Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca kliniczna z osobami chorymi na schizofrenię

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PKO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca kliniczna z osobami chorymi na schizofrenię
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W11

PS_K03

Wymagania wstępne:

Wiedza z psychopatologii i psychologii klinicznej

Skrócony opis:

Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy z osobami chorymi na schizofrenię i ich bliskimi. Zapoznanie słuchaczy z obszarem terapeutycznych zmagań z problemami jakie niesie schizofrenia dla pacjenta i ich rodzin.

Pełny opis:

Treści merytoryczne :

1) Znaczenie relacji terapeutycznej w pracy z pacjentem chorym na schizofrenię

2) Psychoterapia w leczeniu osób z zaburzeniami z grupy schizofrenii

3) Zaburzenia funkcji poznawczych schizofrenii a wskazania do oddziaływań terapeutycznych

4) Psychoterapia poznawczo - behawioralna w schizofrenii

5) psychoedukacja w schizofrenii

6) Rola rodziny w procesie leczenia schizofrenii

Literatura:

1)Grzesiuk l. ( 2005). Psychoterapia . Teoria. Podręcznik akademicki. Eneteia. Warszawa.

2) De Barbaro b. ( red) . Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Colegium Medicum U.J. Kraków , ss 18-97

3) Hintze B. ( 2017) Funkcjonowanie poznawcze w schizofrenii w okresie adolescencji Wydawnictwo APS

4) Meder j. Sawicka M. ( 2006) Psychoterapia schizofrenii. Wydawnictwo PTP

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przedstawienie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej pracy klinicznej z osobami chorującymi na schizofrenię. Poszerzenie ich ogólnego zasobu wiadomości, zwrócenie uwagi na wielostronność i różnorodność oddziaływań , które mogą pomóc pacjentom i ich rodzinom.

Drugim efektem kształcenia jakie nabędzie student to wstępne merytoryczne przygotowanie do specjalistycznej współpracy zawodowej z personelem medycznym, z rodzinami osób chorych na schizofrenię w sytuacji pomocy c=osobie chorej na schizofrenię.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Obowiązuje materiał przedstawiony na wykładzie i lektury . Zaliczenie przedmiotu na podstawie wyników z egzaminu pisemnego. Zaliczenie przedmiotu -

ocena 2( ndst) - student nie posiada wiedzy z przedmiotu, nie uzyskał wyniku 60 % poprawnych odpowiedzi

ocena 3 ( dst) 60% poprawnych odpowiedzi

ocena 4( db) student ma średnio uporządkowaną wiedzę. 70% poprawnych odpowiedzi

ocena 5 ( bdb) - student posiada kompletną wiedzę z zakresu przedmiotu. 90% poprawnych odpowiedzi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Prowadzący grup: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy z osobami chorymi na schizofrenię i ich bliskimi. Zapoznanie słuchaczy z obszarem terapeutycznych zmagań z problemami jakie niesie schizofrenia dla pacjenta i ich rodzin.

Pełny opis:

Treści merytoryczne :

1) Znaczenie relacji terapeutycznej w pracy z pacjentem chorym na schizofrenię

2) Psychoterapia w leczeniu osób z zaburzeniami z grupy schizofrenii

3) Zaburzenia funkcji poznawczych schizofrenii a wskazania do oddziaływań terapeutycznych

4) Psychoterapia poznawczo - behawioralna w schizofrenii

5) psychoedukacja w schizofrenii

6) Rola rodziny w procesie leczenia schizofrenii

Literatura:

1)Grzesiuk l. ( 2005). Psychoterapia . Teoria. Podręcznik akademicki. Eneteia. Warszawa.

2) De Barbaro b. ( red) . Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Colegium Medicum U.J. Kraków , ss 18-97

3) Hintze B. ( 2017) Funkcjonowanie poznawcze w schizofrenii w okresie adolescencji Wydawnictwo APS

4) Meder j. Sawicka M. ( 2006) Psychoterapia schizofrenii. Wydawnictwo PTP

Wymagania wstępne:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a08NK70k7_Esoo4Xl9z53Ogv88ROWwgsx9Y9EGVhrdCg1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a7dbe208-7e3e-4f69-9aeb-8ea8c9459072&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Prowadzący grup: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.