Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza tekstów literackich: literatura najnowsza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-3-LitNajn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstów literackich: literatura najnowsza
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W10

F1_W11

F1_W16

F1_U14

F1_K01

F1_K06Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest analizie i prezentacji wybranych najważniejszych tekstów najnowszej literatury włoskiej, począwszy od lat 80. XX wieku aż do dziś.

Pełny opis:

Kurs ma na celu wprowadzenie do literatury włoskiej ostatnich dziesięcioleci. Omówione zostaną współczesne poetyki i prądy literackie, poczynając od postmodernizmu. Analizie i omówieniu poddane zostaną wybrane najważniejsze teksty najnowszej literatury włoskiej, przede wszystkim proza włoska od lat 80. XX wieku do dziś. Wprowadzone zostaną teksty takich autorów jak Umberto Eco, Gianni Celati, Pier Vittorio Tondelli, Ermanno Cavazzoni i Roberto Saviano i przedstawione zostaną najważniejsze tendencje dzisiejszej włoskiej literatury.

Literatura:

Alberto Casadei, Il Novecento, Seconda edizione, Bologna, Il Mulino, 2013.

Alberto Casadei – Marco Santagata, Manuale di letteratura italiana contemporanea, Roma, Laterza, 2007.

Giulio Ferroni, Storia e testi della letteratura italiana. Verso una civiltà planetaria (1968-2005), Milano, Mondadori Scuola, 2005.

Luigi Matt, Forme della narrativa italiana di oggi, Roma, Aracne, 2015.

Gianluigi Simonetti, La letteratura circostante. Narrativa e poesia nell’Italia contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2018.

Fragmenty lektur analizowanych podczas zajęć zostaną dostarczone Studentom w formie elektronicznej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

F1_W10 – absolwent kursu ma podstawową wiedzę o najważniejszych kierunkach badań nad włoską literaturą najnowszą

F1_W11 – absolwent kursu zna najnowsze odkrycia i ustalenia w literaturoznawstwie i rozumie ich znaczenie dla dyscypliny

F1_W16 – absolwent kursu orientuje się we współczesnym, aktualnym życiu kulturalnym i literackim we Włoszech

F1_U14 – absolwent kursu potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi w zakresie literaturoznawstwa, by przeprowadzić analizę i interpretację dzieła włoskiej literatury najnowszej w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym

F1_K01 – absolwent kursu rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy

F1_K06 – absolwent kursu bierze udział w życiu naukowym i kulturalnym w zakresie włoskiej literatury najnowszej

2 ECTS = 50 godzin

15 godzin – udział w zajęciach

20 godzin – lektura w ramach przygotowania do zajęć

10 – przygotowanie do zaliczenia

5 godzin – konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

Kurs prowadzony jest w trybie zdalnym w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy MS Teams. Materiały dostarczane przez wykładowcę na platformie Moodle.

Na ocenę dostateczną (3) student ma podstawową wiedzę o najważniejszych kierunkach badań nad włoską literaturą najnowszą (F1_W10), zna najnowsze odkrycia i ustalenia w literaturoznawstwie i rozumie ich znaczenie dla dyscypliny (F1_W11), orientuje się we współczesnym, aktualnym życiu kulturalnym i literackim we Włoszech (F1_W16), potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi w zakresie literaturoznawstwa, by przeprowadzić analizę i interpretację dzieła włoskiej literatury najnowszej w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym (F1_U14), rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy (F1_K01), bierze udział w życiu naukowym i kulturalnym w zakresie włoskiej literatury najnowszej (F1_K06).

Na ocenę dobrą (4) student ma dobrze ugruntowaną wiedzę o najważniejszych kierunkach badań nad włoską literaturą najnowszą (F1_W10), dobrze zna najnowsze odkrycia i ustalenia w literaturoznawstwie i rozumie ich znaczenie dla dyscypliny (F1_W11), dobrze orientuje się we współczesnym, aktualnym życiu kulturalnym i literackim we Włoszech (F1_W16), potrafi sprawnie posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi w zakresie literaturoznawstwa, by przeprowadzić analizę i interpretację dzieła włoskiej literatury najnowszej w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym (F1_U14), dobrze rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy (F1_K01), stale bierze udział w życiu naukowym i kulturalnym w zakresie włoskiej literatury najnowszej (F1_K06).

Na ocenę bardzo dobrą (5) student ma bardzo dobrze ugruntowaną wiedzę o najważniejszych kierunkach badań nad włoską literaturą najnowszą (F1_W10), bardzo dobrze zna najnowsze odkrycia i ustalenia w literaturoznawstwie i w pełni rozumie ich znaczenie dla dyscypliny (F1_W11), znakomicie orientuje się we współczesnym, aktualnym życiu kulturalnym i literackim we Włoszech (F1_W16), bardzo sprawnie potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi w zakresie literaturoznawstwa, by przeprowadzić analizę i interpretację dzieła włoskiej literatury najnowszej w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym (F1_U14), w pełni rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy (F1_K01), stale bierze aktywny udział w życiu naukowym i kulturalnym w zakresie włoskiej literatury najnowszej (F1_K06).

Ocena obejmuje aktywny udział w zajęciach oraz wynik zaliczenia końcowego. Zaliczenie końcowe przeprowadzane jest w formie ustnej na platformie MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Leonardo Masi
Prowadzący grup: Raoul Bruni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Raoul Bruni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.