Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza tekstów literackich:Ottocento

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-2-ATLiOtto Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstów literackich:Ottocento
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W02, FW1_W03, FW1_U03, FW1_K04

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie Studentów z historią literatury włoskiej XIX wieku. Podczas zajęć omówiona zostanie twórczość i poddane analizie zostaną fragmenty dzieł literackich najważniejszych twórców tego okresu, takich jak m.in. Ugo Foscolo, Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi, Giovanni Verga, Giosuè Carducci oraz przedstawiciele nurtu Scapigliatura. Zarysowany zostanie również obraz życia literackiego XIX-wiecznych Włoch na szerszym tle historycznym epoki. Problematyka poruszana podczas zajęć będzie obejmować także najważniejsze tendencje w literaturze tego okresu oraz najistotniejsze polemiki literackie, sądy i poglądy na literaturę prezentowane przez ówczesnych twórców.

Literatura:

Riccardo Bonavita, "L'Ottocento", Il Mulino, Bologna 2016.

Giulio Ferroni, Andrea Cortellessa, Italo Pantani, Silvia Tatti, Storia e testi della letteratura italiana. Restaurazione e Risorgimento (1815–1861), Mondadori, Milano 2003.

Giulio Ferroni, Andrea Cortellessa, Italo Pantani, Silvia Tatti, Storia e testi della letteratura italiana. La nuova Italia (1861–1910), Mondadori, Milano 2004.

Fragmenty lektur analizowanych podczas zajęć zostaną dostarczone Studentom w formie elektronicznej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FW1_W02 – absolwent kursu zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych,

FW1_W03 – absolwent kursu zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego w perspektywie historii literatury XIX-wiecznych Włoch,

FW1_U03 – absolwent kursu umie formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, umie uzasadnić dobór problemu i metod badawczych w zakresie literatury włoskiej XIX wieku, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową,

FW1_K04 – absolwent kursu jest świadomy współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa literackiego XIX-wiecznych Włoch

2 ECTS = 60 godzin

30 godzin – udział w zajęciach

20 godzin – lektury w ramach przygotowania do zajęć

10 godzin – przygotowanie do zaliczenia

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia realizowane są w czasie rzeczywistym na platformie MS Teams. Materiały dostarczane przez wykładowcę na platformie Moodle.

Na ocenę dostateczną (3) absolwent kursu zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych (FW1_W02), w stopniu podstawowym zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego w perspektywie historii literatury XIX-wiecznych Włoch (FW1_W03), w stopniu podstawowym umie formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, umie uzasadnić dobór problemu i metod badawczych w zakresie literatury włoskiej XIX wieku, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową (FW1_U03), jest świadomy współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa literackiego XIX-wiecznych Włoch (FW1_K04).

Na ocenę dobrą (4) absolwent kursu dobrze zna metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych (FW1_W02), dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego w perspektywie historii literatury XIX-wiecznych Włoch (FW1_W03), umie sprawnie formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, umie uzasadnić dobór problemu i metod badawczych w zakresie literatury włoskiej XIX wieku, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową (FW1_U03), jest dobrze świadomy współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa literackiego XIX-wiecznych Włoch (FW1_K04).

Na ocenę bardzo dobrą (5) absolwent kursu bardzo dobrze zna metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych (FW1_W02), znakomicie zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego w perspektywie historii literatury XIX-wiecznych Włoch (FW1_W03), umie bez żadnych trudności formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, umie w pełni uzasadnić dobór problemu i metod badawczych w zakresie literatury włoskiej XIX wieku, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową (FW1_U03), jest w pełni świadomy współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa literackiego XIX-wiecznych Włoch (FW1_K04).

Zaliczenie na ocenę odbędzie się w formie ustnej na platformie MS Teams w terminie wyznaczonym przez wykładowcę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonardo Masi, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Raoul Bruni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Raoul Bruni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Raoul Bruni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.