Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WM: Podstawy neuronauki klinicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PNK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WM: Podstawy neuronauki klinicznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

PS_K07

Wymagania wstępne:

- znajomość biologicznych podstaw zachowania

- podstaw psychologii klinicznej

Skrócony opis:

Poznamy mózg w normie jak i zmieniony chorobowo w formie pułapek myślowych oraz deficytów poznawczych i emocjonalnych w kontekście struktury i funkcji mózgu.

W tym cyklu wykładów, omówione zostaną kategorie diagnostyczne wg klasyfikacji ICD-10/11 oraz DSM-5, epidemiologia oraz obraz kliniczny zaburzeń psychicznych.

Ponadto, podjęta zostanie tematyka kompleksowych oddziaływań terapeutycznych.

Pełny opis:

Ten program wykładowy przeznaczony jest dla studentów, zainteresowanych psychologią kliniczną i psychiatrią oraz tajnikami umysłu i mózgu.

Program będzie obejmował cykl wykładów bazujących na aktualnej wiedzy teoretycznej dt. neuronalnych korelatów strukturalnych i funkcjonalnych mózgu w różnym kontekście klinicznym.

Poznamy strukturę i funkcję mózgu w normie jak i w szeroko prezentowanych grupach klinicznych w ramach bloków tematycznych tj. 'głodny mózg', ' agresywny mózg', 'społeczny mózg'; 'zraniony mózg", 'depresyjny mózg', 'uzależniony mózg", "starzejący się mózg' itd.

W tym cyklu wykładów, omówione zostaną kategorie diagnostyczne wg klasyfikacji ICD-10/11 oraz DSM-5, epidemiologia oraz obraz kliniczny i przebieg zaburzeń psychicznych.

Ponadto, podjęta zostanie tematyka kompleksowych oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na redukcję objawów oraz poprawę funkcjonowania emocjonalnego i poznawczego (m.in. rehabilitacja żywieniowa, psychoterapia, farmakoterapia, treningi społecznego poznania i neuropoznania oraz program zaburzonego obrazu ciała).

Wykład będzie wzbogacony o prezentacje przypadków klinicznych oraz prezentacje dt. wyników projektów badawczych.

Literatura:

Literatura:

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth edition, 2013

ICD-11 International Classification of Diseases 11th Revision The global standard for diagnostic health information.

King JA; Geisler D; Ritschel F; Boehm I; Seidel M; Roschinski B; Soltwedel L; Zwipp J; Pfuhl G; Marxen M; Roessner V; Ehrlich S. Global cortical thinning in acute anorexia nervosa normalizes following long-term weight restoration.

Biol Psychiatry. 2015; 77(7):624-32

Katarzyna Kucharska (Redaktor) Profilaktyka i leczenie zaburzeń odżywiania –wiedza ekspercka. Wydawnictwo IPiN 2017.

Marek Jarema (redaktor). Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016

Ronda L.D., Tangney, J.T., Katarzyna Kucharska (red .wydania polskiego) (2019). Wstyd w sesji terapeutycznej (przekład polski). Edra Urban&Partner. Wroclaw 2019 NR ISBN 978-83-66310-07-0. DOI: 10.1007/978-3-030-52243-8_14

The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, WHO, Geneva, 1992. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,

Fifth Edition (DSM-5), American Psychiatric Association, American Psychiatric Publishing, May 2013.

Kucharska K., Wilkos E. Zaburzenia odżywiania. Podręcznik dla studentów medycyny. red. Marek Jarema PZWL 2016, wyd.2.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

uczestnictwo w wykładzie, samodzielne przygotowanie się do sprawdzianu, samodzielne lektura, przygotowanie i prezentacja pracy z wybranego obszaru wiedzy (przegląd literatury, opis przypadku klinicznego), przygotowanie się do zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

wymóg obecności, przygotowania trzech prezentacji z wybranych obszarów wiedzy;

weryfikacja wiedzy za pomocą sprawdzianu pisemnego, obejmującego pytania otwarte/ zamknięte, przekrojowe)

wykład online

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3axKoOaEszS-I2mEXBgJ2ZGRAOo7XLyDtJSTqtyjEjD0Y1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1f6e9834-defa-4762-bcca-529d6a7b786d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kucharska
Prowadzący grup: Katarzyna Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kucharska
Prowadzący grup: Katarzyna Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.