Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy psychoterapii 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PT2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychoterapii 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Obowiązkowy poprzednik:

Podstawy psychoterapii 1 WF-PS-N-PT1

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_W16

PS_U11

Skrócony opis:

Cykl wykładów poświęcony psychoterapii. Obejmuje zagadnienia takie jak historia psychoterapii, podstawowe założenia, cele i metody, teorie rozwoju osobowości oraz poglądy na psychopatologię. W wykładach przestawione będą podstawowe kierunki psychoterapii, badania nad skutecznością i efektywnością. Wykład zilustruje materiał kliniczny w postaci opisu przypadków.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z nowoczesną wiedzą dotyczącą psychoterapii oraz poglądów na strukturę osobowości, zaburzenia psychiczne i psychoterapię.

Pełny opis:

Cykl wykładów poświęcony psychoterapii. Obejmuje zagadnienia takie jak historia psychoterapii, podstawowe założenia, cele i metody, teorie rozwoju osobowości oraz poglądy na psychopatologię. W wykładach przestawione będą podstawowe kierunki psychoterapii, badania nad skutecznością i efektywnością. Wykład zilustruje materiał kliniczny w postaci opisu przypadków. Studenci zapoznają się z nurtami poznawczymi, behawiorlano-poznawczymi, egzystencjalnymi, systemowymi, humanistycznymi. Opisy przypadków będą dotyczyły psychoterapii w zaburczeniach osobowości,zaburzeniach odżywiania się, depresji, lęku i psychozach.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z nowoczesną wiedzą dotyczącą psychoterapii oraz poglądów na strukturę osobowości, zaburzenia psychiczne i metody psychoterapii.

Literatura:

1.J. O. Prochaska, J. N. Norcross - Systemy psychoterapeutyczne. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2006

2. Ch. G. Fairburn, D.M. Clarck - Terapia poznawczo-behawioralna. Badania naukowe i praktyka kliniczna, Alliance Press, Gdańsk 2006,

3. A. Popiel E. Pragłowska - Psychoterapia poznawczo-behawioralna - teoria i praktyka, Wydawnictwo Paradygmnat, Warszawa 2008,

4. Christopher K. Germer , Paul R. Fulton , Ronald D. Siegel - Uważność i psychoterapia, WUJ, Kraków 2015,

5. Jeffrey Brantley , McKay Matthew , Jeffrey J. Wood - Terapia dialektyczno-behawiorlana DBT, WUJ, Kraków 2015,

6. I.D. Yalom - Psychoterapia egzystencjalna, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2008.

7. I. Namysłowska - Terapia rodzin, IPiN, Waerszawa 2000,

8. J. Seikkula , T. E. Arnkil - Otwarte dialogi. Antycypowanie, szanowanie inności. Podejście terapeutyczne skoncentrowane na sieci społecznej , WUJ, Kraków 2018.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Student właściwe używa głównych pojęć dotyczących psychoterapii,

2. Student rozumie specyfikę poszczególnych podejść ich cele oraz przydatność w leczeniu pacjentów/klientów,

3. Student potrafi formułować krytyczny punkt widzenia na mocne i ograniczenia poszczególnych podejść,

4. Student rozumie wskazania do stosowania poszczególnych metod psychoterapii.

6. Student zna podstawowe wyniki badan nad skutecznością i efektywnością poszczególnych podejść.

7. Student rozumie zasady współpracy w zespole interdyscyplinarnym.

8. Student zna podstawowe zasady etyki psychoterapii.

Metody i kryteria oceniania:

praca pisemna,

Ocena opiera się o kryteria:

1. student właściwe używa głównych pojęć dotyczących psychoterapii,

2. student rozumie specyfikę poszczególnych podejść oraz przydatność w leczeniu pacjentów/klientów,

3. student potrafi formułować własny punkt widzenia na mocne i słabe strony poszczególnych podejść,

Za całą pracę można uzyskać od 0 do 6 punktów.

Oceny:

5 (bardzo dobry) - 6-5 pkt.,

4 (dobry) - 4-3 punkty,

3 (dostateczny) - 2 punkty,

0 (niedostateczny) - 1-0 punkt,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Żechowski
Prowadzący grup: Cezary Żechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cykl wykładów poświęcony psychoterapii. Obejmuje zagadnienia takie jak historia psychoterapii, podstawowe założenia, cele i metody, teorie rozwoju osobowości oraz poglądy na psychopatologię. W wykładach przestawione będą podstawowe kierunki psychoterapii, badania nad skutecznością i efektywnością. Wykład zilustruje materiał kliniczny w postaci opisu przypadków.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z nowoczesną wiedzą dotyczącą psychoterapii oraz poglądów na strukturę osobowości, zaburzenia psychiczne i psychoterapię.

Pełny opis:

Cykl wykładów poświęcony psychoterapii. Obejmuje zagadnienia takie jak historia psychoterapii, podstawowe założenia, cele i metody, teorie rozwoju osobowości oraz poglądy na psychopatologię. W wykładach przestawione będą podstawowe kierunki psychoterapii, badania nad skutecznością i efektywnością. Wykład zilustruje materiał kliniczny w postaci opisu przypadków. Studenci zapoznają się z nurtami poznawczymi, behawiorlano-poznawczymi, egzystencjalnymi, systemowymi, humanistycznymi. Opisy przypadków będą dotyczyły psychoterapii w zaburczeniach osobowości,zaburzeniach odżywiania się, depresji, lęku i psychozach.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z nowoczesną wiedzą dotyczącą psychoterapii oraz poglądów na strukturę osobowości, zaburzenia psychiczne i metody psychoterapii.

Literatura:

1.J. O. Prochaska, J. N. Norcross - Systemy psychoterapeutyczne. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2006

2. Ch. G. Fairburn, D.M. Clarck - Terapia poznawczo-behawioralna. Badania naukowe i praktyka kliniczna, Alliance Press, Gdańsk 2006,

3. A. Popiel E. Pragłowska - Psychoterapia poznawczo-behawioralna - teoria i praktyka, Wydawnictwo Paradygmnat, Warszawa 2008,

4. Christopher K. Germer , Paul R. Fulton , Ronald D. Siegel - Uważność i psychoterapia, WUJ, Kraków 2015,

5. Jeffrey Brantley , McKay Matthew , Jeffrey J. Wood - Terapia dialektyczno-behawiorlana DBT, WUJ, Kraków 2015,

6. I.D. Yalom - Psychoterapia egzystencjalna, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2008.

7. I. Namysłowska - Terapia rodzin, IPiN, Waerszawa 2000,

8. J. Seikkula , T. E. Arnkil - Otwarte dialogi. Antycypowanie, szanowanie inności. Podejście terapeutyczne skoncentrowane na sieci społecznej , WUJ, Kraków 2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mosiołek, Tomasz Rowiński
Prowadzący grup: Anna Mosiołek, Tomasz Rowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)