Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-WDP Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do psychologii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku psychologii
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W01

PS_W02

PS_U01

Skrócony opis:

Przedmiot zaznajamia studentów z psychologia jako nauka oraz podstawowymi kierunkami rozwoju tej dyscypliny wiedzy.

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza studentów w problematykę psychologii. Omówione zostaną :

-psychologia przednaukowa,

-psychologia naukowa,

-kierunki rozwoju,

-subdyscypliny psychologiczne,

-podstawowe metody badań,

-podstawowe procesy psychiczne.

Literatura:

Hock, R. (2003). 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Gdańsk: GWP

Zimbardo, P. G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

uzupełniajaca:

Witkowski, T. Zakazana Psychologia cz. I i cz II

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Student w wyniku realizacji programu kształcenia

WIEDZA

Zna i rozumie przedmiot badan psychologii, zna podstawowe terminy stosowane w analizie psychiki i zachowań społecznych człowieka.

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi prawidłowo rozróżniać podejścia teoretyczne wyjaśniające najważniejsze zjawiska psychologiczne, zna i rozumie na czym polega odmienność wyjaśniania tych zjawisk z różnych perspektyw (ewolucyjnej, behawioralnej, poznawczej, itd.).

Student potrafi tworzyć opinie i sądy na temat interpretacji różnych zjawisk psychologicznych w oparciu o nabytą wiedzę.

KOMPETENCJE

Student przejawia otwartą i krytyczną postawę wobec analizowanych zjawisk psychologicznych, stosując prawidłowo wiedzę naukową i odróżniając ją od wiedzy potocznej. Ma świadomość ograniczeń wiedzy potocznej w wyjaśnianiu zjawisk psychologicnzych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

• semestralna praca pisemna w postaci eseju, termin oddania- drugi tydzień 05.2022r.,

• przygotowanie i zaprezentowanie referatu, wg grafiku dla grupy dziekańskiej,

Kryteria oceniania:

• semestralna praca pisemna w postaci eseju (0 ÷ 50 punktów],

Skala ocen:

dst.: 20- punktów,

dst+: 21-30 punktów,

db: 31-40 punktów,

db+: 41-45 punktów,

bdb: 46-50-punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Topolewska-Siedzik, Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Prowadzący grup: Ewa Topolewska-Siedzik, Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Przedmiot ma charakter wprowadzający w zagadnienia psychologii - jej główne obszary i zastosowania. Jako taki ma na celu pokazanie szerokiego zakresu zagadnień, zaznajomienie studentów z istniejącymi nurtami psychologicznymi oraz zasygnalizowanie znaczenia myślenia naukowego w studiowaniu psychologii, wraz z właściwym podejściem etycznym do studiowania psychiki człowieka.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z cyklu wykładów:

1. Wstęp do psychologii.

2-3. Przedmiot i metoda psychologii

4. Współczesny obieg treści naukowych. Etyka prowadzenia badań naukowych.

5. Perspektywa fragmentaryzująca: psychologia procesów poznawczych

6. Perspektywa fragmentaryzująca: psychologia emocje i motywacje

7. Perspektywa scalająca: psychologia społeczna

8. Perspektywa scalająca: psychologia osobowości

9. Wprowadzenie do perspektywy psychologii rozwoju

10. Wprowadzenie do perspektywy psychologii różnic indywidualnych

11. Psychologia zdrowia i choroby, psychopatologia, psychologia kliniczna

12. Perspektywa neuropsychologii

13. Psychologia teoretyczna i praktyczna, aplikacje psychologii.

14. Uniwersalne czy lokalne: Psychologia między/kulturowa jako przykład uprawiania psychologii.

Literatura:

Hock, R. (2003). 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Gdańsk: GWP

Zimbardo, P. G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

plus ujęta w programie ćwiczeń

Wymagania wstępne:

Brak (wynikające z kryterium przyjęcia na studia psychologiczne)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos, Ewa Topolewska-Siedzik
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos, Ewa Topolewska-Siedzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma charakter wprowadzający w zagadnienia psychologii - jej główne obszary i zastosowania. Jako taki ma na celu pokazanie szerokiego zakresu zagadnień, zaznajomienie studentów z istniejącymi nurtami psychologicznymi oraz zasygnalizowanie znaczenia myślenia naukowego w studiowaniu psychologii, wraz z właściwym podejściem etycznym do studiowania psychiki człowieka.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z cyklu wykładów:

1. Wstęp do psychologii.

2-3. Przedmiot i metoda psychologii

4. Współczesny obieg treści naukowych. Etyka prowadzenia badań naukowych.

5. Perspektywa fragmentaryzująca: psychologia procesów poznawczych

6. Perspektywa fragmentaryzująca: psychologia emocje i motywacje

7. Perspektywa scalająca: psychologia społeczna

8. Perspektywa scalająca: psychologia osobowości

9. Wprowadzenie do perspektywy psychologii rozwoju

10. Wprowadzenie do perspektywy psychologii różnic indywidualnych

11. Psychologia zdrowia i choroby, psychopatologia, psychologia kliniczna

12. Perspektywa neuropsychologii

13. Psychologia teoretyczna i praktyczna, aplikacje psychologii.

14. Uniwersalne czy lokalne: Psychologia między/kulturowa jako przykład uprawiania psychologii.

Literatura:

Hock, R. (2003). 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Gdańsk: GWP

Zimbardo, P. G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

plus ujęta w programie ćwiczeń

Wymagania wstępne:

Brak (wynikające z kryterium przyjęcia na studia psychologiczne)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos, Ewa Topolewska-Siedzik
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos, Ewa Topolewska-Siedzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot zaznajamia studentów z psychologia jako nauka oraz podstawowymi kierunkami rozwoju tej dyscypliny wiedzy.

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza studentów w problematykę psychologii. Omówione zostaną :

-psychologia przednaukowa,

-psychologia naukowa,

-kierunki rozwoju,

-subdyscypliny psychologiczne,

-podstawowe metody badań,

-podstawowe procesy psychiczne.

Literatura:

Hock, R. (2003). 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Gdańsk: GWP

Zimbardo, P. G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

uzupełniajaca:

Witkowski, T. Zakazana Psychologia cz. I i cz II

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.