Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego: gramatyka, pragmatyka, słownictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-3-GramPraL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego: gramatyka, pragmatyka, słownictwo
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/mod/url/view.php?id=125098
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W10

FW1_W11

FW1_U01

FW1_U08

FW1_K01

Wymagania wstępne:

B2

Pełny opis:

W czasie trwania kursu przewidziane są następujące zagadnienia gramatyczne:

Gramatyka:

1) La proposizione temporale esplicita

2) La proposizione temporale implicita

3) La proposizione esclusiva esplicita

4) La proposizione esclusiva implicita

5) La proposizione dichiarativa esplicita

6) La proposizione dichiarativa implicita

7) La proposizione finale esplicita

8) La proposizione finale implicita

9) La proposizione causale esplicita ed implicita

10 La proposizione concessiva esplicita ed implicita

11) La proposizione avversativa esplicita ed implicita

12) La proposizione modale e incidentale

13) La proposizione incidentale ed esclusiva

14) Ripasso

15) Esame

Materiał leksykalny obejmuje następujące obszary tematyczne: szkoła i uniwersytet, zwierzęta, literatura, zabytki, kino, święta, emigracja, kuchnia.

Kompetencje komunikacyjne dotyczą: relacjonowania wydarzeń z przeszłości z użyciem zróżnicowanych czasów przeszłych; dawania porad i wskazówek; wyrażania emocji, nadziei, opinii, zakazu, chęci, wątpliwości; argumentowania własnej opinii na dany temat; wyjaśniania własnych racji, obrony swojego stanowiska; stawiania hipotez.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

3 punkty ECTS (75 godz.)

- udział w zajęciach – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć – 30 godzin

- przygotowanie do zaliczenia – 15 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine, Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony dla studentów trzeciego roku filologii włoskiej mający charakter przygotowawczy do egzaminu końcowego na pozomie C1. Przewiduje poznanie struktur języka włoskiego (gramatyka, pragmatyka, słownictwo) na poziomie B2-C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Kurs przeznaczony dla studentów trzeciego roku filologii włoskiej mający charakter przygotowawczy do egzaminu końcowego na pozomie C1. Przewiduje poznanie struktur języka włoskiego (gramatyka, pragmatyka, słownictwo) na poziomie B2-C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Literatura:

Regagliolo A. (2021): Le proposizioni subordinate. Manuale per studenti universitari stranieri, Lincom Publishers.

T. Marin, Nuovo Progetto Italiano 3 (Dr. Bellifemine).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine, Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty ECTS (75 godz.)


- udział w zajęciach – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć – 30 godzin

- przygotowanie do zaliczenia – 15 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Do części gramatycznej:

Alberto Regagliolo (2021): Le proposizioni subordinate. Manuale per studenti universitari stranieri. ISBN 9783969390405. LINCOM Coursebooks in Linguistics 24

Słownictwo i pragmatyka:

materiały własne prowadzącego

T. Marin, Nuovo Progetto Italiano 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine, Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty ECTS (75 godz.)


- udział w zajęciach – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć – 30 godzin

- przygotowanie do zaliczenia – 15 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs ma na celu przedstawienie pewnych dogłębnych zagadnień gramatycznych związanych z "zdaniem podrzędnym".

Pełny opis:

Gramatyka:

1) La proposizione temporale esplicita

2) La proposizione temporale implicita

3) La proposizione esclusiva esplicita

4) La proposizione esclusiva implicita

5) La proposizione dichiarativa esplicita

6) La proposizione dichiarativa implicita

7) La proposizione finale esplicita

8) La proposizione finale implicita

9) La proposizione causale esplicita ed implicita

10 La proposizione concessiva esplicita ed implicita

11) La proposizione avversativa esplicita ed implicita

12) La proposizione modale e incidentale

13) La proposizione incidentale ed esclusiva

14) Ripasso

15) Esame

Literatura:

Do części gramatycznej:

Alberto Regagliolo (2021): Le proposizioni subordinate. Manuale per studenti universitari stranieri. ISBN 9783969390405. LINCOM Coursebooks in Linguistics 24

Słownictwo i pragmatyka:

materiały własne prowadzącego

T. Marin, Nuovo Progetto Italiano 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)