Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego: wprowadzenie do tłumaczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-3-WproTlum Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego: wprowadzenie do tłumaczenia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W10

FW1_W11

FW1_U01

FW1_U08

FW1_K01


Skrócony opis:

Zajęcia obowiązkowe dla studentów III roku prowadzone w ramach Praktycznej Nauki Języka Włoskiego.

Pełny opis:

Powtórzenie i utrwalenie wybranych zagadnień gramatycznych w toku tłumaczenia zdań z języka polskiego na język włoski.

Zakres tematów:

- il futuro semplice e composto

- il congiuntivo (presente, passato, imperfetto, trapassato)

- il periodo ipotetico (I, II, III e misto)

- le preposizioni

- i pronomi (diretti, indiretti, combinati ecc.)

- le particelle ci e ne

Literatura:

S. Bailini, S. Consonno, I verbi italiani. Alma Edizioni, Firenze 2008.

K. Foremniak, Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka, cz. 3, Preston Publishing, Warszawa 2017.

K. Foremniak, Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka, cz. 4, Preston Publishing, Warszawa 2018.

C. M. Naddeo, I pronomi italiani. Alma Edizioni, Firenze 2005.

Materiały własne prowadzącego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- Ma świadomość zmienności języka, w szczególności jego warstwy semantycznej, jak również ewolucji systemów gramatycznych.

- Posiada znajomość języka / języków specjalności: dla specjalności filologia klasyczna, znajomość języka greckiego i łacińskiego pozwalającą na przekład tekstu o umiarkowanym poziomie trudności; dla filologii nowożytnych, znajomość języka specjalności na poziomie co najmniej C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

- Posługuje się uznanymi w filologii metodami, przy czym w swojej pracy wykazuje zdolność do zachowania spójności metodologicznej.

- Posiada umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu o umiarkowanym stopniu trudności, rozumie specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat obszaru kulturowego wybranej specjalności.

- Rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy.

- Prawidłowo identyfikuje priorytety związane z wykonywaniem pracy/ aktualnego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach.

- obecność na zajęciach (student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności).

- zaliczenie kartkówek oraz kolokwium na koniec semestru.

Tryb prowadzenia zajęć:

stacjonarny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonardo Masi, Ewa Nicewicz
Prowadzący grup: Ewa Nicewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Ewa Nicewicz
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/mod/url/view.php?id=129152
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęciach obowiązkowe dla studentów III roku prowadzone w ramach Praktycznej Nauki Języka Włoskiego.

Pełny opis:

Powtórzenie i utrwalenie wybranych zagadnień gramatycznych w toku tłumaczenia zdań z języka polskiego na język włoski.

Zakres tematów:

- il futuro semplice e composto

- il congiuntivo (presente, passato, imperfetto, trapassato)

- il periodo ipotetico (I, II, III e misto)

- le preposizioni

- i pronomi (diretti, indiretti, combinati ecc.)

Literatura:

S. Bailini, S. Consonno, I verbi italiani. Alma Edizioni, Firenze 2008.

K. Foremniak, Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka, cz. 3, Preston Publishing, Warszawa 2017.

K. Foremniak, Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka, cz. 4, Preston Publishing, Warszawa 2018.

C. M. Naddeo, I pronomi italiani. Alma Edizioni, Firenze 2005.

Materiały własne prowadzącego.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego na poziomie B2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Ewa Nicewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs obejmuje powtórzenie i uzupełnienie wiadomości na temat wybranych zagadnień gramatycznych.

Pełny opis:

30-godzinny kurs prowadzony w ramach zajęć PNJW.

Zakres tematów:

- il futuro semplice e composto

- il congiuntivo (presente, passato, imperfetto, trapassato)

- il periodo ipotetico (I, II, III e misto)

- le preposizioni

- i pronomi (diretti, indiretti, combinati ecc.)

- le particelle ci e ne

Literatura:

S. Bailini, S. Consonno, I verbi italiani. Alma Edizioni, Firenze 2008.

K. Foremniak, Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka, cz. 3, Preston Publishing, Warszawa 2017.

K. Foremniak, Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka, cz. 4, Preston Publishing, Warszawa 2018.

C. M. Naddeo, I pronomi italiani. Alma Edizioni, Firenze 2005.

Materiały własne prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.