Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sytuacje ekstremalne i stres w różnych zawodach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-SES
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sytuacje ekstremalne i stres w różnych zawodach
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia pracy i organizacji
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W13; PS_W14; PS_U04;

Skrócony opis:

Zajęcia maja zapoznać studentów z różnymi sytuacjami ekstremalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracy. Pokazane będą także różnice indywidualne w mechanizmach radzenia sobie człowieka w takich sytuacjach .Zostana także przedstawione koncepcje kryzysu i stresu potraumatycznego oraz.koncepcje kontuzji moralnych w obliczu zachowań odbiegających od normy moralnej . Omówione także zostaną związki pomiędzy stresem a działaniem oraz możliwe zaburzenia (w tym o charakterze chorobowym) powodowanymi przez stres i metodami wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych.

Pełny opis:

Sytuacje ekstremalne-klasyfikacja

Zawody w których występuje stres ekstremalny

Jak przeżyć w sytuacji ekstremalnej?

Stres ekstremalny a poziom wykonania zadania na przykładzie żolnierzy

Ekstremalne środowisko-izolacja antarktyczna polarników

Rola percepcji i podejmowanie decyzji w sytuacji ekstremalnej

Sporty ekstremalne

Kryzys i jego konsekwencje dla ratownika medycznego

Kontuzje moralne

Stres potraumatyczny-PTSD w wojsku

Odporność psychiczna i wzrost potraumatyczny w służbach mundurowych

Udział w wypadkach i katastrofach

Titanic jako jednostkowy przykład katastrofy morskiej i zachowań ekstremalnych

Czas w sytuacji ekstremalnej

Eksperymenty w psychologii o ekstremalnym charakterze

Terroryzm

Literatura:

Bloom, M., Halsema, J. (1983) Survival in extreme conditions

PMID: 6673201 DOI: 10.1111/j.1943-278x.1983.tb00017.x

Bourke, J. (1999) An Intimate

Gascoigne, C., Buchanan, D. and Parry, E. (2015) ‘Extreme Work, Gendered Work? How Extreme Jobs and

the Discourse of ‘Personal Choice’ Perpetuate Gender Inequality’, Organization 22(4): 457–75.

Karthick, S., Kermanshachi, S., Rouhanizadeh, B. and Namian, M. (2021). “Short-and Long-Term

Health Challenges of Transportation Workforce due to Extreme Weather Conditions.” In

Tran-SET 2021 (pp. 39-51). Reston, VA: American Society of Civil Engineers.

Karthick, S., Kermanshachi, S. and Ramaji, I. (2022). “Health and Safety of Construction Field

Workforce Active in Extreme Weather Conditions.” Proceedings of ASCE Construction

Research Congress (CRC) (pp. 9-12).

Krawczyk, P., Święcicki, Ł. (2020). ICD-11 vs. ICD-10 – przegląd aktualizacji i nowości wprowadzonych w najnowszej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób WHO. Psychiatria Polska, 54(1), 7-20. https://doi.org/10.12740/PP/103876

Narayan, A. 2022. "The impact of extreme heat on workplace harassment and discrimination," Proceedings of the National Academy of Sciences, Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 119(39), pages 2204076119-, September.

Roth A, Meigen C, Hiemisch A, Kiess W, Poulain T.(2023). Associations between Stressful Life Events and Increased Physical and Psychological Health Risks in Adolescents: A Longitudinal Study. Int J Environ Res Public Health. 6;20(2):1050. doi: 10.3390/ijerph20021050.

Tangherlini, T. (2000) ‘Heroes and Lies: Storytelling among Paramedics’, Folklore 111: 43–66.

Wallace, A (1956) -Human behavior in extreme situations; a study of the literature and suggestions for further research

Weick, K. E. (1993) ‘The Collapse of Sensemaking in Organizations: The Mann Gulch Disaster’,

Administrative Science Quarterly 38(4): 628–53.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olaf Truszczyński
Prowadzący grup: Olaf Truszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olaf Truszczyński
Prowadzący grup: Olaf Truszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)