Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-3-HistJW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia języka włoskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

F1_W03

F1_W13


UMIEJĘTNOŚCI

F1_U08


KOMPETENCJE

F1_K01


Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych etapów ewolucji języka włoskiego z elementami gramatyki historycznej

Pełny opis:

Celem kursu jest przedstawienie najważniejszych wiadomości wstępnych z historii języka włoskiego: łacina, jej miejsce wśród języków indoeuropejskich; ewolucja od łaciny ludowej do włoskiego 'volgare'; pierwsze zabytki piśmiennictwa włoskiego; kształtowanie się normy językowej i inne etapy rozwoju języka włoskiego.

- Łacina ludowa i jej ewolucja. Sytuacja na Półwyspie Apenińskim po upadku Cesarstwa Rzymskiego.

- Wprowadzenie do fonetyki historycznej języka włoskiego, historii morfologii i składni języka włoskiego; zmiany leksykalne i semantyczne.

- Od łaciny do 'volgare'.

- Piśmiennictwo użytkowe XI-XII wieku.

- Początki literackie 'volgare': a) szkoła sycylijska b) szkoła toskańska c) Umbria d) Włochy północne.

- Wiek XIV: Przykład Dantego, Petrarki i Boccaccia.

- „La questione della lingua”.

- Kształcenie się modelu językowego języka włoskiego.

- Humaniści i pierwsze włoskie gramatyki.

- XVII wiek: powstanie Accademia della Crusca i jej słownika.

- Barok i Oświecenie. Wpływ języka francuskiego i propozycje reformy (XVIII wiek).

- Wiek XIX: polemika wokół normy językowej (Manzoni, Ascoli).

- Sytuacja językowa Włoch od zjednoczenia do czasów współczesnych: język pisany a język mówiony.

- Wpływ dialektów i aktualna sytuacja języka włoskiego.

- Zapożyczenia włoskie w polszczyźnie.

Literatura:

Podręczniki:

Migliorini B. (2001), Storia della lingua italiana, Bompiani, Milano

Marazzini C. (2004), Breve storia della lingua italiana, Il Mulino, Bologna

Marazzini C. (2015), La lingua italiana. Storia, testi, strumenti, Il Mulino, Bologna

Patota G. (2002), Lineamenti di grammatica storica dell’italiano, Il Mulino, Bologna

Roncaglia A. (2006), Le origini della lingua e della letteratura italiana, UTET, Torino

Literatura uzupełniająca:

Manni P. (2003), Storia della lingua italiana. Il Trecento toscano. La lingua di Dante, Petrarca e Boccaccio, Il Mulino, Bologna

Tesi R. (2001) Storia dell’italiano, Laterza, Roma

D’Achille P. (2004), Breve grammatica storica dell’italiano, Carocci, Roma

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada wiedzę o najważniejszych faktach z historii języka włoskiego, charakteryzuje główne etapy w historii jezyka włoskiego, tłumaczy podstawowe procesy na poziomie zmian fonetycznych i morfosyntaktycznych (F1_W03).

Uczestnik kursu ma świadomość zmienności językowych środków wyrazu i jego warstwy semantycznej w zależności od czynników spacjalnych i temporalnych (F1_W13).

Student posiada umiejętność odczytywania i analizy językowej fragmentów dawnych tekstów włoskich (F1_U8).

Uczestnik kursu ma świadomość konieczności nieustannego pogłębiania własnych kompetencji językowych (F1_K01).

Udział w wykładzie 30 godz. - 1 punkt ECTS

Opracowanie lektur uzupełniających 30 godzin - 1 punkt ECTS

Przygotowanie do egzaminu 30 godzin - 1 punkt ECTS

Łącznie: 90 godzin - 3 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wykład obowiązkowy, dopuszczalne są trzy nieobecności w semestrze, kończy się egzaminem ustnym. W semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia prowadzone są zdalnie w trybie synchronicznym poprzez platformę e-learningową Moodle i komunikatora MS Teams.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest co najmniej 60% frekwencja na wykładzie.

- Na ocenę bardzo dobrą (5) Student doskonale opanował zakres materiału dotyczący każdego z obszarów historii języka włoskiego omawianych podczas zajęć (F1_W03). Student bezbłędnie określa, tłumaczy i analizuje zmiany w systemie fonologicznym, morfologicznym, składniowym i leksykalnym języka włoskiego (F1_W13), (F1_U08), (F1_K01).

- Na ocenę dobrą (4) Student w stopniu dobrym opanował zakres materiału dotyczący każdego z obszarów historii języka włoskiego omawianych podczas zajęć (F1_W03). Student sprawnie określa, tłumaczy i analizuje zmiany w systemie fonologicznym, morfologicznym, składniowym i leksykalnym języka włoskiego (F1_W13), (F1_U08), (F1_K01);

- Na ocenę dostateczną (3) Student w stopniu podstawowym opanował zakres materiału dotyczący każdego z obszarów historii języka włoskiego omawianych podczas zajęć (F1_W03). W stopniu zadowalającym określa. tłumaczy i analizuje zmiany w systemie fonologicznym, morfologicznym, składniowym i leksykalnym języka włoskiego (F1_W13), (F1_U08), (F1_K01).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Krauze, Leonardo Masi
Prowadzący grup: Julia Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Krauze, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Julia Krauze
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15696
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych etapów ewolucji języka włoskiego z elementami gramatyki historycznej.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego na poziomie B2-C1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Krauze, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Julia Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Krauze, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.