Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WM: Percepcja Ja w relacjach interpersonalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PERJ Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WM: Percepcja Ja w relacjach interpersonalnych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_W08

PS_K03

PS_K07

Skrócony opis:

Wykład podejmuje tematykę percepcji Ja w relacjach interpersonalnych zarówno z perspektywy własnej oraz innych. Omawia rolę cech wspólnotowych i sprawczych w percepcji społecznej, zjawisko metapercepcji oraz poczucia transparentności; rozważa problem pożądanej metapercepcji oraz pożądanej transparentności własnej osoby w różnych relacjach społecznych oraz w kontekście różnic indywidualnych w tym zakresie związanych z samooceną, płcią psychologiczną, stylem przywiązania, sposobem konstruowania Ja.

Pełny opis:

Tematy:

1.Społeczne źródła samowiedzy

2. Podstawowe motywy i zniekształcenia samowiedzy

3. Wspólnotowość i sprawczość- podstawowe wymiary percepcji społecznej

4. Wspólnotowość i sprawczość w spostrzeganiu innych

5. Wspólnotowość i sprawczość w spostrzeganiu własnej osoby

6. Orientacje społeczne Ja a spostrzeganie własnej osoby w relacjach interpersonalnych

7. Co wiedzą o nas inni? iluzja transparentności

8. Pożądana transparentność – różnice indywidualne

9. Czy wiemy co inni o nas myślą? Zjawisko metapercepcji

10. Aktualna i pożądana metapercepcja w różnych rolach społecznych: czy chcemy być idealizowani?

11. Metapercepcja osób o różnej samoocenie

12. Znaczenie akceptacji i odrzucenia dla spostrzegania własnej osoby – socjometryczna koncepcja samooceny M. Learego

13. Style przywiązania a spostrzeganie Ja w relacjach interpersonalnych

14. Spostrzeganie własnej osoby przez pryzmat płci biologicznej i kulturowej

15. Funkcjonowanie społeczne osób o różnej samoocenie

Literatura:

Literatura

Stojanowska, E. Percepcja Ja w relacjach interpersonalnych. O metapercepcji i poczuciu transparentności. Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa, 2018.

Stojanowska, E. Kiedy chcemy być idealizowani w bliskich związkach interpersonalnych? Czasopismo Psychologiczne, 19, 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedza

opisuje podstawowe pojęcia związane z percepcją społeczną

identyfikuje odmienne prawidłowości związane z postrzeganiem własnej osoby oraz innych

zna podstawowe badania dotyczące metapercepcji oraz poczucia transparentności

identyfikuje różnice indywidualne dotyczące spostrzegania ja

zna podstawowe zniekształcenia samowiedzy

umiejętności

czyta ze zrozumieniem artykuły poświęcone problematyce Ja

analizuje metody badań

dostrzega zniekształcenia w percepcji własnej osoby

projektuje proste badania dotyczące metapercepcji bądź transparentności

kompetencje

potrafi asertywnie dyskutować na tematy naukowe

jest otwarty na odmienne stanowiska

zachowuje dystans do własnych przekonań

potrafi analizować własne przekonania

ECTS

udział w konwersatorium - 30 h

przygotowanie do zajęć - 15 h

przygotowanie do egzaminu 30 h

konsultacje: 5 h

Razem: 80 h

Punkty ECTS:5

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania: test

Kryteria:

2 – nie zna podstawowych prawidłowości związanych z percepcją Ja oraz innych

3 – zna niektóre prawidłowości lecz nie zna żadnych badań

4 – zna wszystkie podstawowe prawidłowości lecz tylko cześć badań

5 – zna wszystkie podstawowe prawidłowości oraz czołowe badania je weryfikujące

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Prowadzący grup: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Wykład podejmuje tematykę percepcji Ja w relacjach interpersonalnych zarówno z perspektywy własnej oraz innych. Omawia rolę cech wspólnotowych i sprawczych w percepcji społecznej, zjawisko metapercepcji oraz poczucia transparentności; rozważa problem pożądanej metapercepcji oraz pożądanej transparentności własnej osoby w różnych relacjach społecznych oraz w kontekście różnic indywidualnych w tym zakresie związanych z samooceną, płcią psychologiczną, stylem przywiązania, sposobem konstruowania Ja.

Pełny opis:

1.Społeczne źródła samowiedzy

2. Podstawowe motywy i zniekształcenia samowiedzy

3. Wspólnotowość i sprawczość- podstawowe wymiary percepcji społecznej

4. Wspólnotowość i sprawczość w spostrzeganiu innych

5. Wspólnotowość i sprawczość w spostrzeganiu własnej osoby

6. Orientacje społeczne Ja a spostrzeganie własnej osoby w relacjach interpersonalnych

7. Co wiedzą o nas inni? iluzja transparentności

8. Pożądana transparentność – różnice indywidualne

9. Czy wiemy co inni o nas myślą? Zjawisko metapercepcji

10. Aktualna i pożądana metapercepcja w różnych rolach społecznych: czy chcemy być idealizowani?

11. Metapercepcja osób o różnej samoocenie

12. Znaczenie akceptacji i odrzucenia dla spostrzegania własnej osoby – socjometryczna koncepcja samooceny M. Learego

13. Style przywiązania a spostrzeganie Ja w relacjach interpersonalnych

14. Spostrzeganie własnej osoby przez pryzmat płci biologicznej i kulturowej

15. Funkcjonowanie społeczne osób o różnej samoocenie

Literatura:

Stojanowska, E. Percepcja Ja w relacjach interpersonalnych. O metapercepcji i poczuciu transparentności. Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa, 2018.

Stojanowska, E. Kiedy chcemy być idealizowani w bliskich związkach interpersonalnych? Czasopismo Psychologiczne, 19, 2013.

Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs z psychologii społecznej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.