Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WM: Wpływ społeczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-WSP Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: WM: Wpływ społeczny
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Wykłady monograficzne - Psychologia
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae80b01c8db644f25a348962b25d26a3b%40thread.tacv2/conversations?groupId=1a436966-28ea-4f46-904c-e819c3f85870&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest szeroko rozumianej problematyce wpływu społecznego. Przedstawia kulturowe uwarunkowania pojmowania wpływu społecznego (jego charakteru i zakresu), indywidualne różnice w zakresie potrzeby wpływu społecznego oraz jego konsekwencje dla dobrostanu psychicznego jednostki. Omawiane są podstawowe techniki wpływu społecznego, ich mechanizm działania oraz skuteczność.

Pełny opis:

1.Ogólna charakterystyka wpływu społecznego. Cechy i poziomy wpływu społecznego

2. Intencjonalność, przewidywalność skutków i odpowiedzialność za wpływ społeczny

3. Orientacje społeczne Ja w kontekście akceptacji zakresu wpływu społecznego

4. Rola kultury i ról płciowych w pojmowaniu wpływu społecznego

5. Wpływ społeczny a dobrostan psychiczny. Defensywna i ofensywna orientacja w świecie –różnice indywidualne.

6. Wpływ społeczny a manipulacja społeczna. Problemy etyczne

7. Reguły życia społecznego wykorzystywane w technikach wpływu społecznego

8. Techniki sekwencyjne – stopa w drzwiach, drzwi zatrzaśnięte przed nosem

9. Techniki odwołujące się do motywacji egotystycznej. Motywy autoprezentacyjne

10. Nastrój i pobudzenie emocjonalne. Huśtawka emocji

11. Techniki wpływu wykorzystujące komunikację słowną

12. Reklamy-dlaczego są skuteczne?

13. Manipulacje w sektach.

14. Kłamstwo

15. Powtórka materiału

Literatura:

Doliński, D. (2005). Techniki wpływu społecznego. Wydawnictwo Naukowe Scholar.Warszawa.

Doliński, D (2000). Psychologia wpływu społecznego,Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław

Doliński, D. (1993). Orientacja defensywna. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.

Ekman, P. (2003). Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie, PWN, Warszawa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Opisuje podstawowe techniki wpływu społecznego;

Wyjaśnia mechanizmy wpływu społecznego;

zna podstawowe badania;

rozumie metodologię badań i ich ograniczenia;

rozróżnia manipulacyjne i niemanipulacyjne oddziaływania społeczne

Umiejętności:

analizuje sytuacje społeczne w kontekście wpływu społecznego

identyfikuje techniki wpływu społecznego w zachowaniach innych osób

Przewiduje konsekwencje wpływu społecznego w różnych sytuacjach społecznych

planuje proste badania dotyczące wpływu społecznego;

Kompetencje:

Prezentuje swoje poglądy w komunikatywny i logiczny sposób

Potrafi asertywnie dyskutować na ten manipulacji społecznej

Akceptuje odmienne poglądy od swoich

Liczy się z emocjami innych osób w grupie

ECTS

udział w wykładzie - 30 h

przygotowanie do zajęć - 15 h

przygotowanie do egzaminu 30 h

konsultacje: 5 h

Razem: 80 h

Punkty ECTS:5

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie testu na platformie Moodle (sprawdzającego wiedzę).

< 51% poprawnych odpowiedzi: ndst

51%- 74% poprawnych odpowiedzi: dst

75% -94% poprawnych odpowiedzi: db

90% poprawnych odpowiedzi – bdb

Osoby otrzymujące pozytywne oceny z testu (min.3) mogą mieć podwyższoną ocenę za aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Prowadzący grup: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Prowadzący grup: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.