Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego: gramatyka, pragmatyka, słownictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-3-GramPraL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego: gramatyka, pragmatyka, słownictwo
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/mod/url/view.php?id=125098
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W06

F1_W13

F1_U05

F1_U10

F1_U12

F1_K01

F1_K02

F1_K03Skrócony opis:

Kurs przeznaczony dla studentów trzeciego roku filologii włoskiej mający charakter przygotowawczy do egzaminu końcowego na pozomie C1. Przewiduje poznanie struktur języka włoskiego (gramatyka, pragmatyka, słownictwo) na poziomie B2-C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

W czasie trwania kursu przewidziane są następujące zagadnienia gramatyczne:

- Frasi implicite ed esplicite, infinito, participio e gerundio.

Materiał leksykalny obejmuje następujące obszary tematyczne: szkoła i uniwersytet, zwierzęta, literatura, zabytki, kino, święta, emigracja, kuchnia.

Kompetencje komunikacyjne dotyczą: relacjonowania wydarzeń z przeszłości z użyciem zróżnicowanych czasów przeszłych; dawania porad i wskazówek; wyrażania emocji, nadziei, opinii, zakazu, chęci, wątpliwości; argumentowania własnej opinii na dany temat; wyjaśniania własnych racji, obrony swojego stanowiska; stawiania hipotez.

Literatura:

Do części gramatycznej (Dr. Regagliolo):

Prowadzący będzie dostarczał materiały potrzebne do uczestnictwa w zajedziach

Słownictwo i pragmatyka (dr Nicewicz-Staszowska):

materiały własne prowadzącej

Efekty kształcenia i opis ECTS:

3 punkty ECTS (75 godz.)

- udział w zajęciach – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć – 30 godzin

- przygotowanie do zaliczenia – 15 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia wymogów na ocenę dostateczną

na ocenę dostateczną: student osiągnął przeciętną znajomość języka na poziomie B2+/C1 w odniesieniu do systemów gramatycznych.

na ocenę dobrą: student osiągnął dobrą znajomość języka na poziomie B2+/C1 w odniesieniu do systemów gramatycznych.

na ocenę bardzo dobrą: student osiągnął bardzo dobrą znajomość języka na poziomie B2+/C1 w odniesieniu do systemów gramatycznych.

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student ma podstawową znajomość form i struktur w komunikacji w języku włoskim na poziomie B2+/C1

na ocenę dobrą: student ma dobrą znajomość form i struktur w komunikacji w języku włoskim na poziomie B2+/C1

na ocenę bardzo dobrą: student ma bardzo dobrą znajomość form i struktur w komunikacji w języku włoskim na poziomie B2+/C1

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student spełnia podstawowe wymagania stawiane krytycznemu myśleniu w odniesieniu do języka włoskiego na poziomie B2+/C1

na ocenę dobrą: student spełnia prawie wszystkie wymagania stawiane krytycznemu myśleniu w odniesieniu do języka włoskiego na poziomie B2+/C1

na ocenę bardzo dobrą: student spełnia wszystkie wymagania stawiane krytycznemu myśleniu w odniesieniu do języka włoskiego na poziomie B2+/C1

Nieobecności

W ramach zajęć z gramatyki prowadzonych przez dr. A. Regagliolo przysługują – niezależnie od przyczyny – maksymalnie dwie nieobecności.

W ramach zajęć z gramatyki prowadzonych przez dr E. Nicewicz przysługują – niezależnie od przyczyny – maksymalnie dwie nieobecności.

Dr Regagliolo:

Cotygodniowy zestaw ćwiczeń

Zadawane co tydzień ćwiczenia są obowiązkowe. Nie otrzymuje się za nie oceny ani żadnych punktów. Powinny zostać oddane na wtorkowych zajęciach. Jeśli student zapomni przynieść pracę domową, w drodze wyjątku może dostarczyć ją drogą mailową. Ważne: taka sytuacja może zdarzyć się tylko dwa razy (oznacza to, że można oddać zadane ćwiczenia w późniejszy terminie jedynie dwa razy). Ćwiczenia powinny zostać wysłane w formacie Word. Nie będą przyjmowane zdjęcia oraz pliki PDF. Nie przyjmuje się także ćwiczeń skopiowanych i wklejonych do treści wiadomości. Nieoddanie wszystkich cotygodniowych obowiązkowych ćwiczeń jest równoznaczne z brakiem możliwości uzyskania zaliczenia.

Dr Nicewicz:

- systematyczna praca

- aktywność na zajęciach

- prezentacja ustna na zadany temat z wykorzystanie poznanego słownictwa

- zaliczenie poznanego słownictwa.

Test

Gramatyka (Dr Regagliolo)

Żeby uzyskać zaliczenie z egzaminu, należy uzyskać 3/5 z zaliczenia końcowego (100%), przeprowadzonego poprzez platformę internetową (test multiple choice).

Pragmatyka i słownictwo (dr Nicewicz)

Zaliczenie przedmiotu:

Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu (PNJW):

1) należy przede wszystkim otrzymać z części gramatyczną prowadzoną przez dr. Regagliolo ocenę nie niższą niż dostateczny (3/5)

2) obowiązkowo zaliczyć na ocenę nie niższą niż dostateczny (3/5) część pragmatyczną prowadzoną przez dr E. Nicewicz.

Brak wymaganego minimum z obu części (gramatyka i pragmatyka) uniemożliwia zaliczenie przedmiotu. Jeśli student nie zaliczy na ocenę dostateczną (3/5) tylko jednej z części, będzie mógł ją poprawić podczas sesji poprawkowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Leonardo Masi, Alberto Regagliolo
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine, Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nicewicz, Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Ewa Nicewicz, Alberto Regagliolo
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/mod/url/view.php?id=125098
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony dla studentów trzeciego roku filologii włoskiej mający charakter przygotowawczy do egzaminu końcowego na pozomie C1. Przewiduje poznanie struktur języka włoskiego (gramatyka, pragmatyka, słownictwo) na poziomie B2-C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Kurs obejmujący zagadnienia gramatyczne i leksykalne na poziomie B2-C1.

Literatura:

Materiały własne prowadzących.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie I semestru zajęć "PNJW. Gramatyka, pragmatyka i słownictwo".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.