Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prowadzenia badań eksperymentalnych z użyciem programu E-prime

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PRIM Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prowadzenia badań eksperymentalnych z użyciem programu E-prime
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_U06

PS_K02

Skrócony opis:

Warsztaty mają za zadanie nauczyć uczestników metod prowadzenia badań eksperymentalnych z wykorzystaniem renomowanego oprogramowania E-prime. W ramach warsztatów omówiony zostanie sposób działania programu, ćwiczone będzie projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów, a w ramach zaliczeniaprzygotować należało będzie działający eksperyment.

Pełny opis:

Metoda - Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową. Prowadzący przekazywał będzie podstawowe informacje na temat funkcjonowania programu i sposobów prowadzenia badań. Następnie uczestnicy będą uczyli się tych zagadnień w praktyce, projektując różnego rodzju eksperymenty, czy wprowadzając modyfikacje usprawniajace do eksperymentów już uprzednio stworzonych. Uczestnicy nauczą się również jak o pozostałych aspektach prowadzenia badań eksperymentalnych takich jak dobór próby, warunki badania, oraz o tym jak eksportować zebrane dane z formatu E-prime do innych programów/formatów.

Weryfikacja: Na ostatnich zajęciach uczestnicy będą mieli za zadanie zaprojektować od podstaw wskazany eksperyment. Oceniane będzie jego wykonań i to jak funkcjonuje.

Literatura:

Schneider, W., Eschman, A., Zuccolotto, A. (2007). E-Prime. GETTING STARTED GUIDE. Psychology Software Tools Inc.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

-Wiedza: uczestnicy wiedzą jak projektuje się eksperymenty z wykorzystaniem prograu E-prime. Znają jego możliwości i ograniczenia. Wiedzą gdzie znaleźć dodatkowe inforamcje o programie.

-Umiejętności: Uczestnicy potrafią zaprojektować różnego rodzaju eksperymenty psychologiczne, przeprowadzić badania z ich wykorzystaniem, oraz wykorzystać zebrane dane.

-Kompetencje: Uczestnicy dążą do rzetelnego i zgodnego z regułami metodologii wykorzystania metody eksperymentalnej w swojej własnej praktyce naukowej.

Punkty ECTS:

1 pkt - uczestnictwo i praca na zajęciach (30 godzin);

1 pkt - praca zaliczeniowa: przygotowania i wykonanie (~30 godzin)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest aktywna obecność na zajęciach - wykonywanie zadań w trakcie zajęć oraz samodzielne zaprogramowanie zadanego eksperymentu na ostatnich zajęciach

na ocenę 2 (nast.) - nie uczestniczył w zajęciach i/lub nie wykonał pracy zaliczeniowej

(uczestnik nie potrafi korzystać z programu E-prime)

na ocenę 3 (dst.) - uczestniczył w zajęciach w sposób i wykonał pracę która cechuje się niskim poziomem jakości

(uczestnik potrafi korzystać z programu E-prime w niewielkim stopniu)

na ocenę 4 (db.) - uczestniczył w zajęciach i wykonał pracę na poziomie przeciętnym

(uczestnik potrafi wykorzystać program E-prime na przeciętnym poziomie)

na ocenę 5 (bdb.) - aktywnie uczestniczył w zajęciach i wykonał pracę na poziomie przynajmniej dobrym

(uczestnik potrafi korzystać z programu E-prime na przynajmniej dobrym poziomie)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Obidziński
Prowadzący grup: Michał Obidziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Wymagania wstępne:

Minimalne wymagania to ukończenie kursów z zakresu statystyki, metodologii oraz psychologi ogólnej: procesów poznawczych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.