Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia z neuropsychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-PN1 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia z neuropsychologii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla czwartego roku
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W07,PS_U04,PS_U07

Skrócony opis:

Studenci zostaną zapoznani z podstawami diagnostyki neuropsychologicznej oraz nowoczesnymi metodami badań funkcji poznawczych i rehabilitacji neuropsychologicznej.

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń Studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

1. Diagnoza różnicowa (organiczne vs. czynnościowe deficyty zachowania).

2. Wprowadzenie do stosowanej analizy zachowania.

3. Diagnoza i rehabilitacja w zespołach otępiennych.

4. Diagnoza i rehabilitacja w zaburzeniach po ogniskowych uszkodzeniach mózgowia.

Literatura:

Podręczniki do omawianych testów psychologicznych: BVRT, CFT, CTT, CVLT, RFFT, MMSE, TRZ.

Bąbel, P., Suchowierska-Stephany, M. i Ostaszewski, P. (2018). Analiza zachowania. Vademecum. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o.: Sopot.

Seniów, J. (red.) (2019). Terapia neuropsychologiczna dorosłych chorych z uszkodzeniem mózgu. Instytut Psychiatrii i Neurologii: Warszawa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedzy: student charakteryzuje podstawy teoretyczne, konstrukcji i zastosowania testów neuropsychologicznych; wyjaśnia zasady i kierunki oddziaływań terapeutycznych wobec osób z dysfunkcjami mózgu.

Umiejętności: student posługuje się testami neuropsychologicznymi; potrafi uzasadnić zastosowanie konkretnych testów; proponuje oddziaływania rehabilitacyjne i psychoterapeutyczne wobec osób z dysfunkcjami mózgu; opracowuje program terapii na podstawie stosowanej analizy zachowania.

Kompetencji społecznych: student jest otwarty, wrażliwy i gotowy na kontakt z pacjentem; zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii; postępuje zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Swebodziński
Prowadzący grup: Bartłomiej Swebodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają za zadanie przetestowania umiejętności w zakresie podstaw diagnozy neuropsychologicznej niezbędnej w praktyce psychologia klinicznego na oddziałach psychiatrycznym, neurologicznym, neurochirurgicznym lub rehabilitacyjnym. Umożliwiają także wstępne programowanie rehabilitacji neuropsychologicznej pacjentów z ogniskowymi uszkodzeniami mózgowia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Swebodziński
Prowadzący grup: Bartłomiej Swebodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają za zadanie przetestowania umiejętności w zakresie podstaw diagnozy neuropsychologicznej niezbędnej w praktyce psychologia klinicznego na oddziałach psychiatrycznym, neurologicznym, neurochirurgicznym lub rehabilitacyjnym. Umożliwiają także wstępne programowanie rehabilitacji neuropsychologicznej pacjentów z ogniskowymi uszkodzeniami mózgowia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Swebodziński
Prowadzący grup: Bartłomiej Swebodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają za zadanie przetestowania umiejętności w zakresie podstaw diagnozy neuropsychologicznej niezbędnej w praktyce psychologia klinicznego na oddziałach psychiatrycznym, neurologicznym, neurochirurgicznym lub rehabilitacyjnym. Umożliwiają także wstępne programowanie rehabilitacji neuropsychologicznej pacjentów z ogniskowymi uszkodzeniami mózgowia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.