Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Włochy współczesne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-3-WlochyWs
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Włochy współczesne
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W08

F1_U16

F1_K05

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma wiedzę o historii Włoch, zarówno w wymiarze politycznym, jak i ekonomicznym, społecznym i kulturowym (F1_W08). Student jest świadomy przynależności do europejskiego kręgu kulturowego oraz współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności zaś dziedzictwa Włoch, do którego przynależy wiedza o historii Włoch (F1_K05). Student potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi w zakresie historii XIX wieku i XX wieku, by przeprowadzić analizę i interpretację dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym (F1_U16).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studentów opiera się na osiągnięciu szerokiej wiedzy na temat omawianych zagadnień, dobrej zdolności komunikacyjnej i używania specyficznego języka, co nagradzane jest ocenami celującym. Na zakończenie kursu przewidziany jest egzamin pisemny. Zaplanowane zostaną dwie daty: jedna w styczniu i druga w marcu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15703
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs przedstawia główne etapy historii Włoch XIX-XX wieku: od epoki liberalnej, poprzez dwudziestolecie faszystowskie. Na zajęciach zostaną omówione zarówno kwestie społeczne, jak i kulturowe.

Wymagania wstępne:

Znajomosc jezyka wloskiego na poziomie B2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15703
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ETCS:


3 punkty (75godzin; 1 punkt ECTS=25 godzin)


udial w zajęciach - 30 godz.


przygotowanie do kolokwia - 45 godz

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs przedstawia główne etapy historii Włoch XIX-XX wieku: od epoki liberalnej, poprzez dwudziestolecie faszystowskie. Na zajęciach zostaną omówione zarówno kwestie społeczne, jak i kulturowe.

Wymagania wstępne:

Znajomosc jezyka wloskiego na poziomie B2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)