Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychoterapia uzależnień 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PSYU2 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychoterapia uzależnień 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty dla IV roku, Sekcja psychologia kliniczna i osobowości
Przedmioty dla IV roku, Sekcja psychologia sądowa i penitencjarna
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W01

PS_W02

PS_U09

PS_U11

PS_K06

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie uczestników z aktualną wiedzą na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna, leki) oraz uzależnień behawioralnych (hazard, internet, smartfon, zakupy, seks, praca), sposobami leczenia tych uzależnień oraz zapobiegania uzależnieniom, pomocy rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia.

Pełny opis:

Tematy:

1. Czynniki wpływające na rozwój uzależnienia.

(biologiczne, społeczne, psychologiczne, kulturowe, duchowe).

2. Identyfikacja osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i czynności (wskaźniki kliniczne, testy diagnostyczne, badania laboratoryjne)

3. Kryteria uzależnień wg Światowej Organizacji Zdrowia i Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (zmiany w zachowaniu, subiektywne, psychobiologiczne).

4. Wybrane problemy diagnostyczne spotykane u osób uzależnionych

(podwójna diagnoza, zaburzenia neurotyczne, nastroju, osobowości, zmiany organiczne).

5. Modele pomocy osobom uzależnionym (psychologiczny, społeczny, medyczny, moralny, samopomocowy).

6. Podstawy konstruowania indywidualnych programów pomocy osobom uzależnionym (w psychologii poznawczej, behawioralnej, ekologicznej).

7. Pomoc rodzinie z problemem uzależnień (model strategicznej komunikacji, sieci ekologicznej, strukturalny).

8. Rola i znaczenie profilaktyki uzależnień (dostarczanie informacji, radzenie sobie ze stresem, rozwój umiejętności interpersonalnych).

Literatura:

Majchrzak, P., Ogińska-Bulik, N. (2010). Uzależnienie od Internetu. Łódź: Wydawnictwo AHE.

Niewiadomska, I. (2015). Hazard i inne uzależnienia behawioralne. Warszawa: Res Humanae.

Woronowicz B. T. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA.

Grzegorzewska I. (2018). Uzależnienia behawioralne. Warszawa: PWN.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedza: student zna definicje uzależnienia, rozpoznaje objawy uzależnienia, rozróżnia modele uzależnień, wskazuje problemy osoby uzależnionej i jej rodziny;

umiejętności: student analizuje problemy osoby uzależnionej, rozpoznaje motywy postępowania osoby uzależnionej, planuje pomoc dla osoby uzależnionej i jej rodziny;

kompetencje: student jest otwarty na problemy osób uzależnionych, kreatywny w pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.

ECTS:

udział w konwersatorium - 30

przygotowanie do zajęć - 10

przygotowanie do sprawdzianu 20

SUMA GODZIN - 60 [60:30 (25)=2]

LICZBA ECTS - 2

Metody i kryteria oceniania:

2: nie zna i nie rozumie, czym zajmuje się psychologia i psychoterapia uzależnień;

3: częściowo zna i rozumie, na czym polega odmienność

interpretacji zachowań osoby uzależnionej z różnych

perspektyw;

4: potrafi rozpoznawać problemy specyficzne dla różnych

form uzależnienia oraz udzielić odpowiedniej pomocy

psychologicznej;

5: doskonale potrafi rozpoznawać problemy specyficzne dla uzależnienia od alkoholu lub hazardu oraz udzielić odpowiedniej pomocy

psychologicznej

obecność

sprawdzian wiedzy

Praktyki zawodowe:

uzupełnienie ćw. z psychoterapii uzależnień

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Ślaski
Prowadzący grup: Sławomir Ślaski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie uczestników z aktualną wiedzą na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna, leki) oraz uzależnień behawioralnych (hazard, internet, smartfon, zakupy, seks, praca), sposobami leczenia tych uzależnień oraz zapobiegania uzależnieniom, pomocy rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia.

Pełny opis:

1. Czynniki związane z rozwojem uzależnienia.

(biologiczne, społeczne, psychologiczne, kulturowe, duchowe).

2. Identyfikacja osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i czynności (wskaźniki kliniczne, testy diagnostyczne, badania laboratoryjne)

3. Kryteria uzależnień wg Światowej Organizacji Zdrowia i Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (zmiany w zachowaniu, subiektywne, psychobiologiczne).

4. Wybrane problemy diagnostyczne spotykane u osób uzależnionych

(podwójna diagnoza, zaburzenia nastroju, osobowości, zmiany organiczne).

5. Modele pomocy osobom uzależnionym (psychologiczny, społeczny, medyczny, moralny, samopomocowy).

6. Podstawy konstruowania indywidualnych programów pomocy osobom uzależnionym (w psychologii poznawczej, behawioralnej, ekologicznej).

7. Pomoc rodzinie z problemem uzależnień (model strategicznej komunikacji, sieci ekologicznej, strukturalny).

8. Rola i znaczenie profilaktyki uzależnień (dostarczanie informacji, radzenie sobie ze stresem, rozwój umiejętności interpersonalnych).

Literatura:

Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L.(2018). Uzależnienia behawioralne, PWN,

Majchrzak, P., Ogińska-Bulik, N. (2010). Uzależnienie od Internetu. Łódź: Wydawnictwo AHE.

Niewiadomska, I. (2015). Hazard i inne uzależnienia behawioralne. Warszawa: Res Humanae.

Woronowicz B. T. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA.

Wymagania wstępne:

znajomość psychologii klinicznej i osobowości

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Ślaski
Prowadzący grup: Sławomir Ślaski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie uczestników z aktualną wiedzą na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna, leki) oraz uzależnień behawioralnych (hazard, internet, smartfon, zakupy, seks, praca), sposobami leczenia tych uzależnień oraz zapobiegania uzależnieniom, pomocy rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia.

Pełny opis:

1. Czynniki związane z rozwojem uzależnienia.

(biologiczne, społeczne, psychologiczne, kulturowe, duchowe).

2. Identyfikacja osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i czynności (wskaźniki kliniczne, testy diagnostyczne, badania laboratoryjne)

3. Kryteria uzależnień wg Światowej Organizacji Zdrowia i Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (zmiany w zachowaniu, subiektywne, psychobiologiczne).

4. Wybrane problemy diagnostyczne spotykane u osób uzależnionych

(podwójna diagnoza, zaburzenia nastroju, osobowości, zmiany organiczne).

5. Modele pomocy osobom uzależnionym (psychologiczny, społeczny, medyczny, moralny, samopomocowy).

6. Podstawy konstruowania indywidualnych programów pomocy osobom uzależnionym (w psychologii poznawczej, behawioralnej, ekologicznej).

7. Pomoc rodzinie z problemem uzależnień (model strategicznej komunikacji, sieci ekologicznej, strukturalny).

8. Rola i znaczenie profilaktyki uzależnień (dostarczanie informacji, radzenie sobie ze stresem, rozwój umiejętności interpersonalnych).

Literatura:

Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L.(2018). Uzależnienia behawioralne, PWN,

Majchrzak, P., Ogińska-Bulik, N. (2010). Uzależnienie od Internetu. Łódź: Wydawnictwo AHE.

Niewiadomska, I. (2015). Hazard i inne uzależnienia behawioralne. Warszawa: Res Humanae.

Woronowicz B. T. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA.

Wymagania wstępne:

znajomość psychologii klinicznej i osobowości

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Ślaski
Prowadzący grup: Sławomir Ślaski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.