Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WM: Psychoterapia systemowa rodzin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-NPSR Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WM: Psychoterapia systemowa rodzin
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

Podczas kursu zostaną omówione podstawy teoretyczne i główne założenia wybranych szkół systemowej terapii rodzin oraz przedstawione podstawowe techniki terapii poszczególnych szkół. Student będzie miał możliwość zdobycia podstawowych umiejętności diagnozowania systemu rodzinnego i planowania procesu terapeutycznego na przykładach klinicznych.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu realizowane jest 30 godzin wykładów oraz 15 godzin ćwiczeń.

Cel wykładu:

Omówienie podstaw teoretycznych oraz gł. założeń wiodących szkół w ramach nurtu systemowej terapii rodzin. Zaprezentowanie zostaną najważniejsze pojęcia do diagnozy rodziny z perspektywy systemowej, takie jak: struktura rodziny, komunikacja w rodzinie, strategie, czy mity rodzinne. Zostaną omówione podst. zasady i techniki terapii poszczególnych szkół oraz zasady etyczne obowiązujące terapeutę rodzinnego.

Cel ćwiczeń:

Ćwiczenia mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy, zdobytej przez studenta na wykładzie. Nabycie podstawowych umiejętności diagnozowania systemu rodzinnego. Zapoznanie z wybranymi technikami terapeutycznymi oraz możliwość wykorzystania ich w trakcie omawiania studium przypadku.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. de Barbaro B. (red.). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków 1999: Wydawnictwo UJ.

2. Goldenberg H. i Goldenberg I. Terapia rodzin. Kraków 2006: Wydawnictwo UJ.

Literatura uzupełniająca

1. Ludewig K. Terapia systemowa. Podstawy teoretyczne i praktyka. Gdańsk 1995: GWP.

2. Namysłowska I. Terapia rodzin. Warszawa 2000: Wydawnictwo IPiN.

3. Satir V. Terapia rodziny. Teoria i praktyka. Gdańsk 2000: GWP.

Wybrane artykuły naukowe.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

Student posiada wiedzę dotyczącą wiodących szkół terapii systemowej rodzin: rozumie podstawowe założenia różnych szkół terapeutycznych.

W zakresie umiejętności:

Student zdobywa umiejętność analizy i porównania szkół terapeutycznych stosowanych w terapii systemowej rodzin. Student zdobywa podstawową umiejętność systemowej diagnozy rodziny oraz stosowania wybranych technik terapeutycznych.

W zakresie kompetencji społecznych:

Ukształtowanie u studenta wrażliwości etycznej i postaw prospołecznych w odniesieniu do pomocy psychologicznej rodzinie.

Metody i kryteria oceniania:

Oczekiwania wobec studentów:

Obecność na wykładach i ćwiczeniach obowiązkowa.

Udział studentów w dyskusji na wykładach oraz prezentacje studentów na ćwiczeniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Trzęsowska-Greszta
Prowadzący grup: Paulina Szczepanik, Elżbieta Trzęsowska-Greszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.