Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza tekstów literackich: Novecento

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-3-Novocen Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstów literackich: Novecento
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15698
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

FW1_W02

FW1_W03


UMIEJĘTNOŚCI

FW1_U03:


KOMPETENCJE

FW1_K04


Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analitycznej lekturze tekstów literatury włoskiej XX wieku.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są analitycznej lekturze tekstów literatury włoskiej XX wieku. Celem zajęć jest również doskonalenie kompetencji tłumaczeniowych Studentów.

Literatura:

Alberto Casadei, Il Novecento, Seconda edizione, Bologna, Il Mulino, 2013.

Alberto Casadei – Marco Santagata, Manuale di letteratura italiana contemporanea, Roma, Laterza, 2007.

Giulio Ferroni, Storia e testi della letteratura italiana. La nuova Italia (1861-1910), Milano, Mondadori Scuola 2006.

Giulio Ferroni, Storia e testi della letteratura italiana. Guerre e fascismo (1910-1945), Milano, Mondadori Scuola, 2004.

Giulio Ferroni, Storia e testi della letteratura italiana. Ricostruzione e sviluppo nel dopoguerra (1945-1968), Milano, Mondadori Scuola, 2005.

Giulio Ferroni, Storia e testi della letteratura italiana. Verso una civiltà planetaria (1968-2005), Milano, Mondadori Scuola, 2005.

Fragmenty lektur analizowanych podczas zajęć zostaną dostarczone Studentom w formie elektronicznej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FW1_W02: zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych

FW1_W03: zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego

FW1_U03: umie formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze związane z literaturą włoską XX wieku,

samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, potrafi uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, posługując się przy tym

poprawną terminologią naukową

FW1_K04: jest gotów do współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa

obszaru kulturowego Włoch XX wieku

3 ECTS

- udział w zajęciach - 30 godzin

- przygotowanie do zajęć i lektura wskazanych tekstów - 25 godzin

- przygotowanie do zaliczenia - 20 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia odbywają się na platformie MS Teams.

Końcowe zaliczenie na ocenę w formie ustnej, na platformie MS Teams.

Na ocenę bardzo dobrą student znakomicie zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych (FW1_W02), bardzo dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego (FW1_W03), umie bez żadnych trudności formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze związane z literaturą włoską XX wieku,

samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, potrafi uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, posługując się przy tym

poprawną terminologią naukową (FW1_U03), jest w pełni gotów do współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa

obszaru kulturowego Włoch XX wieku (FW1_K04).

Na ocenę dobrą student dobrze zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych (FW1_W02), dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego (FW1_W03), umie bez trudności formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze związane z literaturą włoską XX wieku, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, potrafi uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową (FW1_U03), jest gotów do współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa

obszaru kulturowego Włoch XX wieku (FW1_K04).

Na ocenę dostateczną student w stopniu dostatecznym zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych (FW1_W02), w stopniu dostatecznym zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego (FW1_W03), umie dość sprawnie formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze związane z literaturą włoską XX wieku, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, potrafi uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową (FW1_U03), jest gotów do współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa

obszaru kulturowego Włoch XX wieku (FW1_K04).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Leonardo Masi
Prowadzący grup: Raoul Bruni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego przynajmniej na poziomie B2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Raoul Bruni
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afae466f6fd6e44bab326ce9168c40a99%40thread.tacv2/conversations?groupId=1f319230-7638-4e9a-b8ce-1638c29f2c47&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analitycznej lekturze tekstów literatury włoskiej XX wieku.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są analitycznej lekturze tekstów literatury włoskiej XX wieku. Celem zajęć jest również doskonalenie kompetencji tłumaczeniowych Studentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Raoul Bruni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analitycznej lekturze tekstów literatury włoskiej XX wieku.

Pełny opis:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.