

N. Mc Wiliams ( 2011) Psychoterapia psychodynamiczna. GWP Gdańsk

Wymagania wstępne:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6N_uLC1vjZbqbe3z4lJUaREEYN_ojOdwSq9imFyw8841%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1a1a7765-cf4e-4ee2-a1ee-b479c3ab6b57&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.