Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychoterapii 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PT1 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychoterapii 1
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_W16

PS_U11

Skrócony opis:

Cykl wykładów poświęcony psychoterapii. Obejmuje zagadnienia takie jak historia psychoterapii, podstawowe założenia, cele i metody, teorie rozwoju osobowości oraz poglądy na psychopatologię. W wykładach przestawione będą podstawowe kierunki psychoterapii, badania nad skutecznością i efektywnością. Wykład zilustruje materiał kliniczny w postaci opisu przypadków.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z nowoczesną wiedzą dotyczącą psychoterapii oraz poglądów na strukturę osobowości, zaburzenia psychiczne i psychoterapię.

Pełny opis:

Cykl wykładów poświęcony psychoterapii. Obejmuje zagadnienia takie jak historia psychoterapii, podstawowe założenia, cele i metody, teorie rozwoju osobowości oraz poglądy na psychopatologię. W wykładach przestawione będą podstawowe kierunki psychoterapii, badania nad skutecznością i efektywnością. Wykład zilustruje materiał kliniczny w postaci opisu przypadków. Studenci zapoznają się z nurtami psychoanalitycznymi (teoria popędów, teoria relacji z obiektem, szkoła niezależna w psychoanalizie, podejście intersubiektywne), teoria psychodynamicznymi (podejście oparte o mentalizowanie, podejście oparte na przeniesieniu). Opisy przypadków będą dotyczyły psychoterapii w zaburczeniach osobowości,zaburzeniach odżywiania się i psychozach.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z nowoczesną wiedzą dotyczącą psychoterapii oraz poglądów na strukturę osobowości, zaburzenia psychiczne i psychoterapię.

Literatura:

1.J. O. Prochaska, J. N. Norcross - Systemy psychoterapeutyczne. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2006

2. Thoma H., Kachele H. - Podstawy terapii psychoanalitycznej. t. 1 - 3., Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1995.

3. Maroda K. - Techniki terapii psychodynamicznej. Praca nad emocjami w relacji terapeutycznej. Wydawnictwo UJ, Kraków 2014.

4. Gabbard G. O. - Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej. Wydawnictwo UJ, Kraków 2015.

5. Wallin D.- Przywiązanie w psychoterapii, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011.

6. Clarkin J.,Fonagy P., Gabbard G.O. - Psychoterapia psychodynamiczna zaburzeń osobowości. Podręcznik kliniczny. Wydawnictwo UJ, Kraków 2013.

7. Kutter P. - Współczesna psychoanaliza. GWP, Gdańsk 1998.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Student definiuje i dyskutuje różnice między 4 głównymi nurtami teoretycznymi w psychoterapii:

psychoanalitycznym, behawioralno-poznawczym, humanistyczno-egzystencjalnym i systemowym

2. Student potrafi omówić rezultaty badań empirycznych nt. czynników determinujących skuteczność psychoterapii

3. Student definiuje różnice między podstawowymi zjawiskami w psychoanalizie: przeniesienie i przeciwprzeniesienie

4. Student opisuje główne różnice między zjawiskami przeniesienia u pacjentów neurotycznych i z zaburzeniami głębszymi niż neurotyczne

5. Student opisuje różnice między dobrym i złym kontaktem psychoterapeuty z klientem

6. Student określa różnice między zjawiskami - opór i przeciwopór

7. Student opisuje odreagowanie jako zjawisko leczące w psychoterapii

8. Student nazywa różnice między - opartymi na zasadach warunkowania klasycznego - desensytyzacją a terapią implozywną

9. Student potrafi określić różnice między (1) uświadamianiem, wglądem a (2) modyfikacją schematów poznawczych

Metody i kryteria oceniania:

praca pisemna,

student właściwe używa głównych pojęć dotyczących psychoterapii,

student rozumie specyfikę poszczególnych podejść oraz przydatność w leczeniu pacjentów/klientów,

student potrafi formułować własny punkt widzenia na mocne i słabe strony poszczególnych podejść ,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Żechowski
Prowadzący grup: Cezary Żechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Kolokwium końcowe
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Cykl wykładów poświęcony psychoterapii. Obejmuje zagadnienia takie jak historia psychoterapii, podstawowe założenia, cele i metody, teorie rozwoju osobowości oraz poglądy na psychopatologię. W wykładach przestawione będą podstawowe kierunki psychoterapii, badania nad skutecznością i efektywnością. Wykład zilustruje materiał kliniczny w postaci opisu przypadków.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z nowoczesną wiedzą dotyczącą psychoterapii oraz poglądów na strukturę osobowości, zaburzenia psychiczne i psychoterapię.

Pełny opis:

1. Czym jest psychoterapia - wprowadzenie. Początki psychoanalizy - badania nad histerią, rola popędów, libido, obiekt, kateksja i dekateksja.

2. Procesy pierwotne i wtórne, marzenia senne i ich interpretacja, przeniesienie i przeciwprzeniesienie.

3. Rozwój psychoseksualny - utrwalenie, kompleks Edypa (interpretacja historyczna i współczesna).

4. Destrukcyjność w życiu człowieka - agresja, instynkt śmierci czy trauma?

5. Teoria relacji z obiektem - pozycja schizoidalna, depresyjna, obrony maniakalne.

6. Pierwotne mechanizmy obronne - projekcyjna identyfikacja, rozszczepienie, idealizacja, dewaluacja.

7. Rozwój dziecka, obiekty przejściowe, fałszywe i prawdziwe self, wystarczająco dobre rodzicielstwo - prace Donalda W. Winnicotta.

