Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca grupowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PRG Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca grupowa
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku psychologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W08

PS_K01

PS_K07

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi formami pracy z grupą oraz procesem grupowym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest:

1.Przedstawienie wiedzy nt. procesu grupowego i jego wpływu na pracę z grupą.

2. Zapoznanie z różnymi formami pracy z grupą.

3. Przegląd metod stosowanych w różnych formach pracy z grupą.

Literatura:

1. Jedliński, K, Golińska, L., Karczewska, M., Łabędź, D., Ossowska, T. i Szczepańska, H. (1997), Trening interpersonalny, Warszawa: WAB.

2.Schneider Corey, M., Corey, G. (2002), Grupy. Metody grupowej pomocy psychologicznej. IPZ, W-wa.

3.Egan, G. (2001), Twarzą w twarz: Uczestnictwo w grupowym treningu psychologicznym i rozwój interpersonalny. Poznań: Zysk i S-ka.

4.Praszkier, R. i Różycki, A. (1984). Bliskie spotkania. Rzecz o treningu grupowym. Warszawa: Nasza Księgarnia.

5.Zaborowski, Z. (1997). Trening interpersonalny. Warszawa: Wyd. Scholar.

6.Kozak, A. (2014). Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców. Wydanie II rozszerzone. Gliwice: Onepress

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W obszarze wiedzy:

- student potrafi wymienić i scharakteryzować różne formy pracy z grupą;

- student wie czym jest proces grupowy

- student zna etapy procesu grupowego i potrafi je opisać,

- student zna różne metody pracy z grupą.

W obszarze umiejętności:

- student potrafi dostosować wybór danej formy pracy z grupą do zgłaszanych potrzeb,

- student potrafi dobrać metody pracy z grupą odpowiednio do procesu grupowego.

W obszarze kompetencji:

- student ma świadomość, na czym psychologiczna praca z grupą,

- student jest otwarty na samodzielnie prowadzenie różnych form pracy z grupą.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Przygotowanie i przedstawienie na zajęciach prezentacji na zadany temat.

2. Obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gregorczuk
Prowadzący grup: Monika Gregorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gregorczuk
Prowadzący grup: Monika Gregorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.