Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopatologia z elementami psychiatrii 1 (ćwiczenia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PATC1 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychopatologia z elementami psychiatrii 1 (ćwiczenia)
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku, Sekcja psychologia kliniczna i osobowości
Przedmioty obowiązkowe dla III roku, Sekcja psychologia ogólna i psychodiagnostyka
Przedmioty obowiązkowe dla III roku, Sekcja psychologia pracy i stresu
Przedmioty obowiązkowe dla III roku, Sekcja psychologia rozwojowa i wychowawcza
Przedmioty obowiązkowe dla III roku, Sekcja psychologia sądowa i penitencjarna
Przedmioty obowiązkowe dla III roku, Sekcja psychologia zdrowia i niepełnosprawności
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W13

PS_W17

PS_U04

PS_U11

PS_K04

PS_K06

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student po zaliczeniu zajęć posiada podstawową wiedzę z zakresu psychopatologii ogólnej i szczegółowej. Posiada podstawowe umiejętności i kompetencje pozwalające na podjęcie i nawiązanie kontaktu w procesie diagnostycznym. Posiada podstawową umiejętność słuchania, wrażliwość i uważność, niezbędne do rozumienia cierpienia psychicznego, manifestującego się w zgłaszanych objawach. Student potrafi dokonać podstawowej oceny i opisu stanu psychicznego, ujmując trzy podstawowe kategorie opisu objawów zaburzeń psychicznych, tj. zaburzeń czynności poznawczych, zaburzeń czynności emocjonalnych i motywacyjnych oraz zaburzeń scalania czynności psychicznych. Student potrafi rozpoznawać zespoły objawów, potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą zaburzeń i formułować podstawowe hipotezy diagnostyczne i propozycje rozpoznania oraz argumentować swoje stanowisko w oparciu o kryteria diagnostyczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Cwiczenia 2, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktoria Kutz-Nazarewicz, Irena Staszczyszyn
Prowadzący grup: Paulina Chudzikiewicz, Zuzanna Hamułka, Wiktoria Kutz-Nazarewicz, Irena Musiałkiewicz, Anna Polkowska, Mikołaj Sorokowski, Irena Staszczyszyn, Aneta Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter teoretyczno- praktyczny. Na zajęciach studenci będą zarówno zapoznawać się z teorią jak i przeprowadzać wywiady z Pacjentami tut. Klinicznego oddziału psychiatrycznego.

Pełny opis:

PLAN ZAJĘĆ:

1) Zajęcia organizacyjne - Wstęp do psychopatologii

2) Metody zbierania wywiadu od Pacjenta- nauka ocenystanu psychicznego pacjenta

3) Wywiad- praktyczne prezentacja przeporwadzania wywiadu (wywiad z pacjentem przeporwadzany przez prowadzącą)

4) Wywiad z pacjentem i omówienie przypadku z rozpoznaniem schizofrenii, zaburzeń typu schizofrenii i urojeniowych (F20-F29)

5) Wywiad z pacjentem i omówienie przypadku z rozpoznaniem schizofrenii, zaburzeń typu schizofrenii i urojeniowych (F20-F29)

6) Wywiad z pacjentem i omówienie przypadku z rozpoznaniem zaburzeń nastroju (F30-F39)

7) Wywiad z pacjentem i omówienie przypadku z rozpoznaniem zaburzeń nastroju (F30-F39)

8) Wywiad z pacjentem i omówienie przypadku z rozpoznaniem schizofrenii, zaburzeń typu schizofrenii i urojeniowych (F20-F29)

9) Wywiad z pacjentem i omówienie przypadku z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych i zachowania spowodowanych

używaniem substancji psychoaktywnych (F10-F19)

10) Wywiad z pacjentem i omówienie przypadku z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych i zachowania spowodowanych

używaniem substancji psychoaktywnych (F10-F19)

11) Wywiad z pacjentem i omówienie przypadku z rozpoznaniem zaburzeń osobowości (F60-F69)

12) Wywiad z pacjentem i omówienie przypadku z rozpoznaniem zaburzeń osobowości (F60-F69)

13) Wywiad z pacjentem i omówienie przypadku z rozpoznaniem zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią

somatyczną (F40-F48)

14) Wywiad z pacjentem i omówienie przypadku z rozpoznaniem zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią

somatyczną (F40-F48)

15. Kolokwium i zaliczenia przedmiotu

Literatura:

Literatura:

1) "Psychiatria Podręcznik dla studentów medycyny" Bilikiewicz Adam

2) "Psychopatologia" Lidia Cierpiałkowska

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Cwiczenia 2, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktoria Kutz-Nazarewicz, Patryk Łakuta
Prowadzący grup: Patryk Łakuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny, z wykorzystaniem metod pracy warsztatowej (ćwiczeń koncepcyjnych i ćwiczeń opartych na nauczaniu poprzez doświadczenie). Podczas zajęć studenci poznają pojęcia stosowane do opisu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, doskonalą wiedzę i umiejętności z zakresu posługiwania się systemami klasyfikacji i diagnozy, oraz nabywają umiejętności i kompetencje w zakresie przeprowadzania rozmowy i wywiadu.

Zajęcia będą obywały się z wykorzystaniem narzędzi platformy Microsoft Teams. Kod pozwalający na dołączenie do zespołu w Teams to bdcg24f

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.