8.Pomieszczanie, "macierzyńskie zamyślenie", przekształcenia, elementy alfa i beta - prace Wilfrieda Biona.

9. Neuropsychoanaliza - prace Marka Solmsa.

10. Afektywne podstawy osobowości - prace Jaaka Pankseppa.

11. Badania nad intersubiektywnością niemowląt - prace Szkoły Bostońskiej.

12. Badania nad skutecznością i efektywnością terapii psychodynamicznych - prace Jonathana Shedlera i Falka Liechsenringa.

13. Psychoanalityczna terapia rodzin - prace szkoły francuskiej i brytyjskiej.

14. Zagadnienia kliniczne: terapia zaburzeń osobowości - prace Petera Fonagy, Anthony Batemana o Otto Kernberga.

15. Zagadnienia kliniczne: terapia psychoz, depresji, zaburzen odżywiania się.

Literatura:

1.J. O. Prochaska, J. N. Norcross - Systemy psychoterapeutyczne. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2006

2. Thoma H., Kachele H. - Podstawy terapii psychoanalitycznej. t. 1 - 3., Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1995.

3. Maroda K. - Techniki terapii psychodynamicznej. Praca nad emocjami w relacji terapeutycznej. Wydawnictwo UJ, Kraków 2014.

4. Gabbard G. O. - Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej. Wydawnictwo UJ, Kraków 2015.

5. Wallin D.- Przywiązanie w psychoterapii, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011.

6. Clarkin J.,Fonagy P., Gabbard G.O. - Psychoterapia psychodynamiczna zaburzeń osobowości. Podręcznik kliniczny. Wydawnictwo UJ, Kraków 2013.

7. Kutter P. - Współczesna psychoanaliza. GWP, Gdańsk 1998.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Żechowski
Prowadzący grup: Cezary Żechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Kolokwium końcowe
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cykl wykładów poświęcony psychoterapii. Obejmuje zagadnienia takie jak historia psychoterapii, podstawowe założenia, cele i metody, teorie rozwoju osobowości oraz poglądy na psychopatologię. W wykładach przestawione będą podstawowe kierunki psychoterapii, badania nad skutecznością i efektywnością. Wykład zilustruje materiał kliniczny w postaci opisu przypadków.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z nowoczesną wiedzą dotyczącą psychoterapii oraz poglądów na strukturę osobowości, zaburzenia psychiczne i psychoterapię.

Pełny opis:

1. Czym jest psychoterapia - wprowadzenie. Początki psychoanalizy - badania nad histerią, rola popędów, libido, obiekt, kateksja i dekateksja.

2. Procesy pierwotne i wtórne, marzenia senne i ich interpretacja, przeniesienie i przeciwprzeniesienie.

3. Rozwój psychoseksualny - utrwalenie, kompleks Edypa (interpretacja historyczna i współczesna).

4. Destrukcyjność w życiu człowieka - agresja, instynkt śmierci czy trauma?

5. Teoria relacji z obiektem - pozycja schizoidalna, depresyjna, obrony maniakalne.

6. Pierwotne mechanizmy obronne - projekcyjna identyfikacja, rozszczepienie, idealizacja, dewaluacja.

7. Rozwój dziecka, obiekty przejściowe, fałszywe i prawdziwe self, wystarczająco dobre rodzicielstwo - prace Donalda W. Winnicotta.

8.Pomieszczanie, "macierzyńskie zamyślenie", przekształcenia, elementy alfa i beta - prace Wilfrieda Biona.

9. Neuropsychoanaliza - prace Marka Solmsa.

10. Afektywne podstawy osobowości - prace Jaaka Pankseppa.

11. Badania nad intersubiektywnością niemowląt - prace Szkoły Bostońskiej.

12. Badania nad skutecznością i efektywnością terapii psychodynamicznych - prace Jonathana Shedlera i Falka Liechsenringa.

13. Psychoanalityczna terapia rodzin - prace szkoły francuskiej i brytyjskiej.

14. Zagadnienia kliniczne: terapia zaburzeń osobowości - prace Petera Fonagy, Anthony Batemana o Otto Kernberga.

15. Zagadnienia kliniczne: terapia psychoz, depresji, zaburzen odżywiania się.

Literatura:

1.J. O. Prochaska, J. N. Norcross - Systemy psychoterapeutyczne. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2006

2. Thoma H., Kachele H. - Podstawy terapii psychoanalitycznej. t. 1 - 3., Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1995.

3. Maroda K. - Techniki terapii psychodynamicznej. Praca nad emocjami w relacji terapeutycznej. Wydawnictwo UJ, Kraków 2014.

4. Gabbard G. O. - Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej. Wydawnictwo UJ, Kraków 2015.

5. Wallin D.- Przywiązanie w psychoterapii, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011.

6. Clarkin J.,Fonagy P., Gabbard G.O. - Psychoterapia psychodynamiczna zaburzeń osobowości. Podręcznik kliniczny. Wydawnictwo UJ, Kraków 2013.

7. Kutter P. - Współczesna psychoanaliza. GWP, Gdańsk 1998.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mosiołek, Tomasz Rowiński
Prowadzący grup: Anna Mosiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.