Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dylematy etyczne wspóczesnego świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-1-DylEWSw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dylematy etyczne wspóczesnego świata
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

FW1_W06


UMIEJĘTNOŚCI

FW1_U06


KOMPETENCJE

FW1_K03


Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest wprowadzenie studenta italianistyki w kwestie etyczne, jakie niesie ze sobą współczesna kultura. Refleksji zostaną poddane dylematy etyczne, z jakimi styka się człowiek indywidualnie oraz zbiorowo we współczesnej kulturze. Podjęte zagadnienia pozwolą lepiej zrozumieć studentowi etyczny wymiar współczesnej kultury. Punktem wyjścia do etycznej refleksji nad współczesną kulturą będą podstawowe pytania etyczne pojawiające się w historii etyki w ciągu wieków. Będą stanowiły one perspektywę do analizy dylematów pojawiających się w konsekwencji rozwoju nauki i techniki w obszarach związanych z granicami ludzkiego życia oraz ludzkich relacji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

FW1_W06:

Efekt kierunkowy:

zna i rozumie powiązania istniejące między naukami filologicznymi a innymi dyscyplinami naukowymi (historią, biblistyką, archeologią, antropologią, etnologią, historią filozofii i nauki, historią sztuki)

Efekt przedmiotowy: zna powiązania pomiędzy etyką a naukami filologicznymi

UMIEJĘTNOŚCI

FW1_U06:

Efekt kierunkowy:

potrafi dokonać średniozaawansowanej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego wybranej specjalności, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym

Efekt przedmiotowy: potrafi zidentyfikować oraz poddać analizie etyczne dylematy zawarte we współczesnej kulturze

KOMPETENCJE

FW1_K03:

Efekt kierunkowy:

jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej.

Efekt przedmiotowy: rozstrzyga dylematy etyczne związane z pracą filologa na podstawie rozpoznania w nich klasycznych zagadnień etycznych.

Przygotowanie do ćwiczeń: 20 h

Udział w zajęciach: 30 h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 5 h.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonardo Masi, Wojciech Sadłoń
Prowadzący grup: Wojciech Sadłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Uzyskać dostęp do tekstów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Sadłoń, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Wojciech Sadłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z zakresu literatury i kultury powszechnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.