Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Włochy nowożytne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-2-WlochNow
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Włochy nowożytne
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W04,

FW1_W05,

FW1_U06,

FW1_K04

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent kursu zna obszar Włoch wczesnonowożytnych w wymiarze intelektualnym (historia literatury, filozofia, historia nauki) i materialnym (historia sztuki), zarówno pod kątem wpływów innych kultur na kulturę włoską i odwrotnie (FW1_W04). Zna historię Włoch wczesnonowożytnych w wymiarze literackim, politycznym, społecznym (FW1_W05). Potrafi dokonać średniozaawansowanej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego Włoch wczesnonowożytnych, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych tego okresu, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym (FW1_U06). Podejmuje współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch (FW1_K04).

2 punkty ECTS (1 pkt ECTS = 30 godzin)

Aktywność na zajęciach = 30 godzin

Przygotowanie do zajęć = 10 godzin

Przygotowanie do egzaminu = 20 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą Student znakomicie orientuje się w zagadnieniach związanych z historią obszaru Włoch wczesnonowożytnych w wymiarze intelektualnym (historia literatury, filozofia, historia nauki) i materialnym (historia sztuki), zarówno pod kątem wpływów innych kultur na kulturę włoską i odwrotnie (FW1_W04), bardzo dobrze zna historię Włoch wczesnonowożytnych w wymiarze literackim, politycznym, społecznym (FW1_W05), bez trudu potrafi dokonać bardzo dobrej średniozaawansowanej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego Włoch wczesnonowożytnych, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych tego okresu, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym (FW1_U06), jest w pełni gotów do podejmowania współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch (FW1_K04).

Na ocenę dobrą Student dobrze orientuje się w zagadnieniach związanych z historią obszaru Włoch wczesnonowożytnych w wymiarze intelektualnym (historia literatury, filozofia, historia nauki) i materialnym (historia sztuki), zarówno pod kątem wpływów innych kultur na kulturę włoską i odwrotnie (FW1_W04), dobrze zna historię Włoch wczesnonowożytnych w wymiarze literackim, politycznym, społecznym (FW1_W05), potrafi dokonać dobrej średniozaawansowanej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego Włoch wczesnonowożytnych, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych tego okresu, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym (FW1_U06), jest gotów do podejmowania współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch (FW1_K04).

Na ocenę dostateczną Student w stopniu dostatecznym orientuje się w zagadnieniach związanych z historią obszaru Włoch wczesnonowożytnych w wymiarze intelektualnym (historia literatury, filozofia, historia nauki) i materialnym (historia sztuki), zarówno pod kątem wpływów innych kultur na kulturę włoską i odwrotnie (FW1_W04), w stopniu dostatecznym zna historię Włoch wczesnonowożytnych w wymiarze literackim, politycznym, społecznym (FW1_W05), potrafi dokonać satysfakcjonującej średniozaawansowanej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego Włoch wczesnonowożytnych, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych tego okresu, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym (FW1_U06), jest gotów do podejmowania współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch (FW1_K04).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/_?culture=pl-pl&country=PL&lm=deeplink&lmsrc=homePageWeb&cmpid=WebSignIn#/school/conversations/Generale?threadId=19:P4IQCnZQi1oTbKiRWtwv3_ByZhX-Qm3y9e9o1QXZdU81@thread.tacv2&ctx=channel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład jest poświęcony historii Italii od połowy XV w. do roku 1815. Przekazywane treści integrują zagadnienia z zakresu historii politycznej oraz różnych dziedzin kultury: architektury, malarstwa, filozofii, rozwoju języka.


Wymagania wstępne:

Znajomosc jezyka wloskiego na poziomie A2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/_?culture=pl-pl&country=PL&lm=deeplink&lmsrc=homePageWeb&cmpid=WebSignIn#/school/conversations/Generale?threadId=19:P4IQCnZQi1oTbKiRWtwv3_ByZhX-Qm3y9e9o1QXZdU81@thread.tacv2&ctx=channel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ETCS:


3 punkty (75godzin; 1 punkt ECTS=25 godzin)


udial w zajęciach - 30 godz.


przygotowanie do kolokwia - 45 godz

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład jest poświęcony historii Italii od połowy XV w. do roku 1815. Przekazywane treści integrują zagadnienia z zakresu historii politycznej oraz różnych dziedzin kultury: architektury, malarstwa, filozofii, rozwoju języka.


Wymagania wstępne:

Znajomosc jezyka wloskiego na poziomie A2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ETCS:


3 punkty (75godzin; 1 punkt ECTS=25 godzin)


udial w zajęciach - 30 godz.


przygotowanie do kolokwia - 45 godz

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)