Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Recognition memory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-RM-ER Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Recognition memory
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

Głównym celem wykładu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat modeli teoretycznych i metod badania pamięci rozpoznawczej. Oczekuje się, iż studenci wzbogacą swoje rozumienie natury badań eksperymentalnych, zasad ich prowadzenia i interpretacji. Dodatkowym celem zajęć jest wzbogacenie słownictwa studentów o angielską terminologię dotyczącą pamięci.

Pełny opis:

W czasie wykładów opisane zostaną główne modele teoretyczne stosowane w badaniach nad pamięcią rozpoznawczą człowieka. Zagadnienia teoretyczne uzupełnione zostaną prezentacją kluczowych procedur eksperymentalnych używanych we współczesnych badaniach pamięci rozpoznawczej.

Tematy:

1. Wprowadzenie. Pamięć – perspektywa psychologii poznawczej a podejście neuronauk. Ślad pamięciowy i kodowanie.

2. Rola badań eksperymentalnych w psychologii pamięci. Metody badania pamięci rozpoznawczej.

3. Model modalny (standardowy) pamięci. Krzywa pozycji w serii i efekty świeżości/pierwszeństwa.

4. Pamięć sensoryczna. Wzrokowa pamięć robocza.

5. Rola dystynktywności w pamięci rozpoznawczej

6. Podejście procesualne w badaniach pamięci rozpoznawczej (poziomy przetwarzania)

7. Model pomiarowy teorii detekcji sygnałów w badaniach pamięci rozpoznawczej

8. Dualne modele pamięci rozpoznawczej.

9. Model Jacoby'ego i procedura dysocjacji procesów.

10. Teoria rozmytego śladu.

11. Monitorowanie źródła informacji i pamięć kontekstu

12. Efekt generowania.

13. Fałszywa pamięć.

14. Metapamięć. Poczucie znajomości.

15. Podsumowanie. Nowe perspektywy badawcze.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Roediger, H. L., Dudai, Y., Fitzpatrick, S. M. (eds.) (2007). Science of memory: Concepts. Oxford: OUP.

Schacter, D. L. (2001). The Seven Sins of Memory: How the Mind Forgets and Remembers. New York, Houghton Mifflin (Wydanie polskie: “Siedem grzechów pamięci. Jak zapominamy i zapamiętujemy” translation E. Haman & J. Rączaszek, Warszawa, PIW, 2003).

Tulving, E. & Craik F. I. M. (eds.), (2000). The Oxford Handbook of Memory. Oxford: OUP.

Literatura dodatkowa

Baddeley, A. D. (1999). Essentials of human memory. Psychology Press: Hove.

Jacoby, L. L. (1991). A process dissociation framework: separating automatic from intentional uses of memory. Journal of Memory and Language, 30, 513-541.

Johnson, M. K., Hastroudi, S., & Lindsay, D. S. (1993). Source Monitoring. Psychological Bulletin, 114, 3-28.

Neath, I., Surprenant, A. M. (2003). Human memory. An introduction to research, data, and theory. Belmont: Wadsworth.

Roediger III, H. L. & McDermott, K. B. (1995). Creating false memories: Remembering words not presented in lists. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 21, 803-814.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: Student zna i rozumie na czym polega odmienność interpretacji procesów pamięciowych z perspektywy neuronauk i psychologii poznawczej.

Student zna główne pojęcia i zasady prowadzenia badań w psychologii pamięci.

Umiejętności: Rozumie jakie jest znaczenie eksperymentu i precyzyjnego definiowania pojęć w badaniach naukowych w psychologii pamięci.

Kompetencje i postawy: Student jest gotowy do samodzielnego uzupełniania wiedzy, w związku z ciągle pojawiającymi się nowymi odkryciami w dziedzinie badań pamięci rozpoznawczej.

ECTS: 6 pkt

30 godzin - uczestnictwo w zajęciach (1p)

50 godzin - lektury (2 p)

80 godzin - przygotowanie do egzaminu (3 p)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym w formie testu (studenci otrzymają wcześniej zbiór pytań pomocniczych). W każdym pytaniu testowym będą po cztery opcje odpowiedzi z jedną prawidłową.

Kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie zależała od:

- uczestnictwa w wykładach,

- wyniku testu końcowego

Warunkiem koniecznym otrzymania oceny pozytywnej jest: uzyskanie minimum 50% punktów z testu końcowego oraz nie więcej niż 5 nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nieznański, Włodzimierz Strus, Agnieszka Szymańska
Prowadzący grup: Yong Lu, Marek Nieznański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.