Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju człowieka 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PRC2 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Obowiązkowy poprzednik:

Psychologia rozwoju człowieka 1 WF-PS-N-PRC1

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W04

PS_W09

PS_U05

Skrócony opis:

Wykład służy przekazaniu wiedzy z obszaru psychologii rozwoju człowieka dorosłego. Problematyka rozwoju w poszczególnych sferach jest tu łączona z analizą zmian rozwojowych i ukazywaniem specyfiki kolejnych etapów dorosłości.

Pełny opis:

1.Psychologia rozwojowa a psychologia biegu życia

2. Rozwój i zmiana w dorosłości

4. Główne teorie i koncepcje rozwoju w biegu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dorosłości (Buehler, Havighurst, Levinson, Erikson i in.)

5. Kryzysy rozwojowe

6. Rozwój człowieka dorosłego w ujęciu personalistycznym/egzystencjalno-fenomenologicznym

7. Rozwój poznawczy w dorosłości

8. Psychologiczne koncepcje mądrości

9. Rozwój moralny w biegu życia (Piaget, Kohlberg)

10. Rozwój i statusy tożsamości

11. Rozwój osobowości człowieka dorosłego. Dojrzałość osobowa i moralna

12. Charakterystyka wczesnej dorosłości

13. Średnia dorosłość. Kryzys przełomu połowy życia

14. Późna dorosłość - starzenie się i starość

15. Kres doczesnego życia. Umieranie. Śmierć. Żałoba

Literatura:

Oprócz treści wykładów obowiązkowa literatura do egzaminu:

1) Trempała, J. (red.)(2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN, rozdziały: 11, 12, 13, 17,19.

2) Lipska, A., Zagórska, W. (2011). „Stająca się dorosłość” w ujęciu Jeffreya J. Arnetta jako rozbudowana faza liminalna rytuału przejścia. Psychologia Rozwojowa, 1, 9-21. DOI: 10.4467/20843879PR.11.001.0174

3) Zagórska, W., Lubieniecka, J. (2018). Between narcissism and egocentrism: Self-centeredness in emerging adulthood. Plakat prezentowany na The International Conference: Between narcissism and entitlement: Self-enhancement in a cross-cultural perspective. Warszawa, 4-6 kwietnia. DOI: 10.13140/RG.2.2.17527.88486

4) Wieteska, M. (2014). Wczesna dorosłość w ponowoczesności. Odraczanie autonomii w kontekście zamieszkiwania z rodziną pochodzenia. Ogrody nauk i sztuk, 4, 368-377. DOI: 10.15503/onis2014-368-377

5) Wykłady prof. Artura Andrzejuka i dr hab. Wandy Zagórskiej, prof. UKSW z konferencji "Co wychowujemy: sumienie czy ego? (UKSW, 2014)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty wiedzy

- zna podstawowe teorie rozwoju człowieka w biegu życia

- umie scharakteryzować poszczególne okresy rozwojowe w dorosłości i kryzysy rozwojowe

- charakteryzuje rozwój człowieka dorosłego w poszczególnych sferach: poznawczej, emocjonalnej, osobowości, moralności

Efekty umiejętności

- rozróżnia zmiany rozwojowe od nierozwojowych

- analizuje zachowania człowieka dorosłego pod kątem okresu rozwojowego w jakim on jest

- porównuje poszczególne etapy dorosłości pod kątem rozwoju w poszczególnych sferach.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: test jednokrotnego wyboru (30 pytań). Próg zaliczenia: 60% odpowiedzi poprawnych. Czas na udzielenie odpowiedzi: 30 minut.

Możliwość podniesienia oceny w przypadku wyróżniającej się frekwencji (nie więcej niż dwa wykłady opuszczone). nie dotyczy to ocen: 2 (ndst) i 5 (bdb).

Powyższe nie dotyczy sytuacji nauczania online!

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kwiatkowska, Wanda Zagórska
Prowadzący grup: Ilona Skoczeń, Wanda Zagórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.