Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia z psychologii rewalidacyjnej 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PERC2 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia z psychologii rewalidacyjnej 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Obowiązkowy poprzednik:

Ćwiczenia z psychologii rewalidacyjnej 1 WF-PS-N-PERC1

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W15

PS_U05

PS_U07

PS_U10

PS_K01

Skrócony opis:

Przygotowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością psychiczną.

Uczestnictwo w programie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych psychicznie.

Hospitacja zajęć w wybranych placówkach zajmujących się osobami z problemami integracji sensorycznej.

Pełny opis:

Z doświadczeń ubiegłych lat wynika że najbardziej efektywnymi - w opinii studentów - jest bezpośredni udział studentów w pracy opiekuńczo - dydaktycznej na wybranym przez studenta uczniu z określonym rodzajem niepełnosprawności, ten rodzaj ćwiczeń charakteryzujący sie dłuższym okresem współpracy z wybranym przypadkiem pozwala na głębszą refleksję psycho-pedagogiczną, ten rodzaj ćwiczeń terenowych jest lepszą forma poznania dziecka /osoby niepełnosprawnej w porównaniu do wizytujących hospitacji

Literatura:

Bouras N. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wrocław, 2010

Dykcik W., Pedagogika specjalna, Poznań 2002

Kowalik ST., Psychologia rehabilitacji, Wyd. Scholar, 2007

Zabłocki K., Brejnak W., Wybrane problemy dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w procesie edukacji, UKSW 2004

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza : Student wie czym zajmuje się psychologia rewalidacyjna, dysponuje wiedzą na temat podstawowych zagadnień z jej zakresu, zna główne jej nurty.

Umiejętności : Student rozumie zasady nawiązania kontaktu z drugą osobą, umie przeprowadzić wywiad terapeutyczny, stworzyć ramowy plan terapii, potrafi zaproponować techniki i metody terapeutyczne odpowiednie dla danej formy dysfunkcji.

Kompetencje : Student wykazuje otwartość i wrażliwość na drugą osobę, zachowuje ostrożność, odpowiedzialność i krytycyzm w formułowaniu swoich ocen, wykazuje kreatywność w poszukiwaniu metod pomocy.

Metody i kryteria oceniania:

(2) : Student nie wie czym zajmuje się rewalidacja chorych psychicznie, nie zna zasad jej stosowania.

(3) : Student pobieżnie orientuje się w psychologii rewalidacji chorych psychicznie, dysponuje niewielką wiedzą na temat podstawowych zagadnień z jej zakresu.

(4) : Student posiada poprawną wiedzę na temat rewalidacji chorych psychicznie, zna modele pracy terapeutycznej w przypadku wybranych zaburzeń.

(5) : Student doskonale orientuje się w dyscyplinie jaką jest rewalidacja chorych psychicznie, zna podstawowe metody i techniki terapeutyczne, posiada wiedzę na temat zapobiegania tym zjawiskom.

obecność,

sprawdzian wiedzy,

sprawozdanie z udziału w środowiskowym domu samopomocy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Ślaski
Prowadzący grup: Sławomir Ślaski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Przygotowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością psychiczną.

Uczestnictwo w programie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych psychicznie.

Hospitacja zajęć w wybranych placówkach zajmujących się osobami z problemami autyzmu.

Pełny opis:

Z doświadczeń ubiegłych lat wynika że najbardziej efektywnymi - w opinii studentów - jest bezpośredni udział studentów w pracy opiekuńczo - dydaktycznej na wybranej przez studenta osobie z określonym rodzajem niepełnosprawności (intelekt, choroba psychiczna), ten rodzaj ćwiczeń charakteryzujący się dłuższym okresem współpracy z wybranym przypadkiem pozwala na głębszą refleksję psycho-pedagogiczną, ten rodzaj ćwiczeń terenowych jest lepszą forma poznania osoby niepełnosprawnej w porównaniu do wizytujących hospitacji

Literatura:

Bouras N. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wrocław, 2010

Dykcik W., Pedagogika specjalna, Poznań 2002

Kowalik ST., Psychologia rehabilitacji, Wyd. Scholar, 2018

Zabłocki K., Brejnak W., Wybrane problemy dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w procesie edukacji, UKSW 2004

Wymagania wstępne:

znajomość psychologii osobowości i klinicznej, rozwojowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Ślaski
Prowadzący grup: Sławomir Ślaski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przygotowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością psychiczną.

Uczestnictwo w programie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych psychicznie.

Hospitacja zajęć w wybranych placówkach zajmujących się osobami z problemami autyzmu.

Pełny opis:

Z doświadczeń ubiegłych lat wynika że najbardziej efektywnymi - w opinii studentów - jest bezpośredni udział studentów w pracy opiekuńczo - dydaktycznej na wybranej przez studenta osobie z określonym rodzajem niepełnosprawności (intelekt, choroba psychiczna), ten rodzaj ćwiczeń charakteryzujący się dłuższym okresem współpracy z wybranym przypadkiem pozwala na głębszą refleksję psycho-pedagogiczną, ten rodzaj ćwiczeń terenowych jest lepszą forma poznania osoby niepełnosprawnej w porównaniu do wizytujących hospitacji

Literatura:

Bouras N. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wrocław, 2010

Dykcik W., Pedagogika specjalna, Poznań 2002

Kowalik ST., Psychologia rehabilitacji, Wyd. Scholar, 2018

Zabłocki K., Brejnak W., Wybrane problemy dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w procesie edukacji, UKSW 2004

Wymagania wstępne:

znajomość psychologii osobowości i klinicznej, rozwojowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.