Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego -słuchanie i konwersacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-1-PNJWSK-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego -słuchanie i konwersacja
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W10,  FW1_U01,  FW1_K01 

Skrócony opis:

Kurs języka włoskiego na poziomie A2, konwersacje i słuchanie.

Pełny opis:

Celem kursu jest nauczenie Studenta struktur i strategii komunikacyjnych w języku włoskim na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W czasie zajęć prowadzony jest trening z zakresu różnych zadań na rozumienie tekstu mówionego, jak również w zakresie mowy. W zależności od predyspozycji poszczególnych Studentów, rozwijane są w szczególności kompetencje płynności i poprawności w mowie.

Materiał jest utrwalany w postaci:

- ćwiczeń ze słuchu,

- nagrań indywidualnych i w parach,

- rozmów online z wykładowcą i współuczestnikami kursu,

- komentarzy do tekstu.

Literatura:

Materiały przygotowywane przez wykładowcę opierają się m.in. na następujących źródłach:

M.G. Tommasini, M.F. Diaco, Spazio Italia 2

T. Marin, S. Magnelli, Nuovo Progetto Italiano 1

ALMA TV https://www.almaedizioni.it/it/almatv/

Centro CILS https://cils.unistrasi.it/

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student rozumie proste teksty mówione w standardowym języku włoskim (FW1_W10). Uczestnik zajęć potrafi posługiwać się językiem włoskim w mowie na poziomie A2, co stanowi fundament do osiągnięcia zaawansowanego poziomou C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01). Ponadto, jest gotów do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej krytycznej oceny (FW1_K01).

Opis ECTS: 2,5 punktu (63 godziny, 1 punkt ECTS = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 60 godzin.

Przygotowanie do sprawdzianów: 5 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia dokonywana jest na podstawie regularnie wykonywanych zadań domowych (ew. przesyłanych za pośrednictwem platformy moodle) oraz zaliczenia końcowego (minimum konieczne do uzyskania oceny dostatecznej = 60%).

Zaliczenie końcowe składa się z zadania ze słuchu oraz z krótkiego zaliczenia ustnego. W razie braku możliwości przerowadzenia egzaminu stacjonarnego, odbędzie się on online, za pośrednictwem platformy moodle oraz MS Teams.

Na ocenę bardzo dobrą (5) student doskonale posługuje się i rozumie teksty w standardowym języku włoskim (FW1_W10). Uczestnik zajęć potrafi swobodnie posługiwać się językiem włoskim na poziomie A2, co stanowi fundament do osiągnięcia zaawansowanego poziomou C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01). Ponadto, jest gotów do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej krytycznej oceny (FW1_K01).

Na ocenę dobrą (4) student dobrze posługuje się i rozumie teksty w standardowym języku włoskim (FW1_W10). Uczestnik zajęć potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie A2, co stanowi fundament do osiągnięcia zaawansowanego poziomou C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01). Ponadto, jest gotów do pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej krytycznej oceny (FW1_K01).

Na ocenę dostateczną (3) student dostatecznie posługuje się i rozumie teksty w standardowym języku włoskim (FW1_W10). Uczestnik zajęć potrafi dostatecznie komunikatywnie posługiwać się językiem włoskim na poziomie A2, co stanowi fundament do osiągnięcia zaawansowanego poziomou C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01). Ponadto, jest gotów do pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej oceny (FW1_K01).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Leonardo Masi
Prowadzący grup: Olga Broniś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs języka włoskiego na poziomie A2, konwersacje i słuchanie.

Wymagania wstępne:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Olga Broniś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonardo Masi, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Leonardo Masi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